หมวดหมู่:ภาษากะเหรี่ยงสะกอ

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » กะเหรี่ยงสะกอ

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากะเหรี่ยงสะกอ

ภาษานี้พูดในพม่า และ ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงสะกอ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกะเหรี่ยงสะกอ
ชื่อพ้อง
  • กะเหรี่ยงขาว
  • ปกาเกอะญอ
  • S'gaw Karen
  • S'gaw Kayin
  • S'gaw
  • White Karen
รหัสภาษาksw
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษากะเหรี่ยง
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:ksw-translit
วิกิสนเทศQ56410