หมวดหมู่:ภาษานาวัตล์

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » นาวัตล์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานาวัตล์

ภาษานี้พูดในเม็กซิโก

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานาวัตล์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินาวัตล์
ชื่อพ้อง
  • Nahuatl
รหัสภาษาnah
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษานาวัน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ13300

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้