สัมผัส:ภาษาไทย/ɔːp̚

การออกเสียงแก้ไข

สัมผัสแก้ไข