หมวดหมู่:ภาษาบาหลี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » บาหลี

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาบาหลี

ภาษานี้พูดในอินโดนีเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาบาหลี:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติบาหลี
ชื่อพ้อง
  • Balinese
รหัสภาษาban
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษามาลาโย-จามิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ33070

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่