หมวดหมู่:ภาษาญี่ปุ่นเก่า

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ญี่ปุ่นเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาญี่ปุ่นเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในญี่ปุ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติญี่ปุ่นเก่า
ชื่อพ้อง
  • Old Japanese
รหัสภาษาojp
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาแจพอนิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
Module:Jpan-sortkey
วิกิสนเทศQ5736700

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่