หมวดหมู่:ภาษาเวลส์

ภาษาเวลส์
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเวลส์
cy.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเวลส์
ภาษาเวลส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเวลส์ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาเวลส์
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเวลส์
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเวลส์
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเวลส์
เวลส์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเวลส์

ภาษานี้เป็นพูดในอาร์เจนตินา and สหราชอาณาจักร

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเวลส์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเวลส์
ชื่อพ้อง
 • Welsh
วิธภาษา
 • Cofi Welsh
 • Dyfedeg
  • Dyfed Welsh
  • Demetian
 • Gwenhwyseg
  • Gwent Welsh
  • Gwentian
 • Gwyndodeg
  • Gwynedd Welsh
  • Venedotian
 • North Wales Welsh
 • Powyseg
  • Powys Welsh
  • Powysian
 • South Wales Welsh
 • Patagonian Welsh
รหัสภาษาcy
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาบริทอนิกตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9309


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่