หมวดหมู่:ภาษากฺ๋อง

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » กฺ๋อง

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากฺ๋อง

ภาษานี้พูดในไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากฺ๋อง:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกฺ๋อง
ชื่อพ้อง
  • Gong
  • Ugong
รหัสภาษาugo
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโลโล-เบอร์มีซ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ3448919

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้