หมวดหมู่:ภาษานอร์สดั้งเดิม

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » นอร์สดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานอร์สดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานอร์สดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินอร์สดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Scandinavian
  • Primitive Norse
  • Proto-Nordic
  • Ancient Nordic
  • Ancient Scandinavian
  • Old Nordic
  • Old Scandinavian
  • Proto-North Germanic
  • North Proto-Germanic
  • Common Scandinavian
รหัสภาษาgmq-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกเหนือ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:Runr-translit
วิกิสนเทศQ1671294

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้