หมวดหมู่:ภาษากาลิเซีย

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » กาลิเซีย

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากาลิเซีย

ภาษานี้พูดในสเปน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากาลิเซีย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกาลิเซีย
ชื่อพ้อง
  • Galician
รหัสภาษาgl
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาWest Iberian
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9307