หมวดหมู่:ภาษาตั่ย

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ตั่ย

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาตั่ย

ภาษานี้พูดในเวียดนาม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาตั่ย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติตั่ย
ชื่อพ้อง
 • Tày
 • Tay
 • Tho
 • Bao Yen
 • Cao Bang
วิธภาษา
 • Central Tày
 • Eastern Tày
 • Northern Tày
 • Southern Tày
 • Tày Bao Lac
 • Tày Trung Khanh
รหัสภาษาtyz
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาตั่ย
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
วิกิสนเทศQ2511476

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่