ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension G

⟵ CJK Compatibility Ideographs Supplement

CJK Unified Ideographs Extension G

CJK Unified Ideographs Extension H ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension G” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+30000 ถึง U+3134F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+30000 (196608) 𰀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30000
U+30001 (196609) 𰀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30001
U+30002 (196610) 𰀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30002
U+30003 (196611) 𰀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30003
U+30004 (196612) 𰀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30004
U+30005 (196613) 𰀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30005
U+30006 (196614) 𰀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30006
U+30007 (196615) 𰀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30007
U+30008 (196616) 𰀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30008
U+30009 (196617) 𰀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30009
U+3000A (196618) 𰀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000A
U+3000B (196619) 𰀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000B
U+3000C (196620) 𰀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000C
U+3000D (196621) 𰀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000D
U+3000E (196622) 𰀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000E
U+3000F (196623) 𰀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3000F
U+30010 (196624) 𰀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30010
U+30011 (196625) 𰀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30011
U+30012 (196626) 𰀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30012
U+30013 (196627) 𰀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30013
U+30014 (196628) 𰀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30014
U+30015 (196629) 𰀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30015
U+30016 (196630) 𰀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30016
U+30017 (196631) 𰀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30017
U+30018 (196632) 𰀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30018
U+30019 (196633) 𰀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30019
U+3001A (196634) 𰀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001A
U+3001B (196635) 𰀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001B
U+3001C (196636) 𰀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001C
U+3001D (196637) 𰀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001D
U+3001E (196638) 𰀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001E
U+3001F (196639) 𰀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3001F
U+30020 (196640) 𰀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30020
U+30021 (196641) 𰀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30021
U+30022 (196642) 𰀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30022
U+30023 (196643) 𰀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30023
U+30024 (196644) 𰀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30024
U+30025 (196645) 𰀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30025
U+30026 (196646) 𰀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30026
U+30027 (196647) 𰀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30027
U+30028 (196648) 𰀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30028
U+30029 (196649) 𰀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30029
U+3002A (196650) 𰀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002A
U+3002B (196651) 𰀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002B
U+3002C (196652) 𰀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002C
U+3002D (196653) 𰀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002D
U+3002E (196654) 𰀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002E
U+3002F (196655) 𰀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3002F
U+30030 (196656) 𰀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30030
U+30031 (196657) 𰀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30031
U+30032 (196658) 𰀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30032
U+30033 (196659) 𰀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30033
U+30034 (196660) 𰀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30034
U+30035 (196661) 𰀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30035
U+30036 (196662) 𰀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30036
U+30037 (196663) 𰀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30037
U+30038 (196664) 𰀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30038
U+30039 (196665) 𰀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30039
U+3003A (196666) 𰀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003A
U+3003B (196667) 𰀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003B
U+3003C (196668) 𰀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003C
U+3003D (196669) 𰀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003D
U+3003E (196670) 𰀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003E
U+3003F (196671) 𰀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3003F
U+30040 (196672) 𰁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30040
U+30041 (196673) 𰁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30041
U+30042 (196674) 𰁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30042
U+30043 (196675) 𰁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30043
U+30044 (196676) 𰁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30044
U+30045 (196677) 𰁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30045
U+30046 (196678) 𰁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30046
U+30047 (196679) 𰁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30047
U+30048 (196680) 𰁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30048
U+30049 (196681) 𰁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30049
U+3004A (196682) 𰁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004A
U+3004B (196683) 𰁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004B
U+3004C (196684) 𰁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004C
U+3004D (196685) 𰁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004D
U+3004E (196686) 𰁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004E
U+3004F (196687) 𰁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3004F
U+30050 (196688) 𰁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30050
U+30051 (196689) 𰁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30051
U+30052 (196690) 𰁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30052
U+30053 (196691) 𰁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30053
U+30054 (196692) 𰁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30054
U+30055 (196693) 𰁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30055
U+30056 (196694) 𰁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30056
U+30057 (196695) 𰁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30057
U+30058 (196696) 𰁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30058
U+30059 (196697) 𰁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30059
U+3005A (196698) 𰁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005A
U+3005B (196699) 𰁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005B
U+3005C (196700) 𰁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005C
U+3005D (196701) 𰁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005D
U+3005E (196702) 𰁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005E
U+3005F (196703) 𰁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3005F
U+30060 (196704) 𰁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30060
U+30061 (196705) 𰁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30061
U+30062 (196706) 𰁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30062
U+30063 (196707) 𰁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30063
U+30064 (196708) 𰁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30064
U+30065 (196709) 𰁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30065
U+30066 (196710) 𰁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30066
U+30067 (196711) 𰁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30067
U+30068 (196712) 𰁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30068
U+30069 (196713) 𰁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30069
U+3006A (196714) 𰁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006A
U+3006B (196715) 𰁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006B
U+3006C (196716) 𰁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006C
U+3006D (196717) 𰁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006D
U+3006E (196718) 𰁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006E
U+3006F (196719) 𰁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3006F
U+30070 (196720) 𰁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30070
U+30071 (196721) 𰁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30071
U+30072 (196722) 𰁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30072
U+30073 (196723) 𰁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30073
U+30074 (196724) 𰁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30074
U+30075 (196725) 𰁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30075
U+30076 (196726) 𰁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30076
U+30077 (196727) 𰁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30077
U+30078 (196728) 𰁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30078
U+30079 (196729) 𰁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30079
U+3007A (196730) 𰁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007A
U+3007B (196731) 𰁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007B
U+3007C (196732) 𰁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007C
U+3007D (196733) 𰁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007D
U+3007E (196734) 𰁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007E
U+3007F (196735) 𰁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3007F
U+30080 (196736) 𰂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30080
U+30081 (196737) 𰂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30081
U+30082 (196738) 𰂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30082
U+30083 (196739) 𰂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30083
U+30084 (196740) 𰂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30084
U+30085 (196741) 𰂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30085
U+30086 (196742) 𰂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30086
U+30087 (196743) 𰂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30087
U+30088 (196744) 𰂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30088
U+30089 (196745) 𰂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30089
U+3008A (196746) 𰂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008A
U+3008B (196747) 𰂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008B
U+3008C (196748) 𰂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008C
U+3008D (196749) 𰂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008D
U+3008E (196750) 𰂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008E
U+3008F (196751) 𰂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3008F
U+30090 (196752) 𰂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30090
U+30091 (196753) 𰂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30091
U+30092 (196754) 𰂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30092
U+30093 (196755) 𰂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30093
U+30094 (196756) 𰂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30094
U+30095 (196757) 𰂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30095
U+30096 (196758) 𰂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30096
U+30097 (196759) 𰂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30097
U+30098 (196760) 𰂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30098
U+30099 (196761) 𰂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30099
U+3009A (196762) 𰂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009A
U+3009B (196763) 𰂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009B
U+3009C (196764) 𰂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009C
U+3009D (196765) 𰂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009D
U+3009E (196766) 𰂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009E
U+3009F (196767) 𰂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3009F
U+300A0 (196768) 𰂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A0
U+300A1 (196769) 𰂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A1
U+300A2 (196770) 𰂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A2
U+300A3 (196771) 𰂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A3
U+300A4 (196772) 𰂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A4
U+300A5 (196773) 𰂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A5
U+300A6 (196774) 𰂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A6
U+300A7 (196775) 𰂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A7
U+300A8 (196776) 𰂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A8
U+300A9 (196777) 𰂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300A9
U+300AA (196778) 𰂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AA
U+300AB (196779) 𰂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AB
U+300AC (196780) 𰂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AC
U+300AD (196781) 𰂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AD
U+300AE (196782) 𰂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AE
U+300AF (196783) 𰂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300AF
U+300B0 (196784) 𰂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B0
U+300B1 (196785) 𰂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B1
U+300B2 (196786) 𰂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B2
U+300B3 (196787) 𰂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B3
U+300B4 (196788) 𰂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B4
U+300B5 (196789) 𰂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B5
U+300B6 (196790) 𰂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B6
U+300B7 (196791) 𰂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B7
U+300B8 (196792) 𰂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B8
U+300B9 (196793) 𰂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300B9
U+300BA (196794) 𰂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BA
U+300BB (196795) 𰂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BB
U+300BC (196796) 𰂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BC
U+300BD (196797) 𰂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BD
U+300BE (196798) 𰂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BE
U+300BF (196799) 𰂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300BF
U+300C0 (196800) 𰃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C0
U+300C1 (196801) 𰃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C1
U+300C2 (196802) 𰃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C2
U+300C3 (196803) 𰃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C3
U+300C4 (196804) 𰃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C4
U+300C5 (196805) 𰃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C5
U+300C6 (196806) 𰃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C6
U+300C7 (196807) 𰃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C7
U+300C8 (196808) 𰃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C8
U+300C9 (196809) 𰃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300C9
U+300CA (196810) 𰃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CA
U+300CB (196811) 𰃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CB
U+300CC (196812) 𰃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CC
U+300CD (196813) 𰃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CD
U+300CE (196814) 𰃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CE
U+300CF (196815) 𰃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300CF
U+300D0 (196816) 𰃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D0
U+300D1 (196817) 𰃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D1
U+300D2 (196818) 𰃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D2
U+300D3 (196819) 𰃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D3
U+300D4 (196820) 𰃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D4
U+300D5 (196821) 𰃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D5
U+300D6 (196822) 𰃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D6
U+300D7 (196823) 𰃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D7
U+300D8 (196824) 𰃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D8
U+300D9 (196825) 𰃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300D9
U+300DA (196826) 𰃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DA
U+300DB (196827) 𰃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DB
U+300DC (196828) 𰃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DC
U+300DD (196829) 𰃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DD
U+300DE (196830) 𰃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DE
U+300DF (196831) 𰃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300DF
U+300E0 (196832) 𰃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E0
U+300E1 (196833) 𰃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E1
U+300E2 (196834) 𰃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E2
U+300E3 (196835) 𰃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E3
U+300E4 (196836) 𰃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E4
U+300E5 (196837) 𰃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E5
U+300E6 (196838) 𰃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E6
U+300E7 (196839) 𰃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E7
U+300E8 (196840) 𰃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E8
U+300E9 (196841) 𰃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300E9
U+300EA (196842) 𰃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300EA
U+300EB (196843) 𰃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300EB
U+300EC (196844) 𰃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300EC
U+300ED (196845) 𰃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300ED
U+300EE (196846) 𰃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300EE
U+300EF (196847) 𰃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300EF
U+300F0 (196848) 𰃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F0
U+300F1 (196849) 𰃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F1
U+300F2 (196850) 𰃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F2
U+300F3 (196851) 𰃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F3
U+300F4 (196852) 𰃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F4
U+300F5 (196853) 𰃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F5
U+300F6 (196854) 𰃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F6
U+300F7 (196855) 𰃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F7
U+300F8 (196856) 𰃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F8
U+300F9 (196857) 𰃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300F9
U+300FA (196858) 𰃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FA
U+300FB (196859) 𰃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FB
U+300FC (196860) 𰃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FC
U+300FD (196861) 𰃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FD
U+300FE (196862) 𰃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FE
U+300FF (196863) 𰃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-300FF
U+30100 (196864) 𰄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30100
U+30101 (196865) 𰄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30101
U+30102 (196866) 𰄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30102
U+30103 (196867) 𰄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30103
U+30104 (196868) 𰄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30104
U+30105 (196869) 𰄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30105
U+30106 (196870) 𰄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30106
U+30107 (196871) 𰄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30107
U+30108 (196872) 𰄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30108
U+30109 (196873) 𰄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30109
U+3010A (196874) 𰄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010A
U+3010B (196875) 𰄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010B
U+3010C (196876) 𰄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010C
U+3010D (196877) 𰄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010D
U+3010E (196878) 𰄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010E
U+3010F (196879) 𰄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3010F
U+30110 (196880) 𰄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30110
U+30111 (196881) 𰄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30111
U+30112 (196882) 𰄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30112
U+30113 (196883) 𰄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30113
U+30114 (196884) 𰄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30114
U+30115 (196885) 𰄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30115
U+30116 (196886) 𰄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30116
U+30117 (196887) 𰄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30117
U+30118 (196888) 𰄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30118
U+30119 (196889) 𰄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30119
U+3011A (196890) 𰄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011A
U+3011B (196891) 𰄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011B
U+3011C (196892) 𰄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011C
U+3011D (196893) 𰄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011D
U+3011E (196894) 𰄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011E
U+3011F (196895) 𰄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3011F
U+30120 (196896) 𰄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30120
U+30121 (196897) 𰄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30121
U+30122 (196898) 𰄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30122
U+30123 (196899) 𰄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30123
U+30124 (196900) 𰄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30124
U+30125 (196901) 𰄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30125
U+30126 (196902) 𰄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30126
U+30127 (196903) 𰄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30127
U+30128 (196904) 𰄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30128
U+30129 (196905) 𰄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30129
U+3012A (196906) 𰄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012A
U+3012B (196907) 𰄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012B
U+3012C (196908) 𰄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012C
U+3012D (196909) 𰄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012D
U+3012E (196910) 𰄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012E
U+3012F (196911) 𰄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3012F
U+30130 (196912) 𰄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30130
U+30131 (196913) 𰄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30131
U+30132 (196914) 𰄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30132
U+30133 (196915) 𰄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30133
U+30134 (196916) 𰄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30134
U+30135 (196917) 𰄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30135
U+30136 (196918) 𰄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30136
U+30137 (196919) 𰄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30137
U+30138 (196920) 𰄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30138
U+30139 (196921) 𰄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30139
U+3013A (196922) 𰄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013A
U+3013B (196923) 𰄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013B
U+3013C (196924) 𰄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013C
U+3013D (196925) 𰄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013D
U+3013E (196926) 𰄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013E
U+3013F (196927) 𰄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3013F
U+30140 (196928) 𰅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30140
U+30141 (196929) 𰅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30141
U+30142 (196930) 𰅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30142
U+30143 (196931) 𰅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30143
U+30144 (196932) 𰅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30144
U+30145 (196933) 𰅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30145
U+30146 (196934) 𰅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30146
U+30147 (196935) 𰅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30147
U+30148 (196936) 𰅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30148
U+30149 (196937) 𰅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30149
U+3014A (196938) 𰅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014A
U+3014B (196939) 𰅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014B
U+3014C (196940) 𰅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014C
U+3014D (196941) 𰅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014D
U+3014E (196942) 𰅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014E
U+3014F (196943) 𰅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3014F
U+30150 (196944) 𰅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30150
U+30151 (196945) 𰅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30151
U+30152 (196946) 𰅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30152
U+30153 (196947) 𰅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30153
U+30154 (196948) 𰅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30154
U+30155 (196949) 𰅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30155
U+30156 (196950) 𰅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30156
U+30157 (196951) 𰅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30157
U+30158 (196952) 𰅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30158
U+30159 (196953) 𰅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30159
U+3015A (196954) 𰅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015A
U+3015B (196955) 𰅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015B
U+3015C (196956) 𰅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015C
U+3015D (196957) 𰅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015D
U+3015E (196958) 𰅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015E
U+3015F (196959) 𰅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3015F
U+30160 (196960) 𰅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30160
U+30161 (196961) 𰅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30161
U+30162 (196962) 𰅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30162
U+30163 (196963) 𰅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30163
U+30164 (196964) 𰅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30164
U+30165 (196965) 𰅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30165
U+30166 (196966) 𰅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30166
U+30167 (196967) 𰅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30167
U+30168 (196968) 𰅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30168
U+30169 (196969) 𰅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30169
U+3016A (196970) 𰅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016A
U+3016B (196971) 𰅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016B
U+3016C (196972) 𰅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016C
U+3016D (196973) 𰅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016D
U+3016E (196974) 𰅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016E
U+3016F (196975) 𰅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3016F
U+30170 (196976) 𰅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30170
U+30171 (196977) 𰅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30171
U+30172 (196978) 𰅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30172
U+30173 (196979) 𰅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30173
U+30174 (196980) 𰅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30174
U+30175 (196981) 𰅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30175
U+30176 (196982) 𰅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30176
U+30177 (196983) 𰅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30177
U+30178 (196984) 𰅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30178
U+30179 (196985) 𰅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30179
U+3017A (196986) 𰅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017A
U+3017B (196987) 𰅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017B
U+3017C (196988) 𰅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017C
U+3017D (196989) 𰅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017D
U+3017E (196990) 𰅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017E
U+3017F (196991) 𰅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3017F
U+30180 (196992) 𰆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30180
U+30181 (196993) 𰆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30181
U+30182 (196994) 𰆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30182
U+30183 (196995) 𰆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30183
U+30184 (196996) 𰆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30184
U+30185 (196997) 𰆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30185
U+30186 (196998) 𰆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30186
U+30187 (196999) 𰆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30187
U+30188 (197000) 𰆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30188
U+30189 (197001) 𰆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30189
U+3018A (197002) 𰆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018A
U+3018B (197003) 𰆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018B
U+3018C (197004) 𰆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018C
U+3018D (197005) 𰆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018D
U+3018E (197006) 𰆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018E
U+3018F (197007) 𰆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3018F
U+30190 (197008) 𰆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30190
U+30191 (197009) 𰆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30191
U+30192 (197010) 𰆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30192
U+30193 (197011) 𰆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30193
U+30194 (197012) 𰆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30194
U+30195 (197013) 𰆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30195
U+30196 (197014) 𰆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30196
U+30197 (197015) 𰆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30197
U+30198 (197016) 𰆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30198
U+30199 (197017) 𰆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30199
U+3019A (197018) 𰆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019A
U+3019B (197019) 𰆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019B
U+3019C (197020) 𰆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019C
U+3019D (197021) 𰆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019D
U+3019E (197022) 𰆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019E
U+3019F (197023) 𰆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3019F
U+301A0 (197024) 𰆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A0
