วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาสเปน

การสร้างบทความภาษาสเปนแก้ไข

ชื่อบทความแก้ไข

ชื่อของบทความคือคำศัพท์ หรือวลีที่คุณกำลังนิยาม(แปลความหมาย)

การเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่: ภาษาสเปนมักจะไม่เริ่มต้นคำด้วยอักษรตัวใหญ่ ยกเว้นอักษรย่อ และ คำวิสามานยนาม เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ และชื่อประเทศ

เครื่องหมายการออกเสียง: ภาษาสเปนใช้เครื่องหมายการออกเสียง 2 แบบ: สำเนียงเฉียบแหลม (á é í ó ú) และเครื่องหมายที่ใช้หยุดการประสมของสระ (ü) ทั่งสองรูปแบบนี้ควรนำมาใช้ในวิกิพจนานุกรมเสมอ บุคคลที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ ย่อมไม่ใช้สำเนียงเฉียบแหลมในอักษรตัวใหญ่ตัวแรกของคำ แต่ในวิกิพจนานุกรม เราใช้มันเสมอ ในขณะเดียวกัน ตัวอักษร n และ ñ ควรใช้ให้เห็นความแตกต่าง

จุด: จุด(.) ใช้ในอักษรย่อ (abreviatura เช่น EE. UU.) เครื่องหมาย (เช่น cm หรือ $), การย่อ (acortamientos เช่น foto) และทุกรูปแบบของอักษรย่อ (siglas and acrónimos) ไม่ใช้จุด

ข้อสำคัญแก้ไข

  1. หัวข้อภาษา ทำให้คุณรู้ภาษาของคำศัพท์ (==ภาษาสเปน==) ควรใช้หัวข้อในขนาดละดับ 2 เสมอ (ดู Wiktionary:วิธีการแก้ไขบทความ สำหรับการใช้พื้นฐานที่เราใช้) เมื่อหน้าที่คุณแก้ไขมีมากกว่าหนึ่งหัวข้อภาษา หัวข้อภาษานั้นควรจัดเรียงตามตัวอักษร (ก ควรมาก่อน ข เช่น หัวข้อภาษาไทย ควร มาก่อน หัวข้อภาษาอังกฤษ)
  2. หัวข้อส่วนของการพูด อาจจะเป็นการใช้คำผิด แต่มันดูเหมือนจะ

เข้าท่าเข้าทางเวลาถูกเลือกตั่งแต่แรก มันเป็นตัวที่บ่งบอกที่สำคัญสำหรับหลักไวยากรณ์ของคำศัพท์ที่คุณต้องการนิยาม (เช่น 'คำนาม', 'คำกริยา' เป็นต้น) คำนิยามในตัวของพวกมัยเอง หัวข้อนี้ควรในในขนาดละดับ 3 และหน้าบทความสามารถมีมากกว่าหนึ่งสำหรับภาษาเดียว

  1. แถบการทำให้เฉพ คือแถบที่ตามหัวข้อส่วนของการพูดมาทันที แถบนี่ควรใช้ในตัวเข้ม ตามด้วยเพศและจำนวน (สำหรับคำนามและคำคุณศัพท์)
  2. คำนิยามและคำแปล ของคำศัพท์ปรากฏดั่งกับรายการเรียงตามตัวเลข ในหัวข้อส่วนของการพูดที่ตามด้วยแถบการทำให้เฉพทันที

ตัวอย่างแบบง่ายแก้ไข

นี้คิอตัวอย่างแบบง่ายสำหรับคำศัพท์ lápiz:

  1. ภาษาของคำ (หัวข้อละดับ 2),
  2. หัวข้อส่วนของการพูด หรือ "ประเภท" (หัวข้อละดับ 3),
  3. การทำให้เฉพ
  4. คำนิยาม (เรื่อมด้วยเครื่องหมาย "#" ซึ่งทำให้เรียงตามตัวเลขโดยอัตโนมัติ),
  5. และลิงก์ในคำนิยามหรือคำแปลสำหรับคำสำคัญ

ตัวอย่างนี้สามารถคัดลอกได้ และนำไปใช้เป็นแม่แบบในการสร้างบทความของคุณได้

==ภาษาสเปน==

==={{นาม|สเปน}}===
{{es-noun-m|pl=lápices}}

# [[ดินสอ]]

วิธีการออกเสียงแก้ไข