หมวดหมู่:ภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์

ภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์
nn.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์
ภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์
นอร์เวย์แบบนือนอสก์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์

ภาษานี้เป็นพูดในนอร์เวย์

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินอร์เวย์แบบนือนอสก์
ชื่อพ้อง
  • นอร์เวย์ใหม่
  • นือนอสก์
  • Norwegian Nynorsk
  • New Norwegian
  • Nynorsk
รหัสภาษาnn
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาสแกนดิเนเวียนตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ25164