U+301A1 (197025) 𰆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A1
U+301A2 (197026) 𰆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A2
U+301A3 (197027) 𰆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A3
U+301A4 (197028) 𰆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A4
U+301A5 (197029) 𰆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A5
U+301A6 (197030) 𰆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A6
U+301A7 (197031) 𰆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A7
U+301A8 (197032) 𰆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A8
U+301A9 (197033) 𰆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301A9
U+301AA (197034) 𰆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AA
U+301AB (197035) 𰆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AB
U+301AC (197036) 𰆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AC
U+301AD (197037) 𰆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AD
U+301AE (197038) 𰆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AE
U+301AF (197039) 𰆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301AF
U+301B0 (197040) 𰆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B0
U+301B1 (197041) 𰆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B1
U+301B2 (197042) 𰆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B2
U+301B3 (197043) 𰆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B3
U+301B4 (197044) 𰆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B4
U+301B5 (197045) 𰆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B5
U+301B6 (197046) 𰆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B6
U+301B7 (197047) 𰆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B7
U+301B8 (197048) 𰆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B8
U+301B9 (197049) 𰆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301B9
U+301BA (197050) 𰆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BA
U+301BB (197051) 𰆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BB
U+301BC (197052) 𰆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BC
U+301BD (197053) 𰆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BD
U+301BE (197054) 𰆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BE
U+301BF (197055) 𰆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301BF
U+301C0 (197056) 𰇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C0
U+301C1 (197057) 𰇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C1
U+301C2 (197058) 𰇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C2
U+301C3 (197059) 𰇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C3
U+301C4 (197060) 𰇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C4
U+301C5 (197061) 𰇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C5
U+301C6 (197062) 𰇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C6
U+301C7 (197063) 𰇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C7
U+301C8 (197064) 𰇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C8
U+301C9 (197065) 𰇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301C9
U+301CA (197066) 𰇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CA
U+301CB (197067) 𰇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CB
U+301CC (197068) 𰇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CC
U+301CD (197069) 𰇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CD
U+301CE (197070) 𰇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CE
U+301CF (197071) 𰇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301CF
U+301D0 (197072) 𰇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D0
U+301D1 (197073) 𰇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D1
U+301D2 (197074) 𰇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D2
U+301D3 (197075) ไฟล์:口市缺字.svg 𰇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D3
U+301D4 (197076) 𰇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D4
U+301D5 (197077) 𰇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D5
U+301D6 (197078) 𰇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D6
U+301D7 (197079) 𰇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D7
U+301D8 (197080) 𰇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D8
U+301D9 (197081) 𰇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301D9
U+301DA (197082) 𰇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DA
U+301DB (197083) 𰇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DB
U+301DC (197084) 𰇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DC
U+301DD (197085) 𰇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DD
U+301DE (197086) 𰇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DE
U+301DF (197087) 𰇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301DF
U+301E0 (197088) 𰇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E0
U+301E1 (197089) 𰇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E1
U+301E2 (197090) 𰇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E2
U+301E3 (197091) 𰇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E3
U+301E4 (197092) 𰇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E4
U+301E5 (197093) 𰇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E5
U+301E6 (197094) 𰇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E6
U+301E7 (197095) 𰇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E7
U+301E8 (197096) 𰇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E8
U+301E9 (197097) 𰇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301E9
U+301EA (197098) 𰇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301EA
U+301EB (197099) 𰇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301EB
U+301EC (197100) 𰇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301EC
U+301ED (197101) 𰇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301ED
U+301EE (197102) 𰇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301EE
U+301EF (197103) 𰇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301EF
U+301F0 (197104) 𰇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F0
U+301F1 (197105) 𰇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F1
U+301F2 (197106) 𰇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F2
U+301F3 (197107) 𰇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F3
U+301F4 (197108) 𰇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F4
U+301F5 (197109) 𰇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F5
U+301F6 (197110) 𰇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F6
U+301F7 (197111) 𰇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F7
U+301F8 (197112) 𰇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F8
U+301F9 (197113) 𰇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301F9
U+301FA (197114) 𰇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FA
U+301FB (197115) 𰇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FB
U+301FC (197116) 𰇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FC
U+301FD (197117) 𰇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FD
U+301FE (197118) 𰇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FE
U+301FF (197119) 𰇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-301FF
U+30200 (197120) 𰈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30200
U+30201 (197121) 𰈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30201
U+30202 (197122) 𰈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30202
U+30203 (197123) 𰈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30203
U+30204 (197124) 𰈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30204
U+30205 (197125) 𰈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30205
U+30206 (197126) 𰈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30206
U+30207 (197127) 𰈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30207
U+30208 (197128) 𰈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30208
U+30209 (197129) 𰈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30209
U+3020A (197130) 𰈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020A
U+3020B (197131) 𰈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020B
U+3020C (197132) 𰈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020C
U+3020D (197133) 𰈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020D
U+3020E (197134) 𰈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020E
U+3020F (197135) 𰈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3020F
U+30210 (197136) 𰈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30210
U+30211 (197137) 𰈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30211
U+30212 (197138) 𰈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30212
U+30213 (197139) 𰈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30213
U+30214 (197140) 𰈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30214
U+30215 (197141) 𰈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30215
U+30216 (197142) 𰈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30216
U+30217 (197143) 𰈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30217
U+30218 (197144) 𰈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30218
U+30219 (197145) 𰈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30219
U+3021A (197146) 𰈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021A
U+3021B (197147) 𰈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021B
U+3021C (197148) 𰈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021C
U+3021D (197149) 𰈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021D
U+3021E (197150) 𰈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021E
U+3021F (197151) 𰈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3021F
U+30220 (197152) 𰈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30220
U+30221 (197153) 𰈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30221
U+30222 (197154) 𰈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30222
U+30223 (197155) 𰈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30223
U+30224 (197156) 𰈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30224
U+30225 (197157) 𰈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30225
U+30226 (197158) 𰈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30226
U+30227 (197159) 𰈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30227
U+30228 (197160) 𰈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30228
U+30229 (197161) 𰈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30229
U+3022A (197162) 𰈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022A
U+3022B (197163) 𰈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022B
U+3022C (197164) 𰈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022C
U+3022D (197165) 𰈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022D
U+3022E (197166) 𰈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022E
U+3022F (197167) 𰈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3022F
U+30230 (197168) 𰈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30230
U+30231 (197169) 𰈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30231
U+30232 (197170) 𰈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30232
U+30233 (197171) 𰈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30233
U+30234 (197172) 𰈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30234
U+30235 (197173) 𰈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30235
U+30236 (197174) 𰈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30236
U+30237 (197175) 𰈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30237
U+30238 (197176) 𰈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30238
U+30239 (197177) 𰈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30239
U+3023A (197178) 𰈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023A
U+3023B (197179) 𰈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023B
U+3023C (197180) 𰈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023C
U+3023D (197181) 𰈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023D
U+3023E (197182) 𰈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023E
U+3023F (197183) 𰈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3023F
U+30240 (197184) 𰉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30240
U+30241 (197185) 𰉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30241
U+30242 (197186) 𰉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30242
U+30243 (197187) 𰉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30243
U+30244 (197188) 𰉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30244
U+30245 (197189) 𰉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30245
U+30246 (197190) 𰉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30246
U+30247 (197191) 𰉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30247
U+30248 (197192) 𰉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30248
U+30249 (197193) 𰉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30249
U+3024A (197194) 𰉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024A
U+3024B (197195) 𰉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024B
U+3024C (197196) 𰉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024C
U+3024D (197197) 𰉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024D
U+3024E (197198) 𰉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024E
U+3024F (197199) 𰉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3024F
U+30250 (197200) 𰉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30250
U+30251 (197201) 𰉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30251
U+30252 (197202) 𰉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30252
U+30253 (197203) 𰉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30253
U+30254 (197204) 𰉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30254
U+30255 (197205) 𰉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30255
U+30256 (197206) 𰉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30256
U+30257 (197207) 𰉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30257
U+30258 (197208) 𰉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30258
U+30259 (197209) 𰉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30259
U+3025A (197210) 𰉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025A
U+3025B (197211) 𰉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025B
U+3025C (197212) 𰉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025C
U+3025D (197213) 𰉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025D
U+3025E (197214) 𰉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025E
U+3025F (197215) 𰉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3025F
U+30260 (197216) 𰉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30260
U+30261 (197217) 𰉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30261
U+30262 (197218) 𰉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30262
U+30263 (197219) 𰉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30263
U+30264 (197220) 𰉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30264
U+30265 (197221) 𰉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30265
U+30266 (197222) 𰉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30266
U+30267 (197223) 𰉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30267
U+30268 (197224) 𰉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30268
U+30269 (197225) 𰉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30269
U+3026A (197226) 𰉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026A
U+3026B (197227) 𰉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026B
U+3026C (197228) 𰉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026C
U+3026D (197229) 𰉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026D
U+3026E (197230) 𰉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026E
U+3026F (197231) 𰉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3026F
U+30270 (197232) 𰉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30270
U+30271 (197233) 𰉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30271
U+30272 (197234) 𰉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30272
U+30273 (197235) 𰉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30273
U+30274 (197236) 𰉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30274
U+30275 (197237) 𰉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30275
U+30276 (197238) 𰉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30276
U+30277 (197239) 𰉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30277
U+30278 (197240) 𰉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30278
U+30279 (197241) 𰉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30279
U+3027A (197242) 𰉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027A
U+3027B (197243) 𰉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027B
U+3027C (197244) 𰉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027C
U+3027D (197245) 𰉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027D
U+3027E (197246) 𰉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027E
U+3027F (197247) 𰉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3027F
U+30280 (197248) 𰊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30280
U+30281 (197249) 𰊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30281
U+30282 (197250) 𰊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30282
U+30283 (197251) 𰊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30283
U+30284 (197252) 𰊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30284
U+30285 (197253) 𰊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30285
U+30286 (197254) 𰊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30286
U+30287 (197255) 𰊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30287
U+30288 (197256) 𰊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30288
U+30289 (197257) 𰊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30289
U+3028A (197258) 𰊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028A
U+3028B (197259) 𰊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028B
U+3028C (197260) 𰊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028C
U+3028D (197261) 𰊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028D
U+3028E (197262) 𰊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028E
U+3028F (197263) 𰊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3028F
U+30290 (197264) 𰊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30290
U+30291 (197265) 𰊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30291
U+30292 (197266) 𰊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30292
U+30293 (197267) 𰊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30293
U+30294 (197268) 𰊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30294
U+30295 (197269) 𰊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30295
U+30296 (197270) 𰊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30296
U+30297 (197271) 𰊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30297
U+30298 (197272) 𰊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30298
U+30299 (197273) 𰊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30299
U+3029A (197274) 𰊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029A
U+3029B (197275) 𰊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029B
U+3029C (197276) 𰊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029C
U+3029D (197277) 𰊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029D
U+3029E (197278) 𰊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029E
U+3029F (197279) 𰊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3029F
U+302A0 (197280) 𰊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A0
U+302A1 (197281) 𰊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A1
U+302A2 (197282) 𰊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A2
U+302A3 (197283) 𰊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A3
U+302A4 (197284) 𰊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A4
U+302A5 (197285) 𰊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A5
U+302A6 (197286) 𰊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A6
U+302A7 (197287) 𰊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A7
U+302A8 (197288) 𰊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A8
U+302A9 (197289) 𰊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302A9
U+302AA (197290) 𰊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AA
U+302AB (197291) 𰊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AB
U+302AC (197292) 𰊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AC
U+302AD (197293) 𰊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AD
U+302AE (197294) 𰊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AE
U+302AF (197295) 𰊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302AF
U+302B0 (197296) 𰊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B0
U+302B1 (197297) 𰊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B1
U+302B2 (197298) 𰊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B2
U+302B3 (197299) 𰊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B3
U+302B4 (197300) 𰊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B4
U+302B5 (197301) 𰊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B5
U+302B6 (197302) 𰊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B6
U+302B7 (197303) 𰊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B7
U+302B8 (197304) 𰊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B8
U+302B9 (197305) 𰊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302B9
U+302BA (197306) 𰊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BA
U+302BB (197307) 𰊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BB
U+302BC (197308) 𰊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BC
U+302BD (197309) 𰊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BD
U+302BE (197310) 𰊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BE
U+302BF (197311) 𰊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302BF
U+302C0 (197312) 𰋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C0
U+302C1 (197313) 𰋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C1
U+302C2 (197314) 𰋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C2
U+302C3 (197315) 𰋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C3
U+302C4 (197316) 𰋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C4
U+302C5 (197317) 𰋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C5
U+302C6 (197318) 𰋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C6
U+302C7 (197319) 𰋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C7
U+302C8 (197320) 𰋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C8
U+302C9 (197321) 𰋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302C9
U+302CA (197322) 𰋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CA
U+302CB (197323) 𰋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CB
U+302CC (197324) 𰋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CC
U+302CD (197325) 𰋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CD
U+302CE (197326) 𰋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CE
U+302CF (197327) 𰋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302CF
U+302D0 (197328) 𰋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D0
U+302D1 (197329) 𰋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D1
U+302D2 (197330) 𰋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D2
U+302D3 (197331) 𰋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D3
U+302D4 (197332) 𰋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D4
U+302D5 (197333) 𰋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D5
U+302D6 (197334) 𰋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D6
U+302D7 (197335) 𰋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D7
U+302D8 (197336) 𰋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D8
U+302D9 (197337) 𰋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302D9
U+302DA (197338) 𰋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DA
U+302DB (197339) 𰋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DB
U+302DC (197340) 𰋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DC
U+302DD (197341) 𰋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DD
U+302DE (197342) 𰋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DE
U+302DF (197343) 𰋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302DF
U+302E0 (197344) 𰋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E0
U+302E1 (197345) 𰋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E1
U+302E2 (197346) 𰋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E2
U+302E3 (197347) 𰋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E3
U+302E4 (197348) 𰋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E4
U+302E5 (197349) 𰋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E5
U+302E6 (197350) 𰋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E6
U+302E7 (197351) 𰋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E7
U+302E8 (197352) 𰋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E8
U+302E9 (197353) 𰋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302E9
U+302EA (197354) 𰋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302EA
U+302EB (197355) 𰋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302EB
U+302EC (197356) 𰋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302EC
U+302ED (197357) 𰋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302ED
U+302EE (197358) 𰋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302EE
U+302EF (197359) 𰋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302EF
U+302F0 (197360) 𰋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F0
U+302F1 (197361) 𰋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F1
U+302F2 (197362) 𰋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F2
U+302F3 (197363) 𰋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F3
U+302F4 (197364) 𰋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F4
U+302F5 (197365) 𰋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F5
U+302F6 (197366) 𰋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F6
U+302F7 (197367) 𰋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F7
U+302F8 (197368) 𰋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F8
U+302F9 (197369) 𰋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302F9
U+302FA (197370) 𰋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FA
U+302FB (197371) 𰋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FB
U+302FC (197372) 𰋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FC
U+302FD (197373) 𰋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FD
U+302FE (197374) 𰋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FE
U+302FF (197375) 𰋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-302FF
U+30300 (197376) 𰌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30300
U+30301 (197377) 𰌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30301
U+30302 (197378) 𰌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30302
U+30303 (197379) 𰌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30303
U+30304 (197380) 𰌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30304
U+30305 (197381) 𰌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30305
U+30306 (197382) 𰌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30306
U+30307 (197383) 𰌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30307
U+30308 (197384) 𰌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30308
U+30309 (197385) 𰌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30309
U+3030A (197386) 𰌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030A
U+3030B (197387) 𰌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030B
U+3030C (197388) 𰌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030C
U+3030D (197389) 𰌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030D
U+3030E (197390) 𰌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030E
U+3030F (197391) 𰌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3030F
U+30310 (197392) 𰌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30310
U+30311 (197393) 𰌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30311
U+30312 (197394) 𰌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30312
U+30313 (197395) 𰌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30313
U+30314 (197396) 𰌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30314
U+30315 (197397) 𰌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30315
U+30316 (197398) 𰌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30316
U+30317 (197399) 𰌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30317
U+30318 (197400) 𰌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30318
U+30319 (197401) 𰌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30319
U+3031A (197402) 𰌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031A
U+3031B (197403) 𰌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031B
U+3031C (197404) 𰌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031C
U+3031D (197405) 𰌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031D
U+3031E (197406) 𰌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031E
U+3031F (197407) 𰌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3031F
U+30320 (197408) 𰌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30320
U+30321 (197409) 𰌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30321
U+30322 (197410) 𰌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30322
U+30323 (197411) 𰌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30323
U+30324 (197412) 𰌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30324
U+30325 (197413) 𰌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30325
U+30326 (197414) 𰌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30326
U+30327 (197415) 𰌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30327
U+30328 (197416) 𰌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30328
U+30329 (197417) 𰌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30329
U+3032A (197418) 𰌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032A
U+3032B (197419) 𰌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032B
U+3032C (197420) 𰌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032C
U+3032D (197421) 𰌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032D
U+3032E (197422) 𰌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032E
U+3032F (197423) 𰌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3032F
U+30330 (197424) 𰌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30330
U+30331 (197425) 𰌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30331
U+30332 (197426) 𰌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30332
U+30333 (197427) 𰌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30333
U+30334 (197428) 𰌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30334
U+30335 (197429) 𰌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30335
U+30336 (197430) 𰌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30336
U+30337 (197431) 𰌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30337
U+30338 (197432) 𰌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30338
U+30339 (197433) 𰌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30339
U+3033A (197434) 𰌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033A
U+3033B (197435) 𰌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033B
U+3033C (197436) 𰌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033C
U+3033D (197437) 𰌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033D
U+3033E (197438) 𰌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033E
U+3033F (197439) 𰌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3033F
U+30340 (197440) 𰍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30340
U+30341 (197441) 𰍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30341
U+30342 (197442) 𰍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30342
U+30343 (197443) 𰍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30343
U+30344 (197444) 𰍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30344
U+30345 (197445) 𰍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30345
U+30346 (197446) 𰍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30346
U+30347 (197447) 𰍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30347
U+30348 (197448) 𰍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30348
