หมวดหมู่:ภาษาซาคา

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ซาคา

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซาคา

ภาษานี้พูดในรัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซาคา:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซาคา
ชื่อพ้อง
  • ยาคุต
  • Yakut
  • Sakha
รหัสภาษาsah
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาไซบีเรียนเตอร์กิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:sah-translit
วิกิสนเทศQ34299

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้