หมวดหมู่:ภาษาญ้อ

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ญ้อ

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาญ้อ

ภาษานี้พูดในไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาญ้อ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติญ้อ
ชื่อพ้อง
  • ไทญ้อ
  • Nyaw
รหัสภาษาnyw
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาไท
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ26425602

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้