หมวดหมู่:ภาษากฺ๋อง

ภาษากฺ๋อง
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษากฺ๋อง
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษากฺ๋อง
ภาษากฺ๋อง
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษากฺ๋องในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษากฺ๋อง
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษากฺ๋อง
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษากฺ๋อง
กฺ๋อง

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากฺ๋อง

ภาษานี้เป็นพูดในไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากฺ๋อง:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกฺ๋อง
ชื่อพ้อง
  • Gong
  • Ugong
รหัสภาษาugo
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโลโล-เบอร์มีซ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ3448919


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้