หมวดหมู่:ภาษาซูทู

ภาษาซูทู
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาซูทู
st.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาซูทู
ภาษาซูทู
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาซูทูในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาซูทู
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาซูทู
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาซูทู
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาซูทู
ซูทู

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซูทู

ภาษานี้เป็นพูดในเซาท์แอฟริกา และเลโซโท

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซูทู:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซูทู
ชื่อพ้อง
  • โซโท
  • Sotho
  • Sesotho
  • Southern Sesotho
  • Southern Sotho
รหัสภาษาst
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาSotho-Tswana
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ34340


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้