U+30349 (197449) 𰍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30349
U+3034A (197450) 𰍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034A
U+3034B (197451) 𰍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034B
U+3034C (197452) 𰍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034C
U+3034D (197453) 𰍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034D
U+3034E (197454) 𰍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034E
U+3034F (197455) 𰍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3034F
U+30350 (197456) 𰍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30350
U+30351 (197457) 𰍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30351
U+30352 (197458) 𰍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30352
U+30353 (197459) 𰍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30353
U+30354 (197460) 𰍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30354
U+30355 (197461) 𰍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30355
U+30356 (197462) 𰍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30356
U+30357 (197463) 𰍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30357
U+30358 (197464) 𰍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30358
U+30359 (197465) 𰍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30359
U+3035A (197466) 𰍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035A
U+3035B (197467) 𰍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035B
U+3035C (197468) 𰍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035C
U+3035D (197469) 𰍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035D
U+3035E (197470) 𰍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035E
U+3035F (197471) 𰍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3035F
U+30360 (197472) 𰍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30360
U+30361 (197473) 𰍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30361
U+30362 (197474) 𰍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30362
U+30363 (197475) 𰍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30363
U+30364 (197476) 𰍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30364
U+30365 (197477) 𰍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30365
U+30366 (197478) 𰍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30366
U+30367 (197479) 𰍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30367
U+30368 (197480) 𰍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30368
U+30369 (197481) 𰍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30369
U+3036A (197482) 𰍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036A
U+3036B (197483) 𰍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036B
U+3036C (197484) 𰍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036C
U+3036D (197485) 𰍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036D
U+3036E (197486) 𰍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036E
U+3036F (197487) 𰍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3036F
U+30370 (197488) 𰍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30370
U+30371 (197489) 𰍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30371
U+30372 (197490) 𰍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30372
U+30373 (197491) 𰍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30373
U+30374 (197492) 𰍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30374
U+30375 (197493) 𰍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30375
U+30376 (197494) 𰍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30376
U+30377 (197495) 𰍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30377
U+30378 (197496) 𰍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30378
U+30379 (197497) 𰍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30379
U+3037A (197498) 𰍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037A
U+3037B (197499) 𰍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037B
U+3037C (197500) 𰍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037C
U+3037D (197501) 𰍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037D
U+3037E (197502) 𰍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037E
U+3037F (197503) 𰍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3037F
U+30380 (197504) 𰎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30380
U+30381 (197505) 𰎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30381
U+30382 (197506) 𰎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30382
U+30383 (197507) 𰎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30383
U+30384 (197508) 𰎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30384
U+30385 (197509) 𰎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30385
U+30386 (197510) 𰎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30386
U+30387 (197511) 𰎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30387
U+30388 (197512) 𰎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30388
U+30389 (197513) 𰎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30389
U+3038A (197514) 𰎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038A
U+3038B (197515) 𰎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038B
U+3038C (197516) 𰎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038C
U+3038D (197517) 𰎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038D
U+3038E (197518) 𰎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038E
U+3038F (197519) 𰎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3038F
U+30390 (197520) 𰎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30390
U+30391 (197521) 𰎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30391
U+30392 (197522) 𰎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30392
U+30393 (197523) 𰎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30393
U+30394 (197524) 𰎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30394
U+30395 (197525) 𰎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30395
U+30396 (197526) 𰎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30396
U+30397 (197527) 𰎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30397
U+30398 (197528) 𰎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30398
U+30399 (197529) 𰎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30399
U+3039A (197530) 𰎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039A
U+3039B (197531) 𰎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039B
U+3039C (197532) 𰎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039C
U+3039D (197533) 𰎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039D
U+3039E (197534) 𰎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039E
U+3039F (197535) 𰎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3039F
U+303A0 (197536) 𰎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A0
U+303A1 (197537) 𰎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A1
U+303A2 (197538) 𰎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A2
U+303A3 (197539) 𰎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A3
U+303A4 (197540) 𰎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A4
U+303A5 (197541) 𰎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A5
U+303A6 (197542) 𰎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A6
U+303A7 (197543) 𰎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A7
U+303A8 (197544) 𰎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A8
U+303A9 (197545) 𰎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303A9
U+303AA (197546) 𰎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AA
U+303AB (197547) 𰎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AB
U+303AC (197548) 𰎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AC
U+303AD (197549) 𰎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AD
U+303AE (197550) 𰎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AE
U+303AF (197551) 𰎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303AF
U+303B0 (197552) 𰎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B0
U+303B1 (197553) 𰎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B1
U+303B2 (197554) 𰎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B2
U+303B3 (197555) 𰎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B3
U+303B4 (197556) 𰎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B4
U+303B5 (197557) 𰎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B5
U+303B6 (197558) 𰎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B6
U+303B7 (197559) 𰎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B7
U+303B8 (197560) 𰎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B8
U+303B9 (197561) 𰎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303B9
U+303BA (197562) 𰎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BA
U+303BB (197563) 𰎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BB
U+303BC (197564) 𰎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BC
U+303BD (197565) 𰎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BD
U+303BE (197566) 𰎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BE
U+303BF (197567) 𰎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303BF
U+303C0 (197568) 𰏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C0
U+303C1 (197569) 𰏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C1
U+303C2 (197570) 𰏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C2
U+303C3 (197571) 𰏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C3
U+303C4 (197572) 𰏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C4
U+303C5 (197573) 𰏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C5
U+303C6 (197574) 𰏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C6
U+303C7 (197575) 𰏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C7
U+303C8 (197576) 𰏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C8
U+303C9 (197577) 𰏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303C9
U+303CA (197578) 𰏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CA
U+303CB (197579) 𰏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CB
U+303CC (197580) 𰏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CC
U+303CD (197581) 𰏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CD
U+303CE (197582) 𰏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CE
U+303CF (197583) 𰏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303CF
U+303D0 (197584) 𰏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D0
U+303D1 (197585) 𰏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D1
U+303D2 (197586) 𰏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D2
U+303D3 (197587) 𰏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D3
U+303D4 (197588) 𰏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D4
U+303D5 (197589) 𰏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D5
U+303D6 (197590) 𰏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D6
U+303D7 (197591) 𰏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D7
U+303D8 (197592) 𰏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D8
U+303D9 (197593) 𰏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303D9
U+303DA (197594) 𰏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DA
U+303DB (197595) 𰏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DB
U+303DC (197596) 𰏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DC
U+303DD (197597) 𰏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DD
U+303DE (197598) 𰏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DE
U+303DF (197599) 𰏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303DF
U+303E0 (197600) 𰏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E0
U+303E1 (197601) 𰏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E1
U+303E2 (197602) 𰏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E2
U+303E3 (197603) 𰏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E3
U+303E4 (197604) 𰏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E4
U+303E5 (197605) 𰏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E5
U+303E6 (197606) 𰏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E6
U+303E7 (197607) 𰏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E7
U+303E8 (197608) 𰏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E8
U+303E9 (197609) 𰏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303E9
U+303EA (197610) 𰏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303EA
U+303EB (197611) 𰏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303EB
U+303EC (197612) 𰏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303EC
U+303ED (197613) 𰏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303ED
U+303EE (197614) 𰏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303EE
U+303EF (197615) 𰏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303EF
U+303F0 (197616) 𰏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F0
U+303F1 (197617) 𰏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F1
U+303F2 (197618) 𰏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F2
U+303F3 (197619) 𰏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F3
U+303F4 (197620) 𰏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F4
U+303F5 (197621) 𰏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F5
U+303F6 (197622) 𰏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F6
U+303F7 (197623) 𰏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F7
U+303F8 (197624) 𰏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F8
U+303F9 (197625) 𰏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303F9
U+303FA (197626) 𰏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FA
U+303FB (197627) 𰏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FB
U+303FC (197628) 𰏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FC
U+303FD (197629) 𰏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FD
U+303FE (197630) 𰏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FE
U+303FF (197631) 𰏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-303FF
U+30400 (197632) 𰐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30400
U+30401 (197633) 𰐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30401
U+30402 (197634) 𰐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30402
U+30403 (197635) 𰐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30403
U+30404 (197636) 𰐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30404
U+30405 (197637) 𰐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30405
U+30406 (197638) 𰐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30406
U+30407 (197639) 𰐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30407
U+30408 (197640) 𰐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30408
U+30409 (197641) 𰐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30409
U+3040A (197642) 𰐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040A
U+3040B (197643) 𰐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040B
U+3040C (197644) 𰐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040C
U+3040D (197645) 𰐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040D
U+3040E (197646) 𰐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040E
U+3040F (197647) 𰐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3040F
U+30410 (197648) 𰐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30410
U+30411 (197649) 𰐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30411
U+30412 (197650) 𰐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30412
U+30413 (197651) 𰐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30413
U+30414 (197652) 𰐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30414
U+30415 (197653) 𰐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30415
U+30416 (197654) 𰐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30416
U+30417 (197655) 𰐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30417
U+30418 (197656) 𰐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30418
U+30419 (197657) 𰐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30419
U+3041A (197658) 𰐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041A
U+3041B (197659) 𰐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041B
U+3041C (197660) 𰐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041C
U+3041D (197661) 𰐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041D
U+3041E (197662) 𰐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041E
U+3041F (197663) 𰐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3041F
U+30420 (197664) 𰐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30420
U+30421 (197665) 𰐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30421
U+30422 (197666) 𰐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30422
U+30423 (197667) 𰐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30423
U+30424 (197668) 𰐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30424
U+30425 (197669) 𰐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30425
U+30426 (197670) 𰐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30426
U+30427 (197671) 𰐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30427
U+30428 (197672) 𰐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30428
U+30429 (197673) 𰐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30429
U+3042A (197674) 𰐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042A
U+3042B (197675) 𰐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042B
U+3042C (197676) 𰐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042C
U+3042D (197677) 𰐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042D
U+3042E (197678) 𰐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042E
U+3042F (197679) 𰐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3042F
U+30430 (197680) 𰐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30430
U+30431 (197681) 𰐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30431
U+30432 (197682) 𰐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30432
U+30433 (197683) 𰐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30433
U+30434 (197684) 𰐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30434
U+30435 (197685) 𰐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30435
U+30436 (197686) 𰐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30436
U+30437 (197687) 𰐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30437
U+30438 (197688) 𰐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30438
U+30439 (197689) 𰐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30439
U+3043A (197690) 𰐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043A
U+3043B (197691) 𰐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043B
U+3043C (197692) 𰐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043C
U+3043D (197693) 𰐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043D
U+3043E (197694) 𰐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043E
U+3043F (197695) 𰐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3043F
U+30440 (197696) 𰑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30440
U+30441 (197697) 𰑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30441
U+30442 (197698) 𰑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30442
U+30443 (197699) 𰑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30443
U+30444 (197700) 𰑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30444
U+30445 (197701) 𰑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30445
U+30446 (197702) 𰑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30446
U+30447 (197703) 𰑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30447
U+30448 (197704) 𰑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30448
U+30449 (197705) 𰑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30449
U+3044A (197706) 𰑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044A
U+3044B (197707) 𰑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044B
U+3044C (197708) 𰑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044C
U+3044D (197709) 𰑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044D
U+3044E (197710) 𰑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044E
U+3044F (197711) 𰑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3044F
U+30450 (197712) 𰑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30450
U+30451 (197713) 𰑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30451
U+30452 (197714) 𰑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30452
U+30453 (197715) 𰑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30453
U+30454 (197716) 𰑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30454
U+30455 (197717) 𰑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30455
U+30456 (197718) 𰑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30456
U+30457 (197719) 𰑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30457
U+30458 (197720) 𰑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30458
U+30459 (197721) 𰑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30459
U+3045A (197722) 𰑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045A
U+3045B (197723) 𰑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045B
U+3045C (197724) 𰑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045C
U+3045D (197725) 𰑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045D
U+3045E (197726) 𰑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045E
U+3045F (197727) 𰑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3045F
U+30460 (197728) 𰑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30460
U+30461 (197729) 𰑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30461
U+30462 (197730) 𰑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30462
U+30463 (197731) 𰑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30463
U+30464 (197732) 𰑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30464
U+30465 (197733) 𰑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30465
U+30466 (197734) 𰑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30466
U+30467 (197735) 𰑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30467
U+30468 (197736) 𰑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30468
U+30469 (197737) 𰑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30469
U+3046A (197738) 𰑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046A
U+3046B (197739) 𰑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046B
U+3046C (197740) 𰑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046C
U+3046D (197741) 𰑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046D
U+3046E (197742) 𰑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046E
U+3046F (197743) 𰑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3046F
U+30470 (197744) 𰑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30470
U+30471 (197745) 𰑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30471
U+30472 (197746) 𰑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30472
U+30473 (197747) 𰑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30473
U+30474 (197748) 𰑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30474
U+30475 (197749) 𰑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30475
U+30476 (197750) 𰑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30476
U+30477 (197751) 𰑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30477
U+30478 (197752) 𰑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30478
U+30479 (197753) 𰑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30479
U+3047A (197754) 𰑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047A
U+3047B (197755) 𰑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047B
U+3047C (197756) 𰑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047C
U+3047D (197757) 𰑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047D
U+3047E (197758) 𰑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047E
U+3047F (197759) 𰑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3047F
U+30480 (197760) 𰒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30480
U+30481 (197761) 𰒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30481
U+30482 (197762) 𰒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30482
U+30483 (197763) 𰒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30483
U+30484 (197764) 𰒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30484
U+30485 (197765) 𰒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30485
U+30486 (197766) 𰒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30486
U+30487 (197767) 𰒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30487
U+30488 (197768) 𰒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30488
U+30489 (197769) 𰒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30489
U+3048A (197770) 𰒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048A
U+3048B (197771) 𰒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048B
U+3048C (197772) 𰒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048C
U+3048D (197773) 𰒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048D
U+3048E (197774) 𰒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048E
U+3048F (197775) 𰒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3048F
U+30490 (197776) 𰒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30490
U+30491 (197777) 𰒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30491
U+30492 (197778) 𰒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30492
U+30493 (197779) 𰒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30493
U+30494 (197780) 𰒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30494
U+30495 (197781) 𰒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30495
U+30496 (197782) 𰒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30496
U+30497 (197783) 𰒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30497
U+30498 (197784) 𰒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30498
U+30499 (197785) 𰒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30499
U+3049A (197786) 𰒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049A
U+3049B (197787) 𰒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049B
U+3049C (197788) 𰒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049C
U+3049D (197789) 𰒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049D
U+3049E (197790) 𰒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049E
U+3049F (197791) 𰒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3049F
U+304A0 (197792) 𰒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A0
U+304A1 (197793) 𰒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A1
U+304A2 (197794) 𰒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A2
U+304A3 (197795) 𰒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A3
U+304A4 (197796) 𰒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A4
U+304A5 (197797) 𰒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A5
U+304A6 (197798) 𰒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A6
U+304A7 (197799) 𰒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A7
U+304A8 (197800) 𰒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A8
U+304A9 (197801) 𰒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304A9
U+304AA (197802) 𰒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AA
U+304AB (197803) 𰒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AB
U+304AC (197804) 𰒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AC
U+304AD (197805) 𰒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AD
U+304AE (197806) 𰒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AE
U+304AF (197807) 𰒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304AF
U+304B0 (197808) 𰒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B0
U+304B1 (197809) 𰒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B1
U+304B2 (197810) 𰒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B2
U+304B3 (197811) 𰒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B3
U+304B4 (197812) 𰒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B4
U+304B5 (197813) 𰒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B5
U+304B6 (197814) 𰒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B6
U+304B7 (197815) 𰒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B7
U+304B8 (197816) 𰒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B8
U+304B9 (197817) 𰒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304B9
U+304BA (197818) 𰒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BA
U+304BB (197819) 𰒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BB
U+304BC (197820) 𰒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BC
U+304BD (197821) 𰒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BD
U+304BE (197822) 𰒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BE
U+304BF (197823) 𰒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304BF
U+304C0 (197824) 𰓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C0
U+304C1 (197825) 𰓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C1
U+304C2 (197826) 𰓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C2
U+304C3 (197827) 𰓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C3
U+304C4 (197828) 𰓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C4
U+304C5 (197829) 𰓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C5
U+304C6 (197830) 𰓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C6
U+304C7 (197831) 𰓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C7
U+304C8 (197832) 𰓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C8
U+304C9 (197833) 𰓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304C9
U+304CA (197834) 𰓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CA
U+304CB (197835) 𰓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CB
U+304CC (197836) 𰓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CC
U+304CD (197837) 𰓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CD
U+304CE (197838) 𰓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CE
U+304CF (197839) 𰓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304CF
U+304D0 (197840) 𰓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D0
U+304D1 (197841) 𰓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D1
U+304D2 (197842) 𰓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D2
U+304D3 (197843) 𰓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D3
U+304D4 (197844) 𰓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D4
U+304D5 (197845) 𰓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D5
U+304D6 (197846) 𰓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D6
U+304D7 (197847) 𰓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D7
U+304D8 (197848) 𰓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D8
U+304D9 (197849) 𰓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304D9
U+304DA (197850) 𰓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DA
U+304DB (197851) 𰓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DB
U+304DC (197852) 𰓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DC
U+304DD (197853) 𰓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DD
U+304DE (197854) 𰓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DE
U+304DF (197855) 𰓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304DF
U+304E0 (197856) 𰓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E0
U+304E1 (197857) 𰓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E1
U+304E2 (197858) 𰓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E2
U+304E3 (197859) 𰓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E3
U+304E4 (197860) 𰓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E4
U+304E5 (197861) 𰓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E5
U+304E6 (197862) 𰓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E6
U+304E7 (197863) 𰓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E7
U+304E8 (197864) 𰓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E8
U+304E9 (197865) 𰓩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304E9
U+304EA (197866) 𰓪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304EA
U+304EB (197867) 𰓫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304EB
U+304EC (197868) 𰓬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304EC
U+304ED (197869) 𰓭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304ED
U+304EE (197870) 𰓮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304EE
U+304EF (197871) 𰓯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304EF
U+304F0 (197872) 𰓰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304F0
