หมวดหมู่:ภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซีย
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษารัสเซีย
ru.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษารัสเซีย
ภาษารัสเซีย
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษารัสเซียในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษารัสเซีย
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษารัสเซีย
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษารัสเซีย
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษารัสเซีย
รัสเซีย

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษารัสเซีย

ภาษานี้เป็นพูดในรัสเซีย, อับคาเซีย, อาร์มีเนีย, อาร์ทซัค, อาเซอร์ไบจาน, เบลารุส, แคนาดา, จีน, เอสโตเนีย, จอร์เจีย, อิสราเอล, คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มอลโดวา, มองโกเลีย, เซาท์ออสซีเชีย, ทาจิกิสถาน, ทรานส์นีสเตรีย, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, and อุซเบกิสถาน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษารัสเซีย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติรัสเซีย
ชื่อพ้อง
  • Russian
รหัสภาษาru
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาสลาวิกตะวันออก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ7737