หมวดหมู่:ภาษาคัลมึค

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » คัลมึค

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาคัลมึค

ภาษานี้พูดในรัสเซีย, มองโกเลีย, และ จีน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาคัลมึค:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติคัลมึค
ชื่ออื่น
  • โอยรัต
  • Kalmyk
  • Oirat
  • Modern Oirat
รหัสภาษาxal
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาCentral Mongolic
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:xal-translit
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
Module:xal-sortkey
วิกิสนเทศQ33634

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่