ดูเพิ่ม: หญัง, หญิง, และ หญุ้ง

ภาษาอีสาน

แก้ไข

คำกริยาวิเศษณ์

แก้ไข

หญิ่ง

  1. ยิ่ง