หมวดหมู่:ภาษาตันกัต

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ตันกัต

ภาษาตันกัต
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาตันกัต
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาตันกัต
ภาษาตันกุต
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตันกัต
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาตันกัต
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาตันกัต
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาตันกัต
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาตันกัต
ดัชนี:ภาษาตันกัต
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของตันกัต
ตันกัต

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาตันกัต

ข้อมูลเกี่ยวกับ ตันกัต:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติตันกัต
ชื่ออื่น ๆ
  • Tangut
รหัสภาษาtxg
ตระกูล/กลุ่มภาษา Qiangic
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ2727930


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้