U+304F1 (197873) 𰓱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304F1
U+304F2 (197874) 𰓲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304F2
U+304F3 (197875) 𰓳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304F3
U+304F4 (197876) 𰓴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304F4
U+304F5 (197877) 𰓵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304F5
U+304F6 (197878) 𰓶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304F6
U+304F7 (197879) 𰓷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304F7
U+304F8 (197880) 𰓸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304F8
U+304F9 (197881) 𰓹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304F9
U+304FA (197882) 𰓺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304FA
U+304FB (197883) 𰓻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304FB
U+304FC (197884) 𰓼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304FC
U+304FD (197885) 𰓽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304FD
U+304FE (197886) 𰓾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304FE
U+304FF (197887) 𰓿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-304FF
U+30500 (197888) 𰔀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30500
U+30501 (197889) 𰔁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30501
U+30502 (197890) 𰔂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30502
U+30503 (197891) 𰔃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30503
U+30504 (197892) 𰔄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30504
U+30505 (197893) 𰔅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30505
U+30506 (197894) 𰔆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30506
U+30507 (197895) 𰔇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30507
U+30508 (197896) 𰔈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30508
U+30509 (197897) 𰔉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30509
U+3050A (197898) 𰔊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3050A
U+3050B (197899) 𰔋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3050B
U+3050C (197900) 𰔌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3050C
U+3050D (197901) 𰔍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3050D
U+3050E (197902) 𰔎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3050E
U+3050F (197903) 𰔏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3050F
U+30510 (197904) 𰔐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30510
U+30511 (197905) 𰔑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30511
U+30512 (197906) 𰔒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30512
U+30513 (197907) 𰔓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30513
U+30514 (197908) 𰔔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30514
U+30515 (197909) 𰔕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30515
U+30516 (197910) 𰔖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30516
U+30517 (197911) 𰔗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30517
U+30518 (197912) 𰔘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30518
U+30519 (197913) 𰔙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30519
U+3051A (197914) 𰔚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3051A
U+3051B (197915) 𰔛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3051B
U+3051C (197916) 𰔜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3051C
U+3051D (197917) 𰔝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3051D
U+3051E (197918) 𰔞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3051E
U+3051F (197919) 𰔟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3051F
U+30520 (197920) 𰔠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30520
U+30521 (197921) 𰔡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30521
U+30522 (197922) 𰔢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30522
U+30523 (197923) 𰔣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30523
U+30524 (197924) 𰔤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30524
U+30525 (197925) 𰔥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30525
U+30526 (197926) 𰔦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30526
U+30527 (197927) 𰔧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30527
U+30528 (197928) 𰔨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30528
U+30529 (197929) 𰔩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30529
U+3052A (197930) 𰔪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3052A
U+3052B (197931) 𰔫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3052B
U+3052C (197932) 𰔬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3052C
U+3052D (197933) 𰔭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3052D
U+3052E (197934) 𰔮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3052E
U+3052F (197935) 𰔯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3052F
U+30530 (197936) 𰔰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30530
U+30531 (197937) 𰔱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30531
U+30532 (197938) 𰔲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30532
U+30533 (197939) 𰔳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30533
U+30534 (197940) 𰔴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30534
U+30535 (197941) 𰔵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30535
U+30536 (197942) 𰔶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30536
U+30537 (197943) 𰔷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30537
U+30538 (197944) 𰔸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30538
U+30539 (197945) 𰔹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30539
U+3053A (197946) 𰔺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3053A
U+3053B (197947) 𰔻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3053B
U+3053C (197948) 𰔼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3053C
U+3053D (197949) 𰔽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3053D
U+3053E (197950) 𰔾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3053E
U+3053F (197951) 𰔿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3053F
U+30540 (197952) 𰕀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30540
U+30541 (197953) 𰕁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30541
U+30542 (197954) 𰕂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30542
U+30543 (197955) 𰕃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30543
U+30544 (197956) 𰕄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30544
U+30545 (197957) 𰕅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30545
U+30546 (197958) 𰕆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30546
U+30547 (197959) 𰕇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30547
U+30548 (197960) 𰕈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30548
U+30549 (197961) 𰕉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30549
U+3054A (197962) 𰕊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3054A
U+3054B (197963) 𰕋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3054B
U+3054C (197964) 𰕌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3054C
U+3054D (197965) 𰕍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3054D
U+3054E (197966) 𰕎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3054E
U+3054F (197967) 𰕏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3054F
U+30550 (197968) 𰕐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30550
U+30551 (197969) 𰕑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30551
U+30552 (197970) 𰕒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30552
U+30553 (197971) 𰕓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30553
U+30554 (197972) 𰕔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30554
U+30555 (197973) 𰕕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30555
U+30556 (197974) 𰕖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30556
U+30557 (197975) 𰕗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30557
U+30558 (197976) 𰕘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30558
U+30559 (197977) 𰕙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30559
U+3055A (197978) 𰕚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3055A
U+3055B (197979) 𰕛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3055B
U+3055C (197980) 𰕜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3055C
U+3055D (197981) 𰕝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3055D
U+3055E (197982) 𰕞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3055E
U+3055F (197983) 𰕟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3055F
U+30560 (197984) 𰕠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30560
U+30561 (197985) 𰕡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30561
U+30562 (197986) 𰕢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30562
U+30563 (197987) 𰕣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30563
U+30564 (197988) 𰕤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30564
U+30565 (197989) 𰕥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30565
U+30566 (197990) 𰕦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30566
U+30567 (197991) 𰕧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30567
U+30568 (197992) 𰕨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30568
U+30569 (197993) 𰕩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30569
U+3056A (197994) 𰕪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3056A
U+3056B (197995) 𰕫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3056B
U+3056C (197996) 𰕬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3056C
U+3056D (197997) 𰕭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3056D
U+3056E (197998) 𰕮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3056E
U+3056F (197999) 𰕯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3056F
U+30570 (198000) 𰕰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30570
U+30571 (198001) 𰕱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30571
U+30572 (198002) 𰕲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30572
U+30573 (198003) 𰕳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30573
U+30574 (198004) 𰕴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30574
U+30575 (198005) 𰕵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30575
U+30576 (198006) 𰕶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30576
U+30577 (198007) 𰕷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30577
U+30578 (198008) 𰕸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30578
U+30579 (198009) 𰕹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30579
U+3057A (198010) 𰕺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3057A
U+3057B (198011) 𰕻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3057B
U+3057C (198012) 𰕼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3057C
U+3057D (198013) 𰕽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3057D
U+3057E (198014) 𰕾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3057E
U+3057F (198015) 𰕿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3057F
U+30580 (198016) 𰖀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30580
U+30581 (198017) 𰖁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30581
U+30582 (198018) 𰖂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30582
U+30583 (198019) 𰖃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30583
U+30584 (198020) 𰖄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30584
U+30585 (198021) 𰖅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30585
U+30586 (198022) 𰖆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30586
U+30587 (198023) 𰖇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30587
U+30588 (198024) 𰖈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30588
U+30589 (198025) 𰖉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30589
U+3058A (198026) 𰖊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3058A
U+3058B (198027) 𰖋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3058B
U+3058C (198028) 𰖌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3058C
U+3058D (198029) 𰖍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3058D
U+3058E (198030) 𰖎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3058E
U+3058F (198031) 𰖏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3058F
U+30590 (198032) 𰖐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30590
U+30591 (198033) 𰖑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30591
U+30592 (198034) 𰖒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30592
U+30593 (198035) 𰖓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30593
U+30594 (198036) 𰖔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30594
U+30595 (198037) 𰖕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30595
U+30596 (198038) 𰖖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30596
U+30597 (198039) 𰖗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30597
U+30598 (198040) 𰖘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30598
U+30599 (198041) 𰖙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30599
U+3059A (198042) 𰖚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3059A
U+3059B (198043) 𰖛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3059B
U+3059C (198044) 𰖜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3059C
U+3059D (198045) 𰖝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3059D
U+3059E (198046) 𰖞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3059E
U+3059F (198047) 𰖟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3059F
U+305A0 (198048) 𰖠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305A0
U+305A1 (198049) 𰖡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305A1
U+305A2 (198050) 𰖢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305A2
U+305A3 (198051) 𰖣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305A3
U+305A4 (198052) 𰖤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305A4
U+305A5 (198053) 𰖥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305A5
U+305A6 (198054) 𰖦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305A6
U+305A7 (198055) 𰖧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305A7
U+305A8 (198056) 𰖨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305A8
U+305A9 (198057) 𰖩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305A9
U+305AA (198058) 𰖪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305AA
U+305AB (198059) 𰖫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305AB
U+305AC (198060) 𰖬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305AC
U+305AD (198061) 𰖭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305AD
U+305AE (198062) 𰖮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305AE
U+305AF (198063) 𰖯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305AF
U+305B0 (198064) 𰖰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305B0
U+305B1 (198065) 𰖱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305B1
U+305B2 (198066) 𰖲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305B2
U+305B3 (198067) 𰖳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305B3
U+305B4 (198068) 𰖴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305B4
U+305B5 (198069) 𰖵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305B5
U+305B6 (198070) 𰖶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305B6
U+305B7 (198071) 𰖷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305B7
U+305B8 (198072) 𰖸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305B8
U+305B9 (198073) 𰖹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305B9
U+305BA (198074) 𰖺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305BA
U+305BB (198075) 𰖻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305BB
U+305BC (198076) 𰖼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305BC
U+305BD (198077) 𰖽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305BD
U+305BE (198078) 𰖾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305BE
U+305BF (198079) 𰖿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305BF
U+305C0 (198080) 𰗀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305C0
U+305C1 (198081) 𰗁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305C1
U+305C2 (198082) 𰗂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305C2
U+305C3 (198083) 𰗃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305C3
U+305C4 (198084) 𰗄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305C4
U+305C5 (198085) 𰗅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305C5
U+305C6 (198086) 𰗆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305C6
U+305C7 (198087) 𰗇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305C7
U+305C8 (198088) 𰗈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305C8
U+305C9 (198089) 𰗉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305C9
U+305CA (198090) 𰗊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305CA
U+305CB (198091) 𰗋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305CB
U+305CC (198092) 𰗌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305CC
U+305CD (198093) 𰗍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305CD
U+305CE (198094) 𰗎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305CE
U+305CF (198095) 𰗏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305CF
U+305D0 (198096) 𰗐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305D0
U+305D1 (198097) 𰗑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305D1
U+305D2 (198098) 𰗒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305D2
U+305D3 (198099) 𰗓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305D3
U+305D4 (198100) 𰗔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305D4
U+305D5 (198101) 𰗕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305D5
U+305D6 (198102) 𰗖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305D6
U+305D7 (198103) 𰗗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305D7
U+305D8 (198104) 𰗘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305D8
U+305D9 (198105) 𰗙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305D9
U+305DA (198106) 𰗚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305DA
U+305DB (198107) 𰗛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305DB
U+305DC (198108) 𰗜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305DC
U+305DD (198109) 𰗝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305DD
U+305DE (198110) 𰗞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305DE
U+305DF (198111) 𰗟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305DF
U+305E0 (198112) 𰗠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305E0
U+305E1 (198113) 𰗡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305E1
U+305E2 (198114) 𰗢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305E2
U+305E3 (198115) 𰗣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305E3
U+305E4 (198116) 𰗤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305E4
U+305E5 (198117) 𰗥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305E5
U+305E6 (198118) 𰗦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305E6
U+305E7 (198119) 𰗧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305E7
U+305E8 (198120) 𰗨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305E8
U+305E9 (198121) 𰗩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305E9
U+305EA (198122) 𰗪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305EA
U+305EB (198123) 𰗫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305EB
U+305EC (198124) 𰗬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305EC
U+305ED (198125) 𰗭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305ED
U+305EE (198126) 𰗮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305EE
U+305EF (198127) 𰗯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305EF
U+305F0 (198128) 𰗰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305F0
U+305F1 (198129) 𰗱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305F1
U+305F2 (198130) 𰗲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305F2
U+305F3 (198131) 𰗳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305F3
U+305F4 (198132) 𰗴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305F4
U+305F5 (198133) 𰗵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305F5
U+305F6 (198134) 𰗶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305F6
U+305F7 (198135) 𰗷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305F7
U+305F8 (198136) 𰗸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305F8
U+305F9 (198137) 𰗹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305F9
U+305FA (198138) 𰗺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305FA
U+305FB (198139) 𰗻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305FB
U+305FC (198140) 𰗼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305FC
U+305FD (198141) 𰗽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305FD
U+305FE (198142) 𰗾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305FE
U+305FF (198143) 𰗿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-305FF
U+30600 (198144) 𰘀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30600
U+30601 (198145) 𰘁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30601
U+30602 (198146) 𰘂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30602
U+30603 (198147) 𰘃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30603
U+30604 (198148) 𰘄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30604
U+30605 (198149) 𰘅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30605
U+30606 (198150) 𰘆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30606
U+30607 (198151) 𰘇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30607
U+30608 (198152) 𰘈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30608
U+30609 (198153) 𰘉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30609
U+3060A (198154) 𰘊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3060A
U+3060B (198155) 𰘋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3060B
U+3060C (198156) 𰘌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3060C
U+3060D (198157) 𰘍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3060D
U+3060E (198158) 𰘎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3060E
U+3060F (198159) 𰘏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3060F
U+30610 (198160) 𰘐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30610
U+30611 (198161) 𰘑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30611
U+30612 (198162) 𰘒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30612
U+30613 (198163) 𰘓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30613
U+30614 (198164) 𰘔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30614
U+30615 (198165) 𰘕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30615
U+30616 (198166) 𰘖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30616
U+30617 (198167) 𰘗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30617
U+30618 (198168) 𰘘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30618
U+30619 (198169) 𰘙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30619
U+3061A (198170) 𰘚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3061A
U+3061B (198171) 𰘛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3061B
U+3061C (198172) 𰘜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3061C
U+3061D (198173) 𰘝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3061D
U+3061E (198174) 𰘞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3061E
U+3061F (198175) 𰘟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3061F
U+30620 (198176) 𰘠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30620
U+30621 (198177) 𰘡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30621
U+30622 (198178) 𰘢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30622
U+30623 (198179) 𰘣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30623
U+30624 (198180) 𰘤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30624
U+30625 (198181) 𰘥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30625
U+30626 (198182) 𰘦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30626
U+30627 (198183) 𰘧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30627
U+30628 (198184) 𰘨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30628
U+30629 (198185) 𰘩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30629
U+3062A (198186) 𰘪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3062A
U+3062B (198187) 𰘫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3062B
U+3062C (198188) 𰘬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3062C
U+3062D (198189) 𰘭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3062D
U+3062E (198190) 𰘮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3062E
U+3062F (198191) 𰘯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3062F
U+30630 (198192) 𰘰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30630
U+30631 (198193) 𰘱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30631
U+30632 (198194) 𰘲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30632
U+30633 (198195) 𰘳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30633
U+30634 (198196) 𰘴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30634
U+30635 (198197) 𰘵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30635
U+30636 (198198) 𰘶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30636
U+30637 (198199) 𰘷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30637
U+30638 (198200) 𰘸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30638
U+30639 (198201) 𰘹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30639
U+3063A (198202) 𰘺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3063A
U+3063B (198203) 𰘻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3063B
U+3063C (198204) 𰘼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3063C
U+3063D (198205) 𰘽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3063D
U+3063E (198206) 𰘾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3063E
U+3063F (198207) 𰘿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3063F
U+30640 (198208) 𰙀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30640
U+30641 (198209) 𰙁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30641
U+30642 (198210) 𰙂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30642
U+30643 (198211) 𰙃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30643
U+30644 (198212) 𰙄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30644
U+30645 (198213) 𰙅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30645
U+30646 (198214) 𰙆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30646
U+30647 (198215) 𰙇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30647
U+30648 (198216) 𰙈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30648
U+30649 (198217) 𰙉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30649
U+3064A (198218) 𰙊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3064A
U+3064B (198219) 𰙋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3064B
U+3064C (198220) 𰙌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3064C
U+3064D (198221) 𰙍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3064D
U+3064E (198222) 𰙎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3064E
U+3064F (198223) 𰙏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3064F
U+30650 (198224) 𰙐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30650
U+30651 (198225) 𰙑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30651
U+30652 (198226) 𰙒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30652
U+30653 (198227) 𰙓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30653
U+30654 (198228) 𰙔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30654
U+30655 (198229) 𰙕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30655
U+30656 (198230) 𰙖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30656
U+30657 (198231) 𰙗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30657
U+30658 (198232) 𰙘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30658
U+30659 (198233) 𰙙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30659
U+3065A (198234) 𰙚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3065A
U+3065B (198235) 𰙛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3065B
U+3065C (198236) 𰙜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3065C
U+3065D (198237) 𰙝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3065D
U+3065E (198238) 𰙞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3065E
U+3065F (198239) 𰙟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3065F
U+30660 (198240) 𰙠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30660
U+30661 (198241) 𰙡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30661
U+30662 (198242) 𰙢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30662
U+30663 (198243) 𰙣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30663
U+30664 (198244) 𰙤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30664
U+30665 (198245) 𰙥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30665
U+30666 (198246) 𰙦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30666
U+30667 (198247) 𰙧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30667
U+30668 (198248) 𰙨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30668
U+30669 (198249) 𰙩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30669
U+3066A (198250) 𰙪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3066A
U+3066B (198251) 𰙫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3066B
U+3066C (198252) 𰙬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3066C
U+3066D (198253) 𰙭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3066D
U+3066E (198254) 𰙮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3066E
U+3066F (198255) 𰙯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3066F
U+30670 (198256) 𰙰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30670
U+30671 (198257) 𰙱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30671
U+30672 (198258) 𰙲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30672
U+30673 (198259) 𰙳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30673
U+30674 (198260) 𰙴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30674
U+30675 (198261) 𰙵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30675
U+30676 (198262) 𰙶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30676
U+30677 (198263) 𰙷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30677
U+30678 (198264) 𰙸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30678
U+30679 (198265) 𰙹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30679
U+3067A (198266) 𰙺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3067A
U+3067B (198267) 𰙻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3067B
U+3067C (198268) 𰙼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3067C
U+3067D (198269) 𰙽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3067D
U+3067E (198270) 𰙾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3067E
U+3067F (198271) 𰙿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3067F
U+30680 (198272) 𰚀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30680
U+30681 (198273) 𰚁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30681
U+30682 (198274) 𰚂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30682
U+30683 (198275) 𰚃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30683
U+30684 (198276) 𰚄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30684
U+30685 (198277) 𰚅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30685
U+30686 (198278) 𰚆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30686
U+30687 (198279) 𰚇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30687
U+30688 (198280) 𰚈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30688
U+30689 (198281) 𰚉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30689
U+3068A (198282) 𰚊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3068A
U+3068B (198283) 𰚋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3068B
U+3068C (198284) 𰚌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3068C
U+3068D (198285) 𰚍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3068D
U+3068E (198286) 𰚎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3068E
U+3068F (198287) 𰚏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3068F
U+30690 (198288) 𰚐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30690
U+30691 (198289) 𰚑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30691
U+30692 (198290) 𰚒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30692
