หมวดหมู่:ภาษาซูทู

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ซูทู

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซูทู

ภาษานี้พูดในเซาท์แอฟริกา และ เลโซโท

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซูทู:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซูทู
ชื่อพ้อง
  • โซโท
  • Sotho
  • Sesotho
  • Southern Sesotho
  • Southern Sotho
รหัสภาษาst
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาSotho-Tswana
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ34340

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้