หมวดหมู่:ภาษาอุตซิตาเก่า

ภาษาอุตซิตาเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอุตซิตาเก่า
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอุตซิตาเก่า
Old Occitan
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอุตซิตาเก่าในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาอุตซิตาเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอุตซิตาเก่า
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาอุตซิตาเก่า
อุตซิตาเก่า

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » อุตซิตาเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาอุตซิตาเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในฝรั่งเศส

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอุตซิตาเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอุตซิตาเก่า
ชื่อพ้อง
  • อ็อกซิตันเก่า
  • พรอว็องส์เก่า
  • Old Occitan
  • Old Provençal
  • Old Provencal
รหัสภาษาpro
ตระกูล-กลุ่มภาษา Occitano-Romance
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ2779185

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่