U+30693 (198291) 𰚓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30693
U+30694 (198292) 𰚔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30694
U+30695 (198293) 𰚕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30695
U+30696 (198294) 𰚖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30696
U+30697 (198295) 𰚗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30697
U+30698 (198296) 𰚘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30698
U+30699 (198297) 𰚙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30699
U+3069A (198298) 𰚚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3069A
U+3069B (198299) 𰚛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3069B
U+3069C (198300) 𰚜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3069C
U+3069D (198301) 𰚝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3069D
U+3069E (198302) 𰚞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3069E
U+3069F (198303) 𰚟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3069F
U+306A0 (198304) 𰚠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306A0
U+306A1 (198305) 𰚡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306A1
U+306A2 (198306) 𰚢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306A2
U+306A3 (198307) 𰚣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306A3
U+306A4 (198308) 𰚤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306A4
U+306A5 (198309) 𰚥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306A5
U+306A6 (198310) 𰚦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306A6
U+306A7 (198311) 𰚧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306A7
U+306A8 (198312) 𰚨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306A8
U+306A9 (198313) 𰚩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306A9
U+306AA (198314) 𰚪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306AA
U+306AB (198315) 𰚫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306AB
U+306AC (198316) 𰚬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306AC
U+306AD (198317) 𰚭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306AD
U+306AE (198318) 𰚮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306AE
U+306AF (198319) 𰚯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306AF
U+306B0 (198320) 𰚰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306B0
U+306B1 (198321) 𰚱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306B1
U+306B2 (198322) 𰚲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306B2
U+306B3 (198323) 𰚳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306B3
U+306B4 (198324) 𰚴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306B4
U+306B5 (198325) 𰚵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306B5
U+306B6 (198326) 𰚶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306B6
U+306B7 (198327) 𰚷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306B7
U+306B8 (198328) 𰚸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306B8
U+306B9 (198329) 𰚹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306B9
U+306BA (198330) 𰚺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306BA
U+306BB (198331) 𰚻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306BB
U+306BC (198332) 𰚼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306BC
U+306BD (198333) 𰚽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306BD
U+306BE (198334) 𰚾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306BE
U+306BF (198335) 𰚿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306BF
U+306C0 (198336) 𰛀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306C0
U+306C1 (198337) 𰛁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306C1
U+306C2 (198338) 𰛂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306C2
U+306C3 (198339) 𰛃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306C3
U+306C4 (198340) 𰛄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306C4
U+306C5 (198341) 𰛅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306C5
U+306C6 (198342) 𰛆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306C6
U+306C7 (198343) 𰛇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306C7
U+306C8 (198344) 𰛈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306C8
U+306C9 (198345) 𰛉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306C9
U+306CA (198346) 𰛊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306CA
U+306CB (198347) 𰛋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306CB
U+306CC (198348) 𰛌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306CC
U+306CD (198349) 𰛍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306CD
U+306CE (198350) 𰛎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306CE
U+306CF (198351) 𰛏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306CF
U+306D0 (198352) 𰛐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306D0
U+306D1 (198353) 𰛑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306D1
U+306D2 (198354) 𰛒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306D2
U+306D3 (198355) 𰛓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306D3
U+306D4 (198356) 𰛔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306D4
U+306D5 (198357) 𰛕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306D5
U+306D6 (198358) 𰛖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306D6
U+306D7 (198359) 𰛗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306D7
U+306D8 (198360) 𰛘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306D8
U+306D9 (198361) 𰛙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306D9
U+306DA (198362) 𰛚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306DA
U+306DB (198363) 𰛛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306DB
U+306DC (198364) 𰛜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306DC
U+306DD (198365) 𰛝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306DD
U+306DE (198366) 𰛞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306DE
U+306DF (198367) 𰛟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306DF
U+306E0 (198368) 𰛠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306E0
U+306E1 (198369) 𰛡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306E1
U+306E2 (198370) 𰛢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306E2
U+306E3 (198371) 𰛣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306E3
U+306E4 (198372) 𰛤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306E4
U+306E5 (198373) 𰛥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306E5
U+306E6 (198374) 𰛦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306E6
U+306E7 (198375) 𰛧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306E7
U+306E8 (198376) 𰛨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306E8
U+306E9 (198377) 𰛩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306E9
U+306EA (198378) 𰛪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306EA
U+306EB (198379) 𰛫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306EB
U+306EC (198380) 𰛬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306EC
U+306ED (198381) 𰛭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306ED
U+306EE (198382) 𰛮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306EE
U+306EF (198383) 𰛯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306EF
U+306F0 (198384) 𰛰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306F0
U+306F1 (198385) 𰛱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306F1
U+306F2 (198386) 𰛲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306F2
U+306F3 (198387) 𰛳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306F3
U+306F4 (198388) 𰛴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306F4
U+306F5 (198389) 𰛵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306F5
U+306F6 (198390) 𰛶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306F6
U+306F7 (198391) 𰛷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306F7
U+306F8 (198392) 𰛸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306F8
U+306F9 (198393) 𰛹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306F9
U+306FA (198394) 𰛺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306FA
U+306FB (198395) 𰛻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306FB
U+306FC (198396) 𰛼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306FC
U+306FD (198397) 𰛽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306FD
U+306FE (198398) 𰛾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306FE
U+306FF (198399) 𰛿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-306FF
U+30700 (198400) 𰜀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30700
U+30701 (198401) 𰜁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30701
U+30702 (198402) 𰜂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30702
U+30703 (198403) 𰜃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30703
U+30704 (198404) 𰜄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30704
U+30705 (198405) 𰜅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30705
U+30706 (198406) 𰜆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30706
U+30707 (198407) 𰜇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30707
U+30708 (198408) 𰜈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30708
U+30709 (198409) 𰜉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30709
U+3070A (198410) 𰜊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3070A
U+3070B (198411) 𰜋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3070B
U+3070C (198412) 𰜌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3070C
U+3070D (198413) 𰜍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3070D
U+3070E (198414) 𰜎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3070E
U+3070F (198415) 𰜏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3070F
U+30710 (198416) 𰜐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30710
U+30711 (198417) 𰜑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30711
U+30712 (198418) 𰜒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30712
U+30713 (198419) 𰜓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30713
U+30714 (198420) 𰜔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30714
U+30715 (198421) 𰜕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30715
U+30716 (198422) 𰜖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30716
U+30717 (198423) 𰜗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30717
U+30718 (198424) 𰜘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30718
U+30719 (198425) 𰜙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30719
U+3071A (198426) 𰜚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3071A
U+3071B (198427) 𰜛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3071B
U+3071C (198428) 𰜜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3071C
U+3071D (198429) 𰜝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3071D
U+3071E (198430) 𰜞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3071E
U+3071F (198431) 𰜟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3071F
U+30720 (198432) 𰜠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30720
U+30721 (198433) 𰜡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30721
U+30722 (198434) 𰜢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30722
U+30723 (198435) 𰜣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30723
U+30724 (198436) 𰜤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30724
U+30725 (198437) 𰜥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30725
U+30726 (198438) 𰜦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30726
U+30727 (198439) 𰜧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30727
U+30728 (198440) 𰜨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30728
U+30729 (198441) 𰜩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30729
U+3072A (198442) 𰜪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3072A
U+3072B (198443) 𰜫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3072B
U+3072C (198444) 𰜬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3072C
U+3072D (198445) 𰜭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3072D
U+3072E (198446) 𰜮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3072E
U+3072F (198447) 𰜯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3072F
U+30730 (198448) 𰜰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30730
U+30731 (198449) 𰜱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30731
U+30732 (198450) 𰜲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30732
U+30733 (198451) 𰜳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30733
U+30734 (198452) 𰜴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30734
U+30735 (198453) 𰜵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30735
U+30736 (198454) 𰜶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30736
U+30737 (198455) 𰜷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30737
U+30738 (198456) 𰜸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30738
U+30739 (198457) 𰜹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30739
U+3073A (198458) 𰜺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3073A
U+3073B (198459) 𰜻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3073B
U+3073C (198460) 𰜼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3073C
U+3073D (198461) 𰜽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3073D
U+3073E (198462) 𰜾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3073E
U+3073F (198463) 𰜿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3073F
U+30740 (198464) 𰝀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30740
U+30741 (198465) 𰝁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30741
U+30742 (198466) 𰝂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30742
U+30743 (198467) 𰝃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30743
U+30744 (198468) 𰝄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30744
U+30745 (198469) 𰝅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30745
U+30746 (198470) 𰝆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30746
U+30747 (198471) 𰝇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30747
U+30748 (198472) 𰝈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30748
U+30749 (198473) 𰝉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30749
U+3074A (198474) 𰝊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3074A
U+3074B (198475) 𰝋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3074B
U+3074C (198476) 𰝌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3074C
U+3074D (198477) 𰝍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3074D
U+3074E (198478) 𰝎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3074E
U+3074F (198479) 𰝏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3074F
U+30750 (198480) 𰝐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30750
U+30751 (198481) 𰝑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30751
U+30752 (198482) 𰝒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30752
U+30753 (198483) 𰝓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30753
U+30754 (198484) 𰝔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30754
U+30755 (198485) 𰝕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30755
U+30756 (198486) 𰝖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30756
U+30757 (198487) 𰝗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30757
U+30758 (198488) 𰝘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30758
U+30759 (198489) 𰝙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30759
U+3075A (198490) 𰝚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3075A
U+3075B (198491) 𰝛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3075B
U+3075C (198492) 𰝜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3075C
U+3075D (198493) 𰝝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3075D
U+3075E (198494) 𰝞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3075E
U+3075F (198495) 𰝟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3075F
U+30760 (198496) 𰝠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30760
U+30761 (198497) 𰝡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30761
U+30762 (198498) 𰝢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30762
U+30763 (198499) 𰝣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30763
U+30764 (198500) 𰝤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30764
U+30765 (198501) 𰝥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30765
U+30766 (198502) 𰝦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30766
U+30767 (198503) 𰝧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30767
U+30768 (198504) 𰝨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30768
U+30769 (198505) 𰝩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30769
U+3076A (198506) 𰝪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3076A
U+3076B (198507) 𰝫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3076B
U+3076C (198508) 𰝬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3076C
U+3076D (198509) 𰝭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3076D
U+3076E (198510) 𰝮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3076E
U+3076F (198511) 𰝯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3076F
U+30770 (198512) 𰝰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30770
U+30771 (198513) 𰝱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30771
U+30772 (198514) 𰝲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30772
U+30773 (198515) 𰝳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30773
U+30774 (198516) 𰝴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30774
U+30775 (198517) 𰝵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30775
U+30776 (198518) 𰝶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30776
U+30777 (198519) 𰝷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30777
U+30778 (198520) 𰝸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30778
U+30779 (198521) 𰝹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30779
U+3077A (198522) 𰝺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3077A
U+3077B (198523) 𰝻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3077B
U+3077C (198524) 𰝼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3077C
U+3077D (198525) 𰝽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3077D
U+3077E (198526) 𰝾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3077E
U+3077F (198527) 𰝿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3077F
U+30780 (198528) 𰞀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30780
U+30781 (198529) 𰞁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30781
U+30782 (198530) 𰞂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30782
U+30783 (198531) 𰞃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30783
U+30784 (198532) 𰞄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30784
U+30785 (198533) 𰞅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30785
U+30786 (198534) 𰞆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30786
U+30787 (198535) 𰞇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30787
U+30788 (198536) 𰞈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30788
U+30789 (198537) 𰞉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30789
U+3078A (198538) 𰞊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3078A
U+3078B (198539) 𰞋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3078B
U+3078C (198540) 𰞌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3078C
U+3078D (198541) 𰞍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3078D
U+3078E (198542) 𰞎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3078E
U+3078F (198543) 𰞏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3078F
U+30790 (198544) 𰞐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30790
U+30791 (198545) 𰞑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30791
U+30792 (198546) 𰞒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30792
U+30793 (198547) 𰞓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30793
U+30794 (198548) 𰞔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30794
U+30795 (198549) 𰞕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30795
U+30796 (198550) 𰞖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30796
U+30797 (198551) 𰞗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30797
U+30798 (198552) 𰞘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30798
U+30799 (198553) 𰞙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30799
U+3079A (198554) 𰞚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3079A
U+3079B (198555) 𰞛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3079B
U+3079C (198556) 𰞜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3079C
U+3079D (198557) 𰞝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3079D
U+3079E (198558) 𰞞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3079E
U+3079F (198559) 𰞟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3079F
U+307A0 (198560) 𰞠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307A0
U+307A1 (198561) 𰞡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307A1
U+307A2 (198562) 𰞢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307A2
U+307A3 (198563) 𰞣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307A3
U+307A4 (198564) 𰞤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307A4
U+307A5 (198565) 𰞥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307A5
U+307A6 (198566) 𰞦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307A6
U+307A7 (198567) 𰞧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307A7
U+307A8 (198568) 𰞨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307A8
U+307A9 (198569) 𰞩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307A9
U+307AA (198570) 𰞪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307AA
U+307AB (198571) 𰞫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307AB
U+307AC (198572) 𰞬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307AC
U+307AD (198573) 𰞭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307AD
U+307AE (198574) 𰞮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307AE
U+307AF (198575) 𰞯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307AF
U+307B0 (198576) 𰞰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307B0
U+307B1 (198577) 𰞱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307B1
U+307B2 (198578) 𰞲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307B2
U+307B3 (198579) 𰞳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307B3
U+307B4 (198580) 𰞴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307B4
U+307B5 (198581) 𰞵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307B5
U+307B6 (198582) 𰞶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307B6
U+307B7 (198583) 𰞷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307B7
U+307B8 (198584) 𰞸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307B8
U+307B9 (198585) 𰞹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307B9
U+307BA (198586) 𰞺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307BA
U+307BB (198587) 𰞻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307BB
U+307BC (198588) 𰞼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307BC
U+307BD (198589) 𰞽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307BD
U+307BE (198590) 𰞾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307BE
U+307BF (198591) 𰞿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307BF
U+307C0 (198592) 𰟀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307C0
U+307C1 (198593) 𰟁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307C1
U+307C2 (198594) 𰟂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307C2
U+307C3 (198595) 𰟃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307C3
U+307C4 (198596) 𰟄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307C4
U+307C5 (198597) 𰟅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307C5
U+307C6 (198598) 𰟆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307C6
U+307C7 (198599) 𰟇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307C7
U+307C8 (198600) 𰟈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307C8
U+307C9 (198601) 𰟉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307C9
U+307CA (198602) 𰟊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307CA
U+307CB (198603) 𰟋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307CB
U+307CC (198604) 𰟌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307CC
U+307CD (198605) 𰟍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307CD
U+307CE (198606) 𰟎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307CE
U+307CF (198607) 𰟏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307CF
U+307D0 (198608) 𰟐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307D0
U+307D1 (198609) 𰟑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307D1
U+307D2 (198610) 𰟒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307D2
U+307D3 (198611) 𰟓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307D3
U+307D4 (198612) 𰟔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307D4
U+307D5 (198613) 𰟕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307D5
U+307D6 (198614) 𰟖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307D6
U+307D7 (198615) 𰟗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307D7
U+307D8 (198616) 𰟘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307D8
U+307D9 (198617) 𰟙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307D9
U+307DA (198618) 𰟚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307DA
U+307DB (198619) 𰟛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307DB
U+307DC (198620) 𰟜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307DC
U+307DD (198621) 𰟝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307DD
U+307DE (198622) 𰟞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307DE
U+307DF (198623) 𰟟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307DF
U+307E0 (198624) 𰟠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307E0
U+307E1 (198625) 𰟡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307E1
U+307E2 (198626) 𰟢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307E2
U+307E3 (198627) 𰟣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307E3
U+307E4 (198628) 𰟤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307E4
U+307E5 (198629) 𰟥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307E5
U+307E6 (198630) 𰟦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307E6
U+307E7 (198631) 𰟧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307E7
U+307E8 (198632) 𰟨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307E8
U+307E9 (198633) 𰟩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307E9
U+307EA (198634) 𰟪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307EA
U+307EB (198635) 𰟫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307EB
U+307EC (198636) 𰟬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307EC
U+307ED (198637) 𰟭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307ED
U+307EE (198638) 𰟮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307EE
U+307EF (198639) 𰟯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307EF
U+307F0 (198640) 𰟰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307F0
U+307F1 (198641) 𰟱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307F1
U+307F2 (198642) 𰟲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307F2
U+307F3 (198643) 𰟳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307F3
U+307F4 (198644) 𰟴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307F4
U+307F5 (198645) 𰟵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307F5
U+307F6 (198646) 𰟶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307F6
U+307F7 (198647) 𰟷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307F7
U+307F8 (198648) 𰟸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307F8
U+307F9 (198649) 𰟹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307F9
U+307FA (198650) 𰟺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307FA
U+307FB (198651) 𰟻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307FB
U+307FC (198652) 𰟼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307FC
U+307FD (198653) 𰟽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307FD
U+307FE (198654) 𰟾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307FE
U+307FF (198655) 𰟿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-307FF
U+30800 (198656) 𰠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30800
U+30801 (198657) 𰠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30801
U+30802 (198658) 𰠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30802
U+30803 (198659) 𰠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30803
U+30804 (198660) 𰠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30804
U+30805 (198661) 𰠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30805
U+30806 (198662) 𰠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30806
U+30807 (198663) 𰠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30807
U+30808 (198664) 𰠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30808
U+30809 (198665) 𰠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30809
U+3080A (198666) 𰠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3080A
U+3080B (198667) 𰠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3080B
U+3080C (198668) 𰠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3080C
U+3080D (198669) 𰠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3080D
U+3080E (198670) 𰠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3080E
U+3080F (198671) 𰠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3080F
U+30810 (198672) 𰠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30810
U+30811 (198673) 𰠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30811
U+30812 (198674) 𰠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30812
U+30813 (198675) 𰠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30813
U+30814 (198676) 𰠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30814
U+30815 (198677) 𰠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30815
U+30816 (198678) 𰠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30816
U+30817 (198679) 𰠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30817
U+30818 (198680) 𰠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30818
U+30819 (198681) 𰠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30819
U+3081A (198682) 𰠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3081A
U+3081B (198683) 𰠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3081B
U+3081C (198684) 𰠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3081C
U+3081D (198685) 𰠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3081D
U+3081E (198686) 𰠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3081E
U+3081F (198687) 𰠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3081F
U+30820 (198688) 𰠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30820
U+30821 (198689) 𰠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30821
U+30822 (198690) 𰠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30822
U+30823 (198691) 𰠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30823
U+30824 (198692) 𰠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30824
U+30825 (198693) 𰠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30825
U+30826 (198694) 𰠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30826
U+30827 (198695) 𰠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30827
U+30828 (198696) 𰠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30828
U+30829 (198697) 𰠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30829
U+3082A (198698) 𰠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3082A
U+3082B (198699) 𰠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3082B
U+3082C (198700) 𰠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3082C
U+3082D (198701) 𰠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3082D
U+3082E (198702) 𰠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3082E
U+3082F (198703) 𰠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3082F
U+30830 (198704) 𰠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30830
U+30831 (198705) 𰠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30831
U+30832 (198706) 𰠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30832
U+30833 (198707) 𰠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30833
