ภาษาไทยแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาสันสกฤต सिद्धि (สิทฺธิ) หรือภาษาบาลี สิทฺธิ

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์สิด-ทิ-สิด
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงsìt-tí-sìt
ราชบัณฑิตยสภาsit-thi-sit
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/sit̚˨˩.tʰiʔ˦˥/()/.sit̚˨˩/()

คำนามแก้ไข

สิทธิ

  1. อำนาจอันชอบธรรม
    บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
    เขามีสิทธิในที่ดินแปลงนี้
  2. (กฎ) อำนาจที่จะกระทำการใดได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย

การใช้แก้ไข

"สิทธิ" ปกติอ่านว่า สิด-ทิ มีเพียงคำประสมบางคำเท่านั้นที่อ่านว่า สิด เช่น บุริมสิทธิ, ทรัพยสิทธิ, บุคคลสิทธิ

คำประสมแก้ไข