ดูเพิ่ม: ลด, ลัด, ลิด, ลีด, และ ลืด

ภาษาแสก

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

ลู̄ด

  1. หลอด