U+30834 (198708) 𰠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30834
U+30835 (198709) 𰠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30835
U+30836 (198710) 𰠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30836
U+30837 (198711) 𰠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30837
U+30838 (198712) 𰠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30838
U+30839 (198713) 𰠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30839
U+3083A (198714) 𰠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3083A
U+3083B (198715) 𰠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3083B
U+3083C (198716) 𰠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3083C
U+3083D (198717) 𰠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3083D
U+3083E (198718) 𰠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3083E
U+3083F (198719) 𰠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3083F
U+30840 (198720) 𰡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30840
U+30841 (198721) 𰡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30841
U+30842 (198722) 𰡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30842
U+30843 (198723) 𰡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30843
U+30844 (198724) 𰡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30844
U+30845 (198725) 𰡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30845
U+30846 (198726) 𰡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30846
U+30847 (198727) 𰡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30847
U+30848 (198728) 𰡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30848
U+30849 (198729) 𰡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30849
U+3084A (198730) 𰡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3084A
U+3084B (198731) 𰡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3084B
U+3084C (198732) 𰡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3084C
U+3084D (198733) 𰡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3084D
U+3084E (198734) 𰡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3084E
U+3084F (198735) 𰡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3084F
U+30850 (198736) 𰡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30850
U+30851 (198737) 𰡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30851
U+30852 (198738) 𰡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30852
U+30853 (198739) 𰡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30853
U+30854 (198740) 𰡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30854
U+30855 (198741) 𰡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30855
U+30856 (198742) 𰡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30856
U+30857 (198743) 𰡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30857
U+30858 (198744) 𰡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30858
U+30859 (198745) 𰡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30859
U+3085A (198746) 𰡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3085A
U+3085B (198747) 𰡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3085B
U+3085C (198748) 𰡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3085C
U+3085D (198749) 𰡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3085D
U+3085E (198750) 𰡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3085E
U+3085F (198751) 𰡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3085F
U+30860 (198752) 𰡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30860
U+30861 (198753) 𰡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30861
U+30862 (198754) 𰡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30862
U+30863 (198755) 𰡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30863
U+30864 (198756) 𰡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30864
U+30865 (198757) 𰡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30865
U+30866 (198758) 𰡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30866
U+30867 (198759) 𰡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30867
U+30868 (198760) 𰡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30868
U+30869 (198761) 𰡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30869
U+3086A (198762) 𰡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3086A
U+3086B (198763) 𰡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3086B
U+3086C (198764) 𰡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3086C
U+3086D (198765) 𰡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3086D
U+3086E (198766) 𰡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3086E
U+3086F (198767) 𰡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3086F
U+30870 (198768) 𰡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30870
U+30871 (198769) 𰡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30871
U+30872 (198770) 𰡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30872
U+30873 (198771) 𰡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30873
U+30874 (198772) 𰡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30874
U+30875 (198773) 𰡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30875
U+30876 (198774) 𰡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30876
U+30877 (198775) 𰡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30877
U+30878 (198776) 𰡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30878
U+30879 (198777) 𰡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30879
U+3087A (198778) 𰡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3087A
U+3087B (198779) 𰡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3087B
U+3087C (198780) 𰡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3087C
U+3087D (198781) 𰡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3087D
U+3087E (198782) 𰡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3087E
U+3087F (198783) 𰡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3087F
U+30880 (198784) 𰢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30880
U+30881 (198785) 𰢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30881
U+30882 (198786) 𰢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30882
U+30883 (198787) 𰢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30883
U+30884 (198788) 𰢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30884
U+30885 (198789) 𰢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30885
U+30886 (198790) 𰢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30886
U+30887 (198791) 𰢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30887
U+30888 (198792) 𰢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30888
U+30889 (198793) 𰢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30889
U+3088A (198794) 𰢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3088A
U+3088B (198795) 𰢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3088B
U+3088C (198796) 𰢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3088C
U+3088D (198797) 𰢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3088D
U+3088E (198798) 𰢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3088E
U+3088F (198799) 𰢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3088F
U+30890 (198800) 𰢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30890
U+30891 (198801) 𰢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30891
U+30892 (198802) 𰢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30892
U+30893 (198803) 𰢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30893
U+30894 (198804) 𰢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30894
U+30895 (198805) 𰢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30895
U+30896 (198806) 𰢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30896
U+30897 (198807) 𰢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30897
U+30898 (198808) 𰢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30898
U+30899 (198809) 𰢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30899
U+3089A (198810) 𰢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3089A
U+3089B (198811) 𰢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3089B
U+3089C (198812) 𰢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3089C
U+3089D (198813) 𰢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3089D
U+3089E (198814) 𰢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3089E
U+3089F (198815) 𰢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3089F
U+308A0 (198816) 𰢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308A0
U+308A1 (198817) 𰢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308A1
U+308A2 (198818) 𰢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308A2
U+308A3 (198819) 𰢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308A3
U+308A4 (198820) 𰢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308A4
U+308A5 (198821) 𰢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308A5
U+308A6 (198822) 𰢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308A6
U+308A7 (198823) 𰢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308A7
U+308A8 (198824) 𰢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308A8
U+308A9 (198825) 𰢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308A9
U+308AA (198826) 𰢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308AA
U+308AB (198827) 𰢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308AB
U+308AC (198828) 𰢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308AC
U+308AD (198829) 𰢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308AD
U+308AE (198830) 𰢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308AE
U+308AF (198831) 𰢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308AF
U+308B0 (198832) 𰢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308B0
U+308B1 (198833) 𰢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308B1
U+308B2 (198834) 𰢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308B2
U+308B3 (198835) 𰢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308B3
U+308B4 (198836) 𰢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308B4
U+308B5 (198837) 𰢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308B5
U+308B6 (198838) 𰢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308B6
U+308B7 (198839) 𰢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308B7
U+308B8 (198840) 𰢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308B8
U+308B9 (198841) 𰢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308B9
U+308BA (198842) 𰢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308BA
U+308BB (198843) 𰢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308BB
U+308BC (198844) 𰢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308BC
U+308BD (198845) 𰢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308BD
U+308BE (198846) 𰢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308BE
U+308BF (198847) 𰢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308BF
U+308C0 (198848) 𰣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308C0
U+308C1 (198849) 𰣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308C1
U+308C2 (198850) 𰣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308C2
U+308C3 (198851) 𰣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308C3
U+308C4 (198852) 𰣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308C4
U+308C5 (198853) 𰣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308C5
U+308C6 (198854) 𰣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308C6
U+308C7 (198855) 𰣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308C7
U+308C8 (198856) 𰣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308C8
U+308C9 (198857) 𰣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308C9
U+308CA (198858) 𰣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308CA
U+308CB (198859) 𰣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308CB
U+308CC (198860) 𰣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308CC
U+308CD (198861) 𰣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308CD
U+308CE (198862) 𰣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308CE
U+308CF (198863) 𰣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308CF
U+308D0 (198864) 𰣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308D0
U+308D1 (198865) 𰣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308D1
U+308D2 (198866) 𰣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308D2
U+308D3 (198867) 𰣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308D3
U+308D4 (198868) 𰣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308D4
U+308D5 (198869) 𰣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308D5
U+308D6 (198870) 𰣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308D6
U+308D7 (198871) 𰣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308D7
U+308D8 (198872) 𰣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308D8
U+308D9 (198873) 𰣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308D9
U+308DA (198874) 𰣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308DA
U+308DB (198875) 𰣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308DB
U+308DC (198876) 𰣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308DC
U+308DD (198877) 𰣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308DD
U+308DE (198878) 𰣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308DE
U+308DF (198879) 𰣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308DF
U+308E0 (198880) 𰣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308E0
U+308E1 (198881) 𰣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308E1
U+308E2 (198882) 𰣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308E2
U+308E3 (198883) 𰣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308E3
U+308E4 (198884) 𰣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308E4
U+308E5 (198885) 𰣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308E5
U+308E6 (198886) 𰣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308E6
U+308E7 (198887) 𰣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308E7
U+308E8 (198888) 𰣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308E8
U+308E9 (198889) 𰣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308E9
U+308EA (198890) 𰣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308EA
U+308EB (198891) 𰣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308EB
U+308EC (198892) 𰣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308EC
U+308ED (198893) 𰣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308ED
U+308EE (198894) 𰣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308EE
U+308EF (198895) 𰣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308EF
U+308F0 (198896) 𰣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308F0
U+308F1 (198897) 𰣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308F1
U+308F2 (198898) 𰣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308F2
U+308F3 (198899) 𰣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308F3
U+308F4 (198900) 𰣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308F4
U+308F5 (198901) 𰣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308F5
U+308F6 (198902) 𰣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308F6
U+308F7 (198903) 𰣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308F7
U+308F8 (198904) 𰣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308F8
U+308F9 (198905) 𰣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308F9
U+308FA (198906) 𰣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308FA
U+308FB (198907) 𰣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308FB
U+308FC (198908) 𰣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308FC
U+308FD (198909) 𰣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308FD
U+308FE (198910) 𰣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308FE
U+308FF (198911) 𰣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-308FF
U+30900 (198912) 𰤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30900
U+30901 (198913) 𰤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30901
U+30902 (198914) 𰤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30902
U+30903 (198915) 𰤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30903
U+30904 (198916) 𰤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30904
U+30905 (198917) 𰤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30905
U+30906 (198918) 𰤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30906
U+30907 (198919) 𰤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30907
U+30908 (198920) 𰤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30908
U+30909 (198921) 𰤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30909
U+3090A (198922) 𰤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3090A
U+3090B (198923) 𰤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3090B
U+3090C (198924) 𰤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3090C
U+3090D (198925) 𰤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3090D
U+3090E (198926) 𰤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3090E
U+3090F (198927) 𰤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3090F
U+30910 (198928) 𰤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30910
U+30911 (198929) 𰤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30911
U+30912 (198930) 𰤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30912
U+30913 (198931) 𰤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30913
U+30914 (198932) 𰤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30914
U+30915 (198933) 𰤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30915
U+30916 (198934) 𰤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30916
U+30917 (198935) 𰤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30917
U+30918 (198936) 𰤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30918
U+30919 (198937) 𰤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30919
U+3091A (198938) 𰤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3091A
U+3091B (198939) 𰤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3091B
U+3091C (198940) 𰤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3091C
U+3091D (198941) 𰤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3091D
U+3091E (198942) 𰤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3091E
U+3091F (198943) 𰤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3091F
U+30920 (198944) 𰤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30920
U+30921 (198945) 𰤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30921
U+30922 (198946) 𰤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30922
U+30923 (198947) 𰤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30923
U+30924 (198948) 𰤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30924
U+30925 (198949) 𰤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30925
U+30926 (198950) 𰤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30926
U+30927 (198951) 𰤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30927
U+30928 (198952) 𰤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30928
U+30929 (198953) 𰤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30929
U+3092A (198954) 𰤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3092A
U+3092B (198955) 𰤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3092B
U+3092C (198956) 𰤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3092C
U+3092D (198957) 𰤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3092D
U+3092E (198958) 𰤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3092E
U+3092F (198959) 𰤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3092F
U+30930 (198960) 𰤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30930
U+30931 (198961) 𰤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30931
U+30932 (198962) 𰤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30932
U+30933 (198963) 𰤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30933
U+30934 (198964) 𰤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30934
U+30935 (198965) 𰤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30935
U+30936 (198966) 𰤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30936
U+30937 (198967) 𰤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30937
U+30938 (198968) 𰤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30938
U+30939 (198969) 𰤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30939
U+3093A (198970) 𰤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3093A
U+3093B (198971) 𰤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3093B
U+3093C (198972) 𰤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3093C
U+3093D (198973) 𰤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3093D
U+3093E (198974) 𰤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3093E
U+3093F (198975) 𰤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3093F
U+30940 (198976) 𰥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30940
U+30941 (198977) 𰥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30941
U+30942 (198978) 𰥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30942
U+30943 (198979) 𰥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30943
U+30944 (198980) 𰥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30944
U+30945 (198981) 𰥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30945
U+30946 (198982) 𰥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30946
U+30947 (198983) 𰥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30947
U+30948 (198984) 𰥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30948
U+30949 (198985) 𰥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30949
U+3094A (198986) 𰥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3094A
U+3094B (198987) 𰥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3094B
U+3094C (198988) 𰥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3094C
U+3094D (198989) 𰥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3094D
U+3094E (198990) 𰥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3094E
U+3094F (198991) 𰥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3094F
U+30950 (198992) 𰥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30950
U+30951 (198993) 𰥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30951
U+30952 (198994) 𰥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30952
U+30953 (198995) 𰥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30953
U+30954 (198996) 𰥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30954
U+30955 (198997) 𰥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30955
U+30956 (198998) 𰥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30956
U+30957 (198999) 𰥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30957
U+30958 (199000) 𰥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30958
U+30959 (199001) 𰥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30959
U+3095A (199002) 𰥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3095A
U+3095B (199003) 𰥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3095B
U+3095C (199004) 𰥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3095C
U+3095D (199005) 𰥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3095D
U+3095E (199006) 𰥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3095E
U+3095F (199007) 𰥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3095F
U+30960 (199008) 𰥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30960
U+30961 (199009) 𰥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30961
U+30962 (199010) 𰥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30962
U+30963 (199011) 𰥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30963
U+30964 (199012) 𰥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30964
U+30965 (199013) 𰥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30965
U+30966 (199014) 𰥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30966
U+30967 (199015) 𰥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30967
U+30968 (199016) 𰥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30968
U+30969 (199017) 𰥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30969
U+3096A (199018) 𰥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3096A
U+3096B (199019) 𰥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3096B
U+3096C (199020) 𰥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3096C
U+3096D (199021) 𰥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3096D
U+3096E (199022) 𰥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3096E
U+3096F (199023) 𰥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3096F
U+30970 (199024) 𰥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30970
U+30971 (199025) 𰥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30971
U+30972 (199026) 𰥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30972
U+30973 (199027) 𰥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30973
U+30974 (199028) 𰥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30974
U+30975 (199029) 𰥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30975
U+30976 (199030) 𰥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30976
U+30977 (199031) 𰥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30977
U+30978 (199032) 𰥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30978
U+30979 (199033) 𰥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30979
U+3097A (199034) 𰥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3097A
U+3097B (199035) 𰥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3097B
U+3097C (199036) 𰥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3097C
U+3097D (199037) 𰥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3097D
U+3097E (199038) 𰥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3097E
U+3097F (199039) 𰥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3097F
U+30980 (199040) 𰦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30980
U+30981 (199041) 𰦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30981
U+30982 (199042) 𰦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30982
U+30983 (199043) 𰦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30983
U+30984 (199044) 𰦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30984
U+30985 (199045) 𰦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30985
U+30986 (199046) 𰦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30986
U+30987 (199047) 𰦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30987
U+30988 (199048) 𰦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30988
U+30989 (199049) 𰦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30989
U+3098A (199050) 𰦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3098A
U+3098B (199051) 𰦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3098B
U+3098C (199052) 𰦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3098C
U+3098D (199053) 𰦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3098D
U+3098E (199054) 𰦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3098E
U+3098F (199055) 𰦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3098F
U+30990 (199056) 𰦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30990
U+30991 (199057) 𰦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30991
U+30992 (199058) 𰦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30992
U+30993 (199059) 𰦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30993
U+30994 (199060) 𰦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30994
U+30995 (199061) 𰦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30995
U+30996 (199062) 𰦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30996
U+30997 (199063) 𰦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30997
U+30998 (199064) 𰦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30998
U+30999 (199065) 𰦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30999
U+3099A (199066) 𰦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3099A
U+3099B (199067) 𰦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3099B
U+3099C (199068) 𰦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3099C
U+3099D (199069) 𰦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3099D
U+3099E (199070) 𰦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3099E
U+3099F (199071) 𰦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3099F
U+309A0 (199072) 𰦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309A0
U+309A1 (199073) 𰦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309A1
U+309A2 (199074) 𰦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309A2
U+309A3 (199075) 𰦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309A3
U+309A4 (199076) 𰦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309A4
U+309A5 (199077) 𰦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309A5
U+309A6 (199078) 𰦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309A6
U+309A7 (199079) 𰦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309A7
U+309A8 (199080) 𰦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309A8
U+309A9 (199081) 𰦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309A9
U+309AA (199082) 𰦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309AA
U+309AB (199083) 𰦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309AB
U+309AC (199084) 𰦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309AC
U+309AD (199085) 𰦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309AD
U+309AE (199086) 𰦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309AE
U+309AF (199087) ไฟล์:石卡缺字.svg 𰦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309AF
U+309B0 (199088) 𰦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309B0
U+309B1 (199089) 𰦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309B1
U+309B2 (199090) 𰦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309B2
U+309B3 (199091) 𰦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309B3
U+309B4 (199092) 𰦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309B4
U+309B5 (199093) 𰦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309B5
U+309B6 (199094) 𰦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309B6
U+309B7 (199095) 𰦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309B7
U+309B8 (199096) 𰦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309B8
U+309B9 (199097) 𰦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309B9
U+309BA (199098) 𰦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309BA
U+309BB (199099) 𰦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309BB
U+309BC (199100) 𰦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309BC
U+309BD (199101) 𰦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309BD
U+309BE (199102) 𰦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309BE
U+309BF (199103) 𰦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309BF
U+309C0 (199104) 𰧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309C0
U+309C1 (199105) 𰧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309C1
U+309C2 (199106) 𰧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309C2
U+309C3 (199107) 𰧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309C3
U+309C4 (199108) 𰧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309C4
U+309C5 (199109) 𰧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309C5
U+309C6 (199110) 𰧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309C6
U+309C7 (199111) 𰧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309C7
U+309C8 (199112) 𰧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309C8
U+309C9 (199113) 𰧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309C9
U+309CA (199114) 𰧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309CA
U+309CB (199115) 𰧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309CB
U+309CC (199116) 𰧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309CC
U+309CD (199117) 𰧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309CD
U+309CE (199118) 𰧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309CE
U+309CF (199119) 𰧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309CF
U+309D0 (199120) 𰧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309D0
U+309D1 (199121) 𰧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309D1
U+309D2 (199122) 𰧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309D2
U+309D3 (199123) 𰧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309D3
U+309D4 (199124) 𰧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309D4
