หมวดหมู่:ภาษาจามตะวันออก

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » จามตะวันออก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาจามตะวันออก

ภาษานี้พูดในเวียดนาม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาจามตะวันออก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติจามตะวันออก
ชื่อพ้อง
  • Eastern Cham
รหัสภาษาcjm
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาจามิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ2948019

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่