หมวดหมู่:ภาษาลาว

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ลาว

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาลาว

ภาษานี้พูดในลาว และ ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาลาว:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติลาว
ชื่อพ้อง
  • Lao
  • Laotian
รหัสภาษาlo
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:Laoo-translit
วิกิสนเทศQ9211

หน้าในหมวดหมู่ "ภาษาลาว"

หมวดหมู่นี้มีอยู่เพียงหน้าต่อไปนี้