ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter; the value "[riw˦˥]" is not valid (see Wiktionary:List of languages).
  • คำอ่านภาษาไทย:ริ้ว

คำนาม แก้ไข

ริ้ว

  1. เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทางเป็นแถวหรือเป็นแนวยาวไป
    ผ้าขาดเป็นริ้ว
    ริ้วขบวน
    ริ้วปลาแห้ง
  2. ลักษณนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น เรียกปลาแห้งที่ผ่าเป็น 5 ริ้ว ว่า ปลา 5 ริ้ว หรือเรียกสั้นว่า ปลาห้า