ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

มูล +‎ นิธิ

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์
{เสียงพยัญชนะซ้ำ}
มูน-ละ-นิ-ทิมูน-นิ-ทิ
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงmuun-lá-ní-tímuun-ní-tí
ราชบัณฑิตยสภาmun-la-ni-thimun-ni-thi
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/muːn˧.la˦˥.ni˦˥.tʰiʔ˦˥/()/muːn˧.ni˦˥.tʰiʔ˦˥/()

คำนามแก้ไข

มูลนิธิ (คำลักษณนาม มูลนิธิ หรือ แห่ง หรือ ราย)

  1. องค์กรเอกชนที่จัดกิจกรรมการกุศลแก่ส่วนรวมโดยไม่แสวงหาผลกำไร
    มูลนิธิวิกิมีเดียเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
  2. (กฎหมาย) ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณะการศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข