หมวดหมู่:ภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ดราวิเดียนดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาดราวิเดียนดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติดราวิเดียนดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Dravidian
รหัสภาษาdra-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาดราวิเดียน
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ1702853

ดราวิเดียนดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in ดราวิเดียนดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้