หมวดหมู่:ภาษาลาว

ภาษาลาว
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาลาว
lo.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาลาว
ภาษาลาว
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาลาวในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาลาว
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาลาว
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาลาว
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาลาว
ลาว

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ลาว

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาลาว

ภาษานี้พูดในลาว และ ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาลาว:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติลาว
ชื่อพ้อง
  • Lao
  • Laotian
รหัสภาษาlo
กลุ่มภาษา ไทตะวันตกเฉียงใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
Transliteration
module
Module:Laoo-translit
วิกิสนเทศQ9211

หน้าในหมวดหมู่ "ภาษาลาว"

หมวดหมู่นี้มีอยู่เพียงหน้าต่อไปนี้