หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษ:วิทยาศาสตร์รูปนัย

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » อังกฤษ » หัวข้อทั้งหมด » วิทยาศาสตร์ » วิทยาศาสตร์รูปนัย

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์รูปนัย คือการศึกษาภาวะนามธรรมและระบบที่ไม่ใช่กายภาพ


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่