ดูเพิ่ม: วัตถุ

ภาษาบาลี

แก้ไข

รูปแบบอื่น

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

วตฺถุ ก.

  1. วัตถุ, สิ่งของ
  2. เรื่อง, เรื่องราว
  3. พื้นที่

การผันรูป

แก้ไข