หมวดหมู่:ภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม

ภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
ภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
ดัชนี:ภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
เจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับ เจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม
ชื่ออื่น ๆ
  • Proto-West Germanic
รหัสภาษาgmw-pro
ตระกูล/กลุ่มภาษา เจอร์แมนิกตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ78079021

เจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in เจอร์แมนิคตะวันตกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้