หมวดหมู่:ภาษาตังกุต

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ตังกุต

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาตังกุต

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในจีน และ มองโกเลีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาตังกุต:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติตังกุต
ชื่อพ้อง
  • Tangut
รหัสภาษาtxg
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาQiangic
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:txg-translit
วิกิสนเทศQ2727930

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้