หมวดหมู่:ภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » นอร์เวย์แบบนือนอสก์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์

ภาษานี้พูดในนอร์เวย์

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินอร์เวย์แบบนือนอสก์
ชื่อพ้อง
  • นอร์เวย์ใหม่
  • นือนอสก์
  • Norwegian Nynorsk
  • New Norwegian
  • Nynorsk
รหัสภาษาnn
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกเหนือ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ25164