หมวดหมู่:ภาษาซาร์ดิเนีย

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ซาร์ดิเนีย

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซาร์ดิเนีย

ภาษานี้พูดในอิตาลี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซาร์ดิเนีย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซาร์ดิเนีย
ชื่อพ้อง
  • Sardinian
รหัสภาษาsc
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโรมานซ์
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ33976

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่