หมวดหมู่:ภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » แกลิกแบบสกอตแลนด์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์

ภาษานี้พูดในแคนาดา และ สหราชอาณาจักร

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติแกลิกแบบสกอตแลนด์
ชื่อพ้อง
 • Scottish Gaelic
 • Gaelic
 • Gàidhlig
 • Scots Gaelic
 • Scottish
วิธภาษา
 • Argyll Gaelic
 • Arran Scottish Gaelic
 • Canadian Gaelic
  • Canadian Scottish Gaelic
  • Cape Breton Gaelic
 • East Sutherland Gaelic
 • Galwegian Gaelic
  • Gallovidian Gaelic
  • Gallowegian Gaelic
  • Galloway Gaelic
 • Hebridean Gaelic
 • Highland Gaelic
รหัสภาษาgd
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาGoidelic
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9314

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่