วิกิพจนานุกรม:เว็บย่อ

ที่อยู่ย่อ หรือ เว็บย่อ หรือ ลิงก์ย่อ ในวิกิพีเดีย หมายถึงยูอาร์แอลหรือ "ที่อยู่อินเทอร์เน็ต" อย่างย่อของหน้าบทความ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตอย่างย่อนี้ประกอบด้วยชุดตัวอักขระจำนวนจำกัด ที่ประกอบด้วยอักษรละตินและเลขอารบิกเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่น เนื่องจากมีขนาดสั้นจำง่ายพิมพ์ง่าย

การใช้งาน แก้ไข

การใช้งานที่อยู่ย่อทำได้โดยใช้แม่แบบ แม่แบบ:Tl ดังต่อไปนี้

{{เว็บย่อ|__ชื่อย่อ__}}

ชื่อย่อควรใช้อักษรละติน หรือชื่ออื่นที่สั้นกว่าและเข้าถึงสะดวกกว่าชื่อบทความ

ตัวอย่างเช่น

{{เว็บย่อ|IPA}}

ปรากฏเป็นกล่องเล็ก ๆ ในหน้า "สัทอักษรสากล" ซึ่งชื่อย่อ IPA เป็นหน้าเปลี่ยนทางมายังบทความดังกล่าว

สำหรับเนมสเปซ "วิกิพีเดีย:" ให้ขึ้นต้นด้วย "WP:" และเนมสเปซ "วิธีใช้:" ให้ขึ้นต้นด้วย "H:"

การตั้งชื่อย่อ แก้ไข

ไม่มีกฎตายตัวว่าควรจะใช้ชื่อย่อสำหรับที่อยู่ย่อว่าอย่างไร แน่นอนว่าชื่อย่อควรกระชับกว่าชื่อบทความ มันยังควรสะกดง่ายหรือเป็นคำที่แพร่หลายในผู้พูดภาษาไทย (เนื่องจากที่นี่คือสารานุกรมภาษาไทย) ที่สำคัญที่สุดก็คือ ชื่อย่อต้องสื่อความหมายถึงหัวข้อที่โยงไปหา ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น "คำ" ในภาษาใด ๆ ขอให้สื่อความหมายได้ก็เพียงพอแล้ว

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์เล็กปนกับตัวพิมพ์ใหญ่ (CamelCase) เนื่องจากยุ่งยากในการพิมพ์และมีโอกาสสับสนสะกดผิด