หมวดหมู่:ภาษาราปานูอี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ราปานูอี

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาราปานูอี

ภาษานี้พูดในเกาะอีสเตอร์ และ ชิลี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาราปานูอี:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติราปานูอี
ชื่อพ้อง
  • ราปานุย
  • Rapa Nui
  • Rapanui
  • Pascuense
รหัสภาษาrap
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาพอลินีเชียนตะวันออก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ36746

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้