ภาคผนวก:อักษรคะตะกะนะ

ภาคผนวกนี้อธิบายตัวอักษรที่เขียนด้วยอักษรคะตะกะนะ

ไม่พบหมวดหมู่ ภาษาที่ใช้อักษรคะตะกะนะ

การเรียงลำดับแก้ไข

ตารางโกะจูองแก้ไข

ตารางด้านล่างแสดงตาราง โกะจูอง (五十音) ที่มีอักษรคะตะกะนะทั้งหมด ยกเว้นเวอร์ชันทางเลือก เช่น ตัวอักษรขนาดเล็กหรือเครื่องหมายกำกับเสียง เนื่องจากมักมีการจัดระเบียบมากที่สุด

ตารางโกะจูอง อักษรคะตะกะนะ
แถว อะ
(ア段)
แถว อิ
(イ段)
แถว อุ
(ウ段)
แถว เอะ
(エ段)
แถว โอะ
(オ段)
ส่วน อะ (ア行)
ส่วน คะ (カ行)
ส่วน ซะ (サ行)
ส่วน ทะ (タ行)
ส่วน นะ (ナ行)
ส่วน ฮะ (ハ行)
ส่วน มะ (マ行)
ส่วน ยะ (ヤ行)
ส่วน ระ (ラ行)
ส่วน วะ (ワ行)

ระบบการเรียงลำดับอิโระฮะแก้ไข

ระบบการเรียงลำดับอีกระบบหนึ่งคือ อิโรฮะ (伊呂波) ซึ่งอิงจากบทกวีภาษาญี่ปุ่นที่หากเขียนด้วยคะตะกะนะ ตัวอักษรแต่ละตัวจะปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียว เหมือนกับแพนแกรม:

イロハニホヘトチリヌルヲワカヨタレソツネナラムウヰノオクヤマケフコエテアサキユメミシヱヒモセス

รูปแบบอักขรวิธีอื่น ๆแก้ไข

อักษรคะตะกะนะพร้อมเครื่องหมายกำกับแก้ไข

ดะกุเต็ง
ฮันดะกุเต็ง

ตัวอักษรเพิ่มเติมพร้อมเครื่องหมายกำกับแก้ไข

ดะกุเต็ง

ตัวอักษรเพิ่มเติมพร้อมเครื่องหมายกำกับ (ภาค 2)แก้ไข

ฮันดะกุเต็ง ラ゚ レ゚ リ゚ ロ゚ ル゚

รูปขนาดเล็กแก้ไข

ตัวอักษรเหล่านี้เป็นอักษรคะตะกะนะที่เขียนด้วยขนาดเล็ก ซึ่งมักจะทำหน้าที่แตกต่างจากหน้าที่ของคู่ขนาดปกติของพวกมัน

สัญลักษณ์เพิ่มเติมแก้ไข

การเปรียบเทียบระหว่างอักษรแก้ไข

ดูที่ ภาคผนวก:อักษรญี่ปุ่น