หมวดหมู่:ภาษาคำตี้

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » คำตี้

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาคำตี้

ภาษานี้พูดในพม่า และ อินเดีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาคำตี้:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติคำตี้
ชื่อพ้อง
  • ไทคำตี้
  • Khamti
  • Tai Khamti
รหัสภาษาkht
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ3915502

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่