หมวดหมู่:ภาษากะเหรี่ยงโปตะวันตก

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » กะเหรี่ยงโปตะวันตก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากะเหรี่ยงโปตะวันตก

ภาษานี้พูดในพม่า

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงโปตะวันตก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกะเหรี่ยงโปตะวันตก
ชื่อพ้อง
  • Western Pwo
  • Delta Pwo
  • Western Pwo Karen
รหัสภาษาpwo
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษากะเหรี่ยง
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:pwo-translit
วิกิสนเทศQ7988202

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่