หมวดหมู่:ภาษาตุรกี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ตุรกี

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาตุรกี

ภาษานี้พูดในตุรกี, ไซปรัส, และ นอร์เทิร์นไซปรัส

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาตุรกี:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติตุรกี
ชื่อพ้อง
  • เติร์ก
  • Turkish
รหัสภาษาtr
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโอคุซ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ256