หมวดหมู่:ภาษานอร์เวย์กลาง

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » นอร์เวย์กลาง

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานอร์เวย์กลาง

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในนอร์เวย์

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์กลาง:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินอร์เวย์กลาง
ชื่อพ้อง
  • Middle Norwegian
รหัสภาษาgmq-mno
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกเหนือ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ3417070

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้