หมวดหมู่:ชื่อภาษาญี่ปุ่น

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ญี่ปุ่น » ชื่อ

ญี่ปุ่น terms that are used to refer to specific individuals or groups.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่