หมวดหมู่:ภาษารัสเซีย

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » รัสเซีย

ภาษารัสเซีย
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษารัสเซีย
ru.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษารัสเซีย
ภาษารัสเซีย
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษารัสเซีย
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษารัสเซีย
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษารัสเซีย
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษารัสเซีย
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษารัสเซีย
ดัชนี:ภาษารัสเซีย
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของรัสเซีย
รัสเซีย

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษารัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับ รัสเซีย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติรัสเซีย
ชื่อพ้อง
  • Russian
รหัสภาษาru
ตระกูล/กลุ่มภาษา สลาวิกตะวันออก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
มอดูลถอดอักษร มอดูล:ru-translit-Thai
วิกิสนเทศQ7737

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 7 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 7 หมวดหมู่