หมวดหมู่:ภาษายิดดิช

ภาษายิดดิช
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษายิดดิช
yi.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษายิดดิช
ภาษายิดดิช
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษายิดดิชในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษายิดดิช
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษายิดดิช
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษายิดดิช
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษายิดดิช
ยิดดิช

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ยิดดิช

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษายิดดิช

ภาษานี้พูดในเบลารุส, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, แคนาดา, เยอรมนี, ฮังการี, อิสราเอล, ลิทัวเนีย, มอลโดวา, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซาท์แอฟริกา, สวีเดน, ยูเครน, สหราชอาณาจักร, และ สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษายิดดิช:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติยิดดิช
ชื่อพ้อง
 • อิดดิช
 • Yiddish
ลักษณะย่อย
 • American Yiddish
 • Daytshmerish Yiddish
 • Mideastern Yiddish
 • Galitzish
 • Northeastern Yiddish
  • Litvish
  • Lithuanian Yiddish
 • Northwestern Yiddish
  • Netherlandic Yiddish
 • Polish Yiddish
  • Poylish
 • South African Yiddish
 • Southeastern Yiddish
  • Ukrainian Yiddish
  • Ukrainish
 • Southwestern Yiddish
  • Judeo-Alsatian
 • Udmurtish
รหัสภาษาyi
ตระกูล-กลุ่มภาษา เจอร์แมนิกตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูลถอดอักษร มอดูล:yi-translit
วิกิสนเทศQ8641

ภาษายิดดิชไม่มีภาษาลูกหลานหรือลักษณะย่อยในรายการของโมดูลข้อมูลภาษาของวิกิพจนานุกรม

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่