หมวดหมู่:ภาษาซินดาริน

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ซินดาริน

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซินดาริน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซินดาริน:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซินดาริน
ชื่อพ้อง
  • Sindarin
รหัสภาษาsjn
กลุ่มภาษา ภาษาประดิษฐ์
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ56437

ภาษาซินดารินเป็นภาษาประดิษฐ์ที่มีการใช้งานเพียงประปรายเท่านั้น ตามเกณฑ์ในการรวมศัพท์ของเรา ศัพท์ภาษาซินดารินไม่ควรปรากฏรายการในเนมสเปซหลัก แต่อาจเพิ่มลงในเนมสเปซภาคผนวก ศัพท์ทั้งหมดในภาษานี้จึงอาจมีอยู่ใน ภาคผนวก:ภาษาซินดาริน

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้