U+309D5 (199125) 𰧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309D5
U+309D6 (199126) 𰧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309D6
U+309D7 (199127) 𰧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309D7
U+309D8 (199128) 𰧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309D8
U+309D9 (199129) 𰧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309D9
U+309DA (199130) 𰧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309DA
U+309DB (199131) 𰧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309DB
U+309DC (199132) 𰧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309DC
U+309DD (199133) 𰧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309DD
U+309DE (199134) 𰧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309DE
U+309DF (199135) 𰧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309DF
U+309E0 (199136) 𰧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309E0
U+309E1 (199137) 𰧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309E1
U+309E2 (199138) 𰧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309E2
U+309E3 (199139) 𰧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309E3
U+309E4 (199140) 𰧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309E4
U+309E5 (199141) 𰧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309E5
U+309E6 (199142) 𰧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309E6
U+309E7 (199143) 𰧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309E7
U+309E8 (199144) 𰧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309E8
U+309E9 (199145) 𰧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309E9
U+309EA (199146) 𰧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309EA
U+309EB (199147) 𰧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309EB
U+309EC (199148) 𰧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309EC
U+309ED (199149) 𰧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309ED
U+309EE (199150) 𰧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309EE
U+309EF (199151) 𰧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309EF
U+309F0 (199152) 𰧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309F0
U+309F1 (199153) 𰧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309F1
U+309F2 (199154) 𰧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309F2
U+309F3 (199155) 𰧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309F3
U+309F4 (199156) 𰧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309F4
U+309F5 (199157) 𰧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309F5
U+309F6 (199158) 𰧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309F6
U+309F7 (199159) 𰧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309F7
U+309F8 (199160) 𰧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309F8
U+309F9 (199161) 𰧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309F9
U+309FA (199162) 𰧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309FA
U+309FB (199163) 𰧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309FB
U+309FC (199164) 𰧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309FC
U+309FD (199165) 𰧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309FD
U+309FE (199166) 𰧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309FE
U+309FF (199167) 𰧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-309FF
U+30A00 (199168) 𰨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A00
U+30A01 (199169) 𰨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A01
U+30A02 (199170) 𰨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A02
U+30A03 (199171) 𰨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A03
U+30A04 (199172) 𰨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A04
U+30A05 (199173) 𰨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A05
U+30A06 (199174) 𰨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A06
U+30A07 (199175) 𰨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A07
U+30A08 (199176) 𰨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A08
U+30A09 (199177) 𰨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A09
U+30A0A (199178) 𰨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A0A
U+30A0B (199179) 𰨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A0B
U+30A0C (199180) 𰨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A0C
U+30A0D (199181) 𰨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A0D
U+30A0E (199182) 𰨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A0E
U+30A0F (199183) 𰨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A0F
U+30A10 (199184) 𰨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A10
U+30A11 (199185) 𰨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A11
U+30A12 (199186) 𰨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A12
U+30A13 (199187) 𰨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A13
U+30A14 (199188) 𰨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A14
U+30A15 (199189) 𰨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A15
U+30A16 (199190) 𰨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A16
U+30A17 (199191) 𰨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A17
U+30A18 (199192) 𰨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A18
U+30A19 (199193) 𰨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A19
U+30A1A (199194) 𰨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A1A
U+30A1B (199195) 𰨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A1B
U+30A1C (199196) 𰨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A1C
U+30A1D (199197) 𰨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A1D
U+30A1E (199198) 𰨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A1E
U+30A1F (199199) 𰨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A1F
U+30A20 (199200) 𰨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A20
U+30A21 (199201) 𰨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A21
U+30A22 (199202) 𰨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A22
U+30A23 (199203) 𰨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A23
U+30A24 (199204) 𰨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A24
U+30A25 (199205) 𰨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A25
U+30A26 (199206) 𰨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A26
U+30A27 (199207) 𰨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A27
U+30A28 (199208) 𰨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A28
U+30A29 (199209) 𰨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A29
U+30A2A (199210) 𰨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A2A
U+30A2B (199211) 𰨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A2B
U+30A2C (199212) 𰨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A2C
U+30A2D (199213) 𰨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A2D
U+30A2E (199214) 𰨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A2E
U+30A2F (199215) 𰨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A2F
U+30A30 (199216) 𰨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A30
U+30A31 (199217) 𰨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A31
U+30A32 (199218) 𰨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A32
U+30A33 (199219) 𰨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A33
U+30A34 (199220) 𰨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A34
U+30A35 (199221) 𰨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A35
U+30A36 (199222) 𰨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A36
U+30A37 (199223) 𰨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A37
U+30A38 (199224) 𰨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A38
U+30A39 (199225) 𰨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A39
U+30A3A (199226) 𰨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A3A
U+30A3B (199227) 𰨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A3B
U+30A3C (199228) 𰨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A3C
U+30A3D (199229) 𰨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A3D
U+30A3E (199230) 𰨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A3E
U+30A3F (199231) 𰨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A3F
U+30A40 (199232) 𰩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A40
U+30A41 (199233) 𰩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A41
U+30A42 (199234) 𰩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A42
U+30A43 (199235) 𰩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A43
U+30A44 (199236) 𰩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A44
U+30A45 (199237) 𰩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A45
U+30A46 (199238) 𰩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A46
U+30A47 (199239) 𰩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A47
U+30A48 (199240) 𰩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A48
U+30A49 (199241) 𰩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A49
U+30A4A (199242) 𰩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A4A
U+30A4B (199243) 𰩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A4B
U+30A4C (199244) 𰩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A4C
U+30A4D (199245) 𰩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A4D
U+30A4E (199246) 𰩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A4E
U+30A4F (199247) 𰩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A4F
U+30A50 (199248) 𰩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A50
U+30A51 (199249) 𰩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A51
U+30A52 (199250) 𰩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A52
U+30A53 (199251) 𰩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A53
U+30A54 (199252) 𰩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A54
U+30A55 (199253) 𰩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A55
U+30A56 (199254) 𰩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A56
U+30A57 (199255) 𰩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A57
U+30A58 (199256) 𰩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A58
U+30A59 (199257) 𰩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A59
U+30A5A (199258) 𰩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A5A
U+30A5B (199259) 𰩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A5B
U+30A5C (199260) 𰩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A5C
U+30A5D (199261) 𰩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A5D
U+30A5E (199262) 𰩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A5E
U+30A5F (199263) 𰩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A5F
U+30A60 (199264) 𰩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A60
U+30A61 (199265) 𰩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A61
U+30A62 (199266) 𰩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A62
U+30A63 (199267) 𰩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A63
U+30A64 (199268) 𰩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A64
U+30A65 (199269) 𰩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A65
U+30A66 (199270) 𰩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A66
U+30A67 (199271) 𰩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A67
U+30A68 (199272) 𰩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A68
U+30A69 (199273) 𰩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A69
U+30A6A (199274) 𰩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A6A
U+30A6B (199275) 𰩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A6B
U+30A6C (199276) 𰩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A6C
U+30A6D (199277) 𰩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A6D
U+30A6E (199278) 𰩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A6E
U+30A6F (199279) 𰩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A6F
U+30A70 (199280) 𰩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A70
U+30A71 (199281) 𰩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A71
U+30A72 (199282) 𰩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A72
U+30A73 (199283) 𰩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A73
U+30A74 (199284) 𰩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A74
U+30A75 (199285) 𰩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A75
U+30A76 (199286) 𰩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A76
U+30A77 (199287) 𰩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A77
U+30A78 (199288) 𰩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A78
U+30A79 (199289) 𰩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A79
U+30A7A (199290) 𰩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A7A
U+30A7B (199291) 𰩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A7B
U+30A7C (199292) 𰩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A7C
U+30A7D (199293) 𰩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A7D
U+30A7E (199294) 𰩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A7E
U+30A7F (199295) 𰩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A7F
U+30A80 (199296) 𰪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A80
U+30A81 (199297) 𰪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A81
U+30A82 (199298) 𰪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A82
U+30A83 (199299) 𰪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A83
U+30A84 (199300) 𰪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A84
U+30A85 (199301) 𰪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A85
U+30A86 (199302) 𰪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A86
U+30A87 (199303) 𰪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A87
U+30A88 (199304) 𰪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A88
U+30A89 (199305) 𰪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A89
U+30A8A (199306) 𰪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A8A
U+30A8B (199307) 𰪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A8B
U+30A8C (199308) 𰪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A8C
U+30A8D (199309) 𰪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A8D
U+30A8E (199310) 𰪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A8E
U+30A8F (199311) 𰪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A8F
U+30A90 (199312) 𰪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A90
U+30A91 (199313) 𰪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A91
U+30A92 (199314) 𰪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A92
U+30A93 (199315) 𰪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A93
U+30A94 (199316) 𰪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A94
U+30A95 (199317) 𰪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A95
U+30A96 (199318) 𰪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A96
U+30A97 (199319) 𰪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A97
U+30A98 (199320) 𰪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A98
U+30A99 (199321) 𰪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A99
U+30A9A (199322) 𰪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A9A
U+30A9B (199323) 𰪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A9B
U+30A9C (199324) 𰪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A9C
U+30A9D (199325) 𰪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A9D
U+30A9E (199326) 𰪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A9E
U+30A9F (199327) 𰪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30A9F
U+30AA0 (199328) 𰪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AA0
U+30AA1 (199329) 𰪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AA1
U+30AA2 (199330) 𰪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AA2
U+30AA3 (199331) 𰪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AA3
U+30AA4 (199332) 𰪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AA4
U+30AA5 (199333) 𰪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AA5
U+30AA6 (199334) 𰪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AA6
U+30AA7 (199335) 𰪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AA7
U+30AA8 (199336) 𰪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AA8
U+30AA9 (199337) 𰪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AA9
U+30AAA (199338) 𰪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AAA
U+30AAB (199339) 𰪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AAB
U+30AAC (199340) 𰪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AAC
U+30AAD (199341) 𰪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AAD
U+30AAE (199342) 𰪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AAE
U+30AAF (199343) 𰪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AAF
U+30AB0 (199344) 𰪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AB0
U+30AB1 (199345) 𰪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AB1
U+30AB2 (199346) 𰪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AB2
U+30AB3 (199347) 𰪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AB3
U+30AB4 (199348) 𰪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AB4
U+30AB5 (199349) 𰪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AB5
U+30AB6 (199350) 𰪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AB6
U+30AB7 (199351) 𰪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AB7
U+30AB8 (199352) 𰪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AB8
U+30AB9 (199353) 𰪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AB9
U+30ABA (199354) 𰪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ABA
U+30ABB (199355) 𰪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ABB
U+30ABC (199356) 𰪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ABC
U+30ABD (199357) 𰪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ABD
U+30ABE (199358) 𰪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ABE
U+30ABF (199359) 𰪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ABF
U+30AC0 (199360) 𰫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AC0
U+30AC1 (199361) 𰫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AC1
U+30AC2 (199362) 𰫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AC2
U+30AC3 (199363) 𰫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AC3
U+30AC4 (199364) 𰫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AC4
U+30AC5 (199365) 𰫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AC5
U+30AC6 (199366) 𰫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AC6
U+30AC7 (199367) 𰫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AC7
U+30AC8 (199368) 𰫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AC8
U+30AC9 (199369) 𰫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AC9
U+30ACA (199370) 𰫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ACA
U+30ACB (199371) 𰫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ACB
U+30ACC (199372) 𰫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ACC
U+30ACD (199373) 𰫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ACD
U+30ACE (199374) 𰫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ACE
U+30ACF (199375) 𰫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ACF
U+30AD0 (199376) 𰫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AD0
U+30AD1 (199377) 𰫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AD1
U+30AD2 (199378) 𰫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AD2
U+30AD3 (199379) 𰫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AD3
U+30AD4 (199380) 𰫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AD4
U+30AD5 (199381) 𰫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AD5
U+30AD6 (199382) 𰫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AD6
U+30AD7 (199383) 𰫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AD7
U+30AD8 (199384) 𰫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AD8
U+30AD9 (199385) 𰫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AD9
U+30ADA (199386) 𰫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ADA
U+30ADB (199387) 𰫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ADB
U+30ADC (199388) 𰫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ADC
U+30ADD (199389) 𰫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ADD
U+30ADE (199390) 𰫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ADE
U+30ADF (199391) 𰫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ADF
U+30AE0 (199392) 𰫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AE0
U+30AE1 (199393) 𰫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AE1
U+30AE2 (199394) 𰫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AE2
U+30AE3 (199395) 𰫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AE3
U+30AE4 (199396) 𰫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AE4
U+30AE5 (199397) 𰫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AE5
U+30AE6 (199398) 𰫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AE6
U+30AE7 (199399) 𰫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AE7
U+30AE8 (199400) 𰫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AE8
U+30AE9 (199401) 𰫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AE9
U+30AEA (199402) 𰫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AEA
U+30AEB (199403) 𰫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AEB
U+30AEC (199404) 𰫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AEC
U+30AED (199405) 𰫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AED
U+30AEE (199406) 𰫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AEE
U+30AEF (199407) 𰫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AEF
U+30AF0 (199408) 𰫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AF0
U+30AF1 (199409) 𰫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AF1
U+30AF2 (199410) 𰫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AF2
U+30AF3 (199411) 𰫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AF3
U+30AF4 (199412) 𰫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AF4
U+30AF5 (199413) 𰫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AF5
U+30AF6 (199414) 𰫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AF6
U+30AF7 (199415) 𰫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AF7
U+30AF8 (199416) 𰫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AF8
U+30AF9 (199417) 𰫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AF9
U+30AFA (199418) 𰫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AFA
U+30AFB (199419) 𰫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AFB
U+30AFC (199420) 𰫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AFC
U+30AFD (199421) 𰫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AFD
U+30AFE (199422) 𰫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AFE
U+30AFF (199423) 𰫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30AFF
U+30B00 (199424) 𰬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B00
U+30B01 (199425) 𰬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B01
U+30B02 (199426) 𰬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B02
U+30B03 (199427) 𰬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B03
U+30B04 (199428) 𰬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B04
U+30B05 (199429) 𰬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B05
U+30B06 (199430) 𰬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B06
U+30B07 (199431) 𰬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B07
U+30B08 (199432) 𰬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B08
U+30B09 (199433) 𰬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B09
U+30B0A (199434) 𰬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B0A
U+30B0B (199435) 𰬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B0B
U+30B0C (199436) 𰬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B0C
U+30B0D (199437) 𰬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B0D
U+30B0E (199438) 𰬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B0E
U+30B0F (199439) 𰬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B0F
U+30B10 (199440) 𰬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B10
U+30B11 (199441) 𰬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B11
U+30B12 (199442) 𰬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B12
U+30B13 (199443) 𰬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B13
U+30B14 (199444) 𰬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B14
U+30B15 (199445) 𰬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B15
U+30B16 (199446) 𰬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B16
U+30B17 (199447) 𰬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B17
U+30B18 (199448) 𰬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B18
U+30B19 (199449) 𰬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B19
U+30B1A (199450) 𰬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B1A
U+30B1B (199451) 𰬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B1B
U+30B1C (199452) 𰬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B1C
U+30B1D (199453) 𰬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B1D
U+30B1E (199454) 𰬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B1E
U+30B1F (199455) 𰬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B1F
U+30B20 (199456) 𰬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B20
U+30B21 (199457) 𰬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B21
U+30B22 (199458) 𰬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B22
U+30B23 (199459) 𰬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B23
U+30B24 (199460) 𰬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B24
U+30B25 (199461) 𰬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B25
U+30B26 (199462) 𰬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B26
U+30B27 (199463) 𰬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B27
U+30B28 (199464) 𰬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B28
U+30B29 (199465) 𰬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B29
U+30B2A (199466) 𰬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B2A
U+30B2B (199467) 𰬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B2B
U+30B2C (199468) 𰬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B2C
U+30B2D (199469) 𰬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B2D
U+30B2E (199470) 𰬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B2E
U+30B2F (199471) 𰬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B2F
U+30B30 (199472) 𰬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B30
U+30B31 (199473) 𰬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B31
U+30B32 (199474) 𰬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B32
U+30B33 (199475) 𰬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B33
U+30B34 (199476) 𰬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B34
U+30B35 (199477) 𰬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B35
U+30B36 (199478) 𰬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B36
U+30B37 (199479) 𰬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B37
U+30B38 (199480) 𰬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B38
U+30B39 (199481) 𰬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B39
U+30B3A (199482) 𰬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B3A
U+30B3B (199483) 𰬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B3B
U+30B3C (199484) 𰬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B3C
U+30B3D (199485) 𰬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B3D
U+30B3E (199486) 𰬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B3E
U+30B3F (199487) 𰬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B3F
U+30B40 (199488) 𰭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B40
U+30B41 (199489) 𰭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B41
U+30B42 (199490) 𰭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B42
U+30B43 (199491) 𰭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B43
U+30B44 (199492) 𰭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B44
U+30B45 (199493) 𰭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B45
U+30B46 (199494) 𰭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B46
U+30B47 (199495) 𰭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B47
U+30B48 (199496) 𰭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B48
U+30B49 (199497) 𰭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B49
U+30B4A (199498) 𰭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B4A
U+30B4B (199499) 𰭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B4B
U+30B4C (199500) 𰭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B4C
U+30B4D (199501) 𰭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B4D
U+30B4E (199502) 𰭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B4E
U+30B4F (199503) 𰭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B4F
U+30B50 (199504) 𰭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B50
U+30B51 (199505) 𰭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B51
U+30B52 (199506) 𰭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B52
U+30B53 (199507) 𰭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B53
U+30B54 (199508) 𰭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B54
U+30B55 (199509) 𰭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B55
U+30B56 (199510) 𰭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B56
U+30B57 (199511) 𰭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B57
U+30B58 (199512) 𰭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B58
U+30B59 (199513) 𰭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B59
U+30B5A (199514) 𰭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B5A
U+30B5B (199515) 𰭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B5B
U+30B5C (199516) 𰭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B5C
U+30B5D (199517) 𰭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B5D
U+30B5E (199518) 𰭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B5E
U+30B5F (199519) 𰭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B5F
U+30B60 (199520) 𰭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B60
U+30B61 (199521) 𰭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B61
U+30B62 (199522) 𰭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B62
U+30B63 (199523) 𰭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B63
U+30B64 (199524) 𰭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B64
U+30B65 (199525) 𰭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B65
U+30B66 (199526) 𰭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B66
U+30B67 (199527) 𰭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B67
U+30B68 (199528) 𰭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B68
U+30B69 (199529) 𰭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B69
U+30B6A (199530) 𰭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B6A
U+30B6B (199531) 𰭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B6B
U+30B6C (199532) 𰭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B6C
U+30B6D (199533) 𰭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B6D
U+30B6E (199534) 𰭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B6E
U+30B6F (199535) 𰭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B6F
U+30B70 (199536) 𰭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B70
U+30B71 (199537) 𰭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B71
U+30B72 (199538) 𰭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B72
U+30B73 (199539) 𰭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B73
U+30B74 (199540) 𰭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B74
U+30B75 (199541) 𰭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B75
U+30B76 (199542) 𰭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B76
U+30B77 (199543) 𰭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B77
U+30B78 (199544) 𰭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B78
U+30B79 (199545) 𰭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B79
U+30B7A (199546) 𰭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B7A
U+30B7B (199547) 𰭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B7B
U+30B7C (199548) 𰭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B7C
U+30B7D (199549) 𰭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B7D
U+30B7E (199550) 𰭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B7E
U+30B7F (199551) 𰭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B7F
U+30B80 (199552) 𰮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B80
