วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเวียดนาม

ภาษาเวียดนาม (รหัสภาษา vi) เป็นภาษาทางการที่ใช้ในประเทศเวียดนาม เขียนด้วยอักษรละตินหรืออักษรจีน

ภาษาเวียดนามเดิมเขียนด้วยอักษรจีนเรียกว่า จื๋อโนม ซึ่งถูกประดิษฐ์ให้มีความหมายและการออกเสียงแตกต่างไปจากภาษาจีนมาก ในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส ได้เปลี่ยนมาเขียนด้วยอักษรละติน โดยดัดแปลงเพิ่มเครื่องหมายสัทอักษรให้อ่านได้เหมือนจื๋อโนม และใช้มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นคำหลักในภาษาเวียดนามให้เขียนด้วยอักษรละตินดัดแปลง และกล่าวถึงจื๋อโนมเป็นการเขียนรูปแบบอื่น

ภาษาเวียดนามออกเสียงไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากในอดีตเคยแบ่งเป็น 2-3 แคว้น/ประเทศมาก่อน วิกิพจนานุกรมได้แสดงการออกเสียงไว้ 3 สำเนียงได้แก่ สำเนียงฮานอย สำเนียงเว้ และสำเนียงนครโฮจิมินห์