วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาไทย

ภาษาไทย (รหัสภาษา th) เป็นภาษาทางการที่ใช้ในประเทศไทย เขียนด้วยอักษรไทย

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเขียนคำภาษาไทยมีดังนี้

  • คำวิเศษณ์ เป็นวจีวิภาคตามหลักภาษาไทยแบบดั้งเดิม แต่ไม่เข้ากับวจีวิภาคของภาษาอื่น ๆ วิกิพจนานุกรมจึงต้องแยกเป็น คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ คำอนุภาค หรือบางครั้งก็เป็นคำอุทาน
  • คำอาการนาม เป็นการอธิบายถึงสภาพของคำกริยา คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ โดยการเติม การ หรือ ความ ลงไปหน้าคำเหล่านั้น วิกิพจนานุกรมจัดว่าเป็นคำนามธรรมดา
  • อุปสรรคและปัจจัย ที่ใช้เติมหน้าและหลังเพื่อสร้างคำใหม่ จะเขียนรวมกันในคำหลักคำเดียวกัน โดยไม่ต้องเติมขีด
  • รายการภาษาไทยจะปรากฏเป็นอันดับแรก ก่อนภาษาถิ่นอื่น ๆ ที่ใช้อักษรไทย เนื่องจากโครงการนี้เป็นวิกิพจนานุกรมภาษาไทย

ข้อมูลคำศัพท์ การออกเสียง ความหมาย และรากศัพท์ ส่วนใหญ่คัดลอกมาจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 รวมทั้งพจนานุกรมฉบับก่อนหน้า (ในกรณีที่กล่าวถึงความหมายที่เลิกใช้แล้ว) เนื่องจากเป็นพจนานุกรมที่เป็นทางการ นอกจากนี้ยังอ้างถึงพจนานุกรมประเภทอื่น ๆ ที่เผยแพร่โดยราชบัณฑิตยสถาน/สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เช่น พจนานุกรมคำใหม่ พจนานุกรมเฉพาะสาขา เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดบนวิกิพจนานุกรมสามารถแก้ไขได้ จึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม แตกต่างไปจากต้นฉบับ