หมวดหมู่:ภาษาสเปน

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » สเปน

ภาษาสเปน
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาสเปน
es.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาสเปน
ภาษาสเปน
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาสเปน
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาสเปน
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาสเปน
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาสเปน
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของสเปน
สเปน

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาสเปน

ข้อมูลเกี่ยวกับ สเปน:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติสเปน
ชื่อพ้อง
  • คาสตีล
  • Spanish
  • Castilian
ลักษณะย่อย
  • Amazonian Spanish
    • Amazonic Spanish
  • Loreto-Ucayali Spanish
รหัสภาษาes
ตระกูล/กลุ่มภาษา West Iberian
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ1321

กรุณาดูที่ วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาสเปน สำหรับข้อมูลและการพิจารณาพิเศษเพื่อสร้างรายการภาษาสเปน