วิกิพจนานุกรม:การออกเสียงในภาษาสเปน

การออกเสียงแก้ไข

 • การออกเสียงภาษาสเปนไม่ยากเลย เพราะว่ามีหลายเสียงมากที่ใกล้เคียงกับภาษาไทย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างตัวสะกดและเสียงนั้นตรงกันมาก อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าถ้าตัวหนังสือเขียนอย่างไร การออกเสียงก็เป็นอย่างนั้น ไม่เหมือนภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส(a ในภาษาอังกฤษเป็นได้ทั้งเสียง สระแอ หรือ สระอา เป็นต้น) เปรียบเทียบกับคำอ่านของภาษาไทย(คำอ่านของ สันสกฤต คือ สัน-สะ-กิด)

การเน้นเสียงพยางค์แก้ไข

 • การเน้นเสียงพยางค์ คือการออกเสียงพยางค์หนึ่งสูงหรือชัดกว่าพยางค์อื่นๆ เช่นคำว่า casa ต้องเน้นพยางค์แรก ก๊าซา
 • การเน้นเสียงพยางค์มีอยู่ 3 ประเภทคือ
  • การเน้นเสียงพยางค์ของพยางค์ที่สองนับจากหลังไปหน้า ถ้าคำนั้นลงท้ายด้วย a, e, i, o, u(เสียงสระทั้ง 5), s, และ n เช่น camiseta กา-มิ-เซ้-ตา, zapato ธา-ป๊า-โต, casa ก๊า-ซา, ciencias เธี้ยน-เธียส,
  • การเน้นเสียงพยางค์ของพยางค์สุดท้ายของคำ ถ้าคำนั้นไม่ลงท้ายด้วยเสียงสระทั้ง 5(a e i o u) และ s กับ n เช่น profesor โปฺร-เฟ-โซ้รฺ, comer โก-เม้รฺ, hablar อา-บฺล๊ารฺ
  • การเน้นเสียงพยางค์ของพยางค์ที่มีเครื่องหมายการเน้น(á é í ó ú) เช่น cárcel ก๊ารฺ-เคล, canción กาน-คิ-โอ๊น, papá ปา-ป๊า

เสียงสระแก้ไข

เครื่องหมาย เสียงคล้ายภาษาไทย ตัวอย่างคำภาษาสเปน
อา อา agua
เอ เณ número, veinte
อี วีระ día
โอ โบว์ ojo
อู ภูมิ gusto
ไอ, อาย ไท bailar
เอา, อาว ดา autobús
โอย โบ hoy

เสียงพยัญชนะแก้ไข

เครื่องหมาย พยัญชนะสเปน ตัวอย่างคำภาษาสเปน หมายเหตุ
c (ยกเว้นเมื่อนำหน้า e, i), g (ยกเว้นเมื่อนำหน้า e, i), qu cabeza, gato, queso ตัว q จะไม่มีวันอยู่ตามลำพัง มันมักจะอยู่กับ u เสมอ; qu
j, g (เมื่อนำหน้า e, i) jardín, angel เสียง ค ที่แรงมากเหมือนกำลังขาก คนที่ทำเสียงนี้ไม่ได้มักจะใช้เสียง ฮ แทน ซึ่งเป็นที่เข้าใจกัน
ch chico
s, c (เมื่อนำหน้า e, i ใช้เฉพาะลาตินอเมริกา) ser, canción
ñ niño เสียง นฺย ผสมกัน คล้ายคำว่า มารยา (มานยา)
d dinero คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย d เช่น universidad ส่วนใหญ่จะไม่ออกเสียง d ตัวนั้น
t tienda
z, c (เมื่อนำหน้า e ใช้เฉพาะประเทศสเปน) zapato, canción เสียงคล้าย ซ แต่ต้องเอาลิ้นออกมาแตะฟันบนก่อนออกเสียง เสียง ธ เป็นเสียงที่ใช้ในประเทศสเปนเท่านั้น ประเทศในลาตินอเมริกา จะใช้เสียง ซ แทน ธ
n niño
b boca
p pan
f fiesta
m mañana
y, ll yogur, apellido ควรระวัง ll กับ l นั้นแตกต่างกัน ในบางพื้นที่ของสเปน เสียง ll จะออกเป็น ลฺย ผสมกัน แต่การใช้ ย แทนเป็นที่ยอมรับได้
r comer r นี้เป็นเหมือนเสียงภาษาไทยเลย ตรงที่ว่า ต้องกระดกลิ้นให้ชัดเจน
l lana
v veinte ออกเสียง บ เช่นเดียวกับ b
a agua
ไม่ออกเสียง h hablar เมื่อเห็น h ควรมองข้ามไปเลย ยกเว้นเวลา h ตามหลังด้วย c เพราะนั้นคือเสียง ช(ch)

อื่นๆแก้ไข

 • โปรดอย่าลืมว่าภาษานี้ไม่ใช้ภาษาไทย เพราะฉะนั้นควรจำไว้เสมอว่า
  • comer โกเม้ร อ่านว่า โกเม้รฺ ไม่ใช่ โกเม้ ควรออกเสียงตัวอักษรสุดท้ายของคำให้ชัดเจน
  • เช่นเดียนกับ cárcel ก๊ารฺเธล อย่าลืมว่ามี ร และ ล อยู่ ไม่ใช่ ก๊าเธ
  • uvas ควรอ่านว่า อู๊บัส ไม่ใช่ อู๊บา โปรดอย่าลืม ส