U+30B81 (199553) 𰮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B81
U+30B82 (199554) 𰮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B82
U+30B83 (199555) 𰮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B83
U+30B84 (199556) 𰮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B84
U+30B85 (199557) 𰮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B85
U+30B86 (199558) 𰮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B86
U+30B87 (199559) 𰮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B87
U+30B88 (199560) 𰮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B88
U+30B89 (199561) 𰮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B89
U+30B8A (199562) 𰮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B8A
U+30B8B (199563) 𰮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B8B
U+30B8C (199564) 𰮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B8C
U+30B8D (199565) 𰮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B8D
U+30B8E (199566) 𰮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B8E
U+30B8F (199567) 𰮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B8F
U+30B90 (199568) 𰮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B90
U+30B91 (199569) 𰮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B91
U+30B92 (199570) 𰮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B92
U+30B93 (199571) 𰮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B93
U+30B94 (199572) 𰮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B94
U+30B95 (199573) 𰮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B95
U+30B96 (199574) 𰮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B96
U+30B97 (199575) 𰮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B97
U+30B98 (199576) 𰮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B98
U+30B99 (199577) 𰮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B99
U+30B9A (199578) 𰮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B9A
U+30B9B (199579) 𰮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B9B
U+30B9C (199580) 𰮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B9C
U+30B9D (199581) 𰮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B9D
U+30B9E (199582) 𰮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B9E
U+30B9F (199583) 𰮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30B9F
U+30BA0 (199584) 𰮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BA0
U+30BA1 (199585) 𰮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BA1
U+30BA2 (199586) 𰮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BA2
U+30BA3 (199587) 𰮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BA3
U+30BA4 (199588) 𰮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BA4
U+30BA5 (199589) 𰮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BA5
U+30BA6 (199590) 𰮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BA6
U+30BA7 (199591) 𰮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BA7
U+30BA8 (199592) 𰮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BA8
U+30BA9 (199593) 𰮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BA9
U+30BAA (199594) 𰮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BAA
U+30BAB (199595) 𰮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BAB
U+30BAC (199596) 𰮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BAC
U+30BAD (199597) 𰮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BAD
U+30BAE (199598) 𰮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BAE
U+30BAF (199599) 𰮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BAF
U+30BB0 (199600) 𰮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BB0
U+30BB1 (199601) 𰮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BB1
U+30BB2 (199602) 𰮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BB2
U+30BB3 (199603) 𰮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BB3
U+30BB4 (199604) 𰮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BB4
U+30BB5 (199605) 𰮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BB5
U+30BB6 (199606) 𰮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BB6
U+30BB7 (199607) 𰮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BB7
U+30BB8 (199608) 𰮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BB8
U+30BB9 (199609) 𰮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BB9
U+30BBA (199610) 𰮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BBA
U+30BBB (199611) 𰮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BBB
U+30BBC (199612) 𰮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BBC
U+30BBD (199613) 𰮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BBD
U+30BBE (199614) 𰮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BBE
U+30BBF (199615) 𰮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BBF
U+30BC0 (199616) 𰯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BC0
U+30BC1 (199617) 𰯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BC1
U+30BC2 (199618) 𰯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BC2
U+30BC3 (199619) 𰯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BC3
U+30BC4 (199620) 𰯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BC4
U+30BC5 (199621) 𰯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BC5
U+30BC6 (199622) 𰯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BC6
U+30BC7 (199623) 𰯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BC7
U+30BC8 (199624) 𰯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BC8
U+30BC9 (199625) 𰯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BC9
U+30BCA (199626) 𰯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BCA
U+30BCB (199627) 𰯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BCB
U+30BCC (199628) 𰯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BCC
U+30BCD (199629) 𰯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BCD
U+30BCE (199630) 𰯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BCE
U+30BCF (199631) 𰯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BCF
U+30BD0 (199632) 𰯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BD0
U+30BD1 (199633) 𰯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BD1
U+30BD2 (199634) 𰯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BD2
U+30BD3 (199635) 𰯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BD3
U+30BD4 (199636) 𰯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BD4
U+30BD5 (199637) 𰯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BD5
U+30BD6 (199638) 𰯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BD6
U+30BD7 (199639) 𰯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BD7
U+30BD8 (199640) 𰯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BD8
U+30BD9 (199641) 𰯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BD9
U+30BDA (199642) 𰯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BDA
U+30BDB (199643) 𰯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BDB
U+30BDC (199644) 𰯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BDC
U+30BDD (199645) 𰯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BDD
U+30BDE (199646) 𰯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BDE
U+30BDF (199647) 𰯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BDF
U+30BE0 (199648) 𰯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BE0
U+30BE1 (199649) 𰯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BE1
U+30BE2 (199650) 𰯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BE2
U+30BE3 (199651) 𰯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BE3
U+30BE4 (199652) 𰯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BE4
U+30BE5 (199653) 𰯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BE5
U+30BE6 (199654) 𰯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BE6
U+30BE7 (199655) 𰯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BE7
U+30BE8 (199656) 𰯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BE8
U+30BE9 (199657) 𰯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BE9
U+30BEA (199658) 𰯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BEA
U+30BEB (199659) 𰯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BEB
U+30BEC (199660) 𰯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BEC
U+30BED (199661) 𰯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BED
U+30BEE (199662) 𰯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BEE
U+30BEF (199663) 𰯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BEF
U+30BF0 (199664) 𰯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BF0
U+30BF1 (199665) 𰯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BF1
U+30BF2 (199666) 𰯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BF2
U+30BF3 (199667) 𰯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BF3
U+30BF4 (199668) 𰯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BF4
U+30BF5 (199669) 𰯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BF5
U+30BF6 (199670) 𰯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BF6
U+30BF7 (199671) 𰯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BF7
U+30BF8 (199672) 𰯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BF8
U+30BF9 (199673) 𰯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BF9
U+30BFA (199674) 𰯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BFA
U+30BFB (199675) 𰯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BFB
U+30BFC (199676) 𰯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BFC
U+30BFD (199677) 𰯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BFD
U+30BFE (199678) 𰯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BFE
U+30BFF (199679) 𰯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30BFF
U+30C00 (199680) 𰰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C00
U+30C01 (199681) 𰰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C01
U+30C02 (199682) 𰰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C02
U+30C03 (199683) 𰰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C03
U+30C04 (199684) 𰰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C04
U+30C05 (199685) 𰰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C05
U+30C06 (199686) 𰰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C06
U+30C07 (199687) 𰰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C07
U+30C08 (199688) 𰰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C08
U+30C09 (199689) 𰰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C09
U+30C0A (199690) 𰰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C0A
U+30C0B (199691) 𰰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C0B
U+30C0C (199692) 𰰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C0C
U+30C0D (199693) 𰰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C0D
U+30C0E (199694) 𰰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C0E
U+30C0F (199695) 𰰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C0F
U+30C10 (199696) 𰰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C10
U+30C11 (199697) 𰰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C11
U+30C12 (199698) 𰰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C12
U+30C13 (199699) 𰰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C13
U+30C14 (199700) 𰰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C14
U+30C15 (199701) 𰰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C15
U+30C16 (199702) 𰰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C16
U+30C17 (199703) 𰰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C17
U+30C18 (199704) 𰰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C18
U+30C19 (199705) 𰰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C19
U+30C1A (199706) 𰰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C1A
U+30C1B (199707) 𰰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C1B
U+30C1C (199708) 𰰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C1C
U+30C1D (199709) 𰰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C1D
U+30C1E (199710) 𰰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C1E
U+30C1F (199711) 𰰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C1F
U+30C20 (199712) 𰰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C20
U+30C21 (199713) 𰰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C21
U+30C22 (199714) 𰰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C22
U+30C23 (199715) 𰰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C23
U+30C24 (199716) 𰰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C24
U+30C25 (199717) 𰰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C25
U+30C26 (199718) 𰰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C26
U+30C27 (199719) 𰰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C27
U+30C28 (199720) 𰰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C28
U+30C29 (199721) 𰰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C29
U+30C2A (199722) 𰰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C2A
U+30C2B (199723) 𰰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C2B
U+30C2C (199724) 𰰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C2C
U+30C2D (199725) 𰰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C2D
U+30C2E (199726) 𰰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C2E
U+30C2F (199727) 𰰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C2F
U+30C30 (199728) 𰰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C30
U+30C31 (199729) 𰰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C31
U+30C32 (199730) 𰰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C32
U+30C33 (199731) 𰰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C33
U+30C34 (199732) 𰰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C34
U+30C35 (199733) 𰰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C35
U+30C36 (199734) 𰰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C36
U+30C37 (199735) 𰰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C37
U+30C38 (199736) 𰰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C38
U+30C39 (199737) 𰰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C39
U+30C3A (199738) 𰰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C3A
U+30C3B (199739) 𰰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C3B
U+30C3C (199740) 𰰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C3C
U+30C3D (199741) 𰰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C3D
U+30C3E (199742) 𰰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C3E
U+30C3F (199743) 𰰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C3F
U+30C40 (199744) 𰱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C40
U+30C41 (199745) 𰱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C41
U+30C42 (199746) 𰱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C42
U+30C43 (199747) 𰱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C43
U+30C44 (199748) 𰱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C44
U+30C45 (199749) 𰱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C45
U+30C46 (199750) 𰱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C46
U+30C47 (199751) 𰱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C47
U+30C48 (199752) 𰱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C48
U+30C49 (199753) 𰱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C49
U+30C4A (199754) 𰱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C4A
U+30C4B (199755) 𰱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C4B
U+30C4C (199756) 𰱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C4C
U+30C4D (199757) 𰱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C4D
U+30C4E (199758) 𰱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C4E
U+30C4F (199759) 𰱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C4F
U+30C50 (199760) 𰱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C50
U+30C51 (199761) 𰱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C51
U+30C52 (199762) 𰱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C52
U+30C53 (199763) 𰱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C53
U+30C54 (199764) 𰱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C54
U+30C55 (199765) 𰱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C55
U+30C56 (199766) 𰱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C56
U+30C57 (199767) 𰱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C57
U+30C58 (199768) 𰱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C58
U+30C59 (199769) 𰱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C59
U+30C5A (199770) 𰱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C5A
U+30C5B (199771) 𰱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C5B
U+30C5C (199772) 𰱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C5C
U+30C5D (199773) 𰱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C5D
U+30C5E (199774) 𰱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C5E
U+30C5F (199775) 𰱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C5F
U+30C60 (199776) 𰱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C60
U+30C61 (199777) 𰱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C61
U+30C62 (199778) 𰱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C62
U+30C63 (199779) 𰱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C63
U+30C64 (199780) 𰱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C64
U+30C65 (199781) 𰱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C65
U+30C66 (199782) 𰱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C66
U+30C67 (199783) 𰱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C67
U+30C68 (199784) 𰱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C68
U+30C69 (199785) 𰱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C69
U+30C6A (199786) 𰱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C6A
U+30C6B (199787) 𰱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C6B
U+30C6C (199788) 𰱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C6C
U+30C6D (199789) 𰱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C6D
U+30C6E (199790) 𰱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C6E
U+30C6F (199791) 𰱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C6F
U+30C70 (199792) 𰱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C70
U+30C71 (199793) 𰱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C71
U+30C72 (199794) 𰱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C72
U+30C73 (199795) 𰱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C73
U+30C74 (199796) 𰱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C74
U+30C75 (199797) 𰱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C75
U+30C76 (199798) 𰱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C76
U+30C77 (199799) 𰱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C77
U+30C78 (199800) 𰱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C78
U+30C79 (199801) 𰱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C79
U+30C7A (199802) 𰱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C7A
U+30C7B (199803) 𰱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C7B
U+30C7C (199804) 𰱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C7C
U+30C7D (199805) 𰱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C7D
U+30C7E (199806) 𰱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C7E
U+30C7F (199807) 𰱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C7F
U+30C80 (199808) 𰲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C80
U+30C81 (199809) 𰲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C81
U+30C82 (199810) 𰲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C82
U+30C83 (199811) 𰲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C83
U+30C84 (199812) 𰲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C84
U+30C85 (199813) 𰲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C85
U+30C86 (199814) 𰲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C86
U+30C87 (199815) 𰲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C87
U+30C88 (199816) 𰲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C88
U+30C89 (199817) 𰲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C89
U+30C8A (199818) 𰲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C8A
U+30C8B (199819) 𰲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C8B
U+30C8C (199820) 𰲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C8C
U+30C8D (199821) 𰲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C8D
U+30C8E (199822) 𰲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C8E
U+30C8F (199823) 𰲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C8F
U+30C90 (199824) 𰲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C90
U+30C91 (199825) 𰲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C91
U+30C92 (199826) 𰲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C92
U+30C93 (199827) 𰲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C93
U+30C94 (199828) 𰲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C94
U+30C95 (199829) 𰲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C95
U+30C96 (199830) 𰲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C96
U+30C97 (199831) 𰲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C97
U+30C98 (199832) 𰲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C98
U+30C99 (199833) 𰲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C99
U+30C9A (199834) 𰲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C9A
U+30C9B (199835) 𰲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C9B
U+30C9C (199836) 𰲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C9C
U+30C9D (199837) 𰲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C9D
U+30C9E (199838) 𰲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C9E
U+30C9F (199839) 𰲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30C9F
U+30CA0 (199840) 𰲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CA0
U+30CA1 (199841) 𰲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CA1
U+30CA2 (199842) 𰲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CA2
U+30CA3 (199843) 𰲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CA3
U+30CA4 (199844) 𰲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CA4
U+30CA5 (199845) 𰲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CA5
U+30CA6 (199846) 𰲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CA6
U+30CA7 (199847) 𰲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CA7
U+30CA8 (199848) 𰲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CA8
U+30CA9 (199849) 𰲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CA9
U+30CAA (199850) 𰲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CAA
U+30CAB (199851) 𰲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CAB
U+30CAC (199852) 𰲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CAC
U+30CAD (199853) 𰲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CAD
U+30CAE (199854) 𰲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CAE
U+30CAF (199855) 𰲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CAF
U+30CB0 (199856) 𰲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CB0
U+30CB1 (199857) 𰲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CB1
U+30CB2 (199858) 𰲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CB2
U+30CB3 (199859) 𰲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CB3
U+30CB4 (199860) 𰲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CB4
U+30CB5 (199861) 𰲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CB5
U+30CB6 (199862) 𰲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CB6
U+30CB7 (199863) 𰲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CB7
U+30CB8 (199864) 𰲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CB8
U+30CB9 (199865) 𰲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CB9
U+30CBA (199866) 𰲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CBA
U+30CBB (199867) 𰲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CBB
U+30CBC (199868) 𰲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CBC
U+30CBD (199869) 𰲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CBD
U+30CBE (199870) 𰲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CBE
U+30CBF (199871) 𰲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CBF
U+30CC0 (199872) 𰳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CC0
U+30CC1 (199873) 𰳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CC1
U+30CC2 (199874) 𰳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CC2
U+30CC3 (199875) 𰳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CC3
U+30CC4 (199876) 𰳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CC4
U+30CC5 (199877) 𰳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CC5
U+30CC6 (199878) 𰳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CC6
U+30CC7 (199879) 𰳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CC7
U+30CC8 (199880) 𰳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CC8
U+30CC9 (199881) 𰳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CC9
U+30CCA (199882) 𰳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CCA
U+30CCB (199883) 𰳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CCB
U+30CCC (199884) 𰳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CCC
U+30CCD (199885) 𰳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CCD
U+30CCE (199886) 𰳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CCE
U+30CCF (199887) 𰳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CCF
U+30CD0 (199888) 𰳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CD0
U+30CD1 (199889) 𰳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CD1
U+30CD2 (199890) 𰳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CD2
U+30CD3 (199891) 𰳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CD3
U+30CD4 (199892) 𰳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CD4
U+30CD5 (199893) 𰳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CD5
U+30CD6 (199894) 𰳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CD6
U+30CD7 (199895) 𰳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CD7
U+30CD8 (199896) 𰳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CD8
U+30CD9 (199897) 𰳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CD9
U+30CDA (199898) 𰳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CDA
U+30CDB (199899) 𰳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CDB
U+30CDC (199900) 𰳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CDC
U+30CDD (199901) 𰳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CDD
U+30CDE (199902) 𰳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CDE
U+30CDF (199903) 𰳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CDF
U+30CE0 (199904) 𰳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CE0
U+30CE1 (199905) 𰳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CE1
U+30CE2 (199906) 𰳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CE2
U+30CE3 (199907) 𰳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CE3
U+30CE4 (199908) 𰳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CE4
U+30CE5 (199909) 𰳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CE5
U+30CE6 (199910) 𰳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CE6
U+30CE7 (199911) 𰳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CE7
U+30CE8 (199912) 𰳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CE8
U+30CE9 (199913) 𰳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CE9
U+30CEA (199914) 𰳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CEA
U+30CEB (199915) 𰳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CEB
U+30CEC (199916) 𰳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CEC
U+30CED (199917) 𰳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CED
U+30CEE (199918) 𰳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CEE
U+30CEF (199919) 𰳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CEF
U+30CF0 (199920) 𰳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CF0
U+30CF1 (199921) 𰳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CF1
U+30CF2 (199922) 𰳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CF2
U+30CF3 (199923) 𰳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CF3
U+30CF4 (199924) 𰳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CF4
U+30CF5 (199925) 𰳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CF5
U+30CF6 (199926) 𰳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CF6
U+30CF7 (199927) 𰳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CF7
U+30CF8 (199928) 𰳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CF8
U+30CF9 (199929) 𰳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CF9
U+30CFA (199930) 𰳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CFA
U+30CFB (199931) 𰳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CFB
U+30CFC (199932) 𰳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CFC
U+30CFD (199933) 𰳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CFD
U+30CFE (199934) 𰳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CFE
U+30CFF (199935) 𰳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30CFF
U+30D00 (199936) 𰴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D00
U+30D01 (199937) 𰴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D01
U+30D02 (199938) 𰴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D02
U+30D03 (199939) 𰴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D03
U+30D04 (199940) 𰴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D04
U+30D05 (199941) 𰴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D05
U+30D06 (199942) 𰴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D06
U+30D07 (199943) 𰴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D07
U+30D08 (199944) 𰴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D08
U+30D09 (199945) 𰴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D09
U+30D0A (199946) 𰴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D0A
U+30D0B (199947) 𰴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D0B
U+30D0C (199948) 𰴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D0C
U+30D0D (199949) 𰴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D0D
U+30D0E (199950) 𰴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D0E
U+30D0F (199951) 𰴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D0F
U+30D10 (199952) 𰴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D10
U+30D11 (199953) 𰴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D11
U+30D12 (199954) 𰴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D12
U+30D13 (199955) 𰴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D13
U+30D14 (199956) 𰴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D14
U+30D15 (199957) 𰴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D15
U+30D16 (199958) 𰴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D16
U+30D17 (199959) 𰴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D17
U+30D18 (199960) 𰴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D18
U+30D19 (199961) 𰴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D19
U+30D1A (199962) 𰴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D1A
U+30D1B (199963) 𰴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D1B
U+30D1C (199964) 𰴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D1C
U+30D1D (199965) 𰴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D1D
U+30D1E (199966) 𰴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D1E
U+30D1F (199967) 𰴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D1F
U+30D20 (199968) 𰴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D20
U+30D21 (199969) 𰴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D21
U+30D22 (199970) 𰴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D22
U+30D23 (199971) 𰴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D23
U+30D24 (199972) 𰴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D24
U+30D25 (199973) 𰴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D25
U+30D26 (199974) 𰴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D26
U+30D27 (199975) 𰴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D27
U+30D28 (199976) 𰴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D28
U+30D29 (199977) 𰴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D29
U+30D2A (199978) 𰴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D2A
U+30D2B (199979) 𰴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D2B
U+30D2C (199980) 𰴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D2