หมวดหมู่:ภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ดราวิเดียนดั้งเดิม

ภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม
Proto-Dravidian language
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม
ดัชนี:ภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของดราวิเดียนดั้งเดิม
ดราวิเดียนดั้งเดิม

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับ ดราวิเดียนดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติดราวิเดียนดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Dravidian
รหัสภาษาdra-pro
ตระกูล/กลุ่มภาษา ดราวิเดียน
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ1702853

ดราวิเดียนดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in ดราวิเดียนดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้