หมวดหมู่:ภาษากะเหรี่ยงสะกอ

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » กะเหรี่ยงสะกอ

ภาษากะเหรี่ยงสะกอ
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษากะเหรี่ยงสะกอ
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงสะกอ
ภาษากะเหรี่ยงสะกอ
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษากะเหรี่ยงสะกอ
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงสะกอ
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงสะกอ
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษากะเหรี่ยงสะกอ
ดัชนี:ภาษากะเหรี่ยงสะกอ
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของกะเหรี่ยงสะกอ
กะเหรี่ยงสะกอ

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษากะเหรี่ยงสะกอ

ข้อมูลเกี่ยวกับ กะเหรี่ยงสะกอ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกะเหรี่ยงสะกอ
ชื่ออื่น ๆ
  • กะเหรี่ยงขาว
  • ปกาเกอะญอ
  • S'gaw Karen
  • S'gaw Kayin
  • S'gaw
  • White Karen
รหัสภาษาksw
ตระกูล/กลุ่มภาษา กะเหรี่ยง
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน
มอดูลถอดอักษร มอดูล:ksw-translit
วิกิสนเทศQ56410


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้