หมวดหมู่:ภาษาฮุนสริก

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ฮุนสริก

ภาษาฮุนสริก
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาฮุนสริก
hrx.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาฮุนสริก
Hunsrückisch dialect
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาฮุนสริก
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาฮุนสริก
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาฮุนสริก
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาฮุนสริก
ดัชนี:ภาษาฮุนสริก
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของฮุนสริก
ฮุนสริก

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาฮุนสริก

ข้อมูลเกี่ยวกับ ฮุนสริก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติฮุนสริก
ชื่อพ้อง
  • รีโอกรันเด็นเซอร์ฮุนสรึคคิช
  • Hunsrik
  • Riograndenser Hunsrückisch
รหัสภาษาhrx
ตระกูล/กลุ่มภาษา เจอร์แมนิกตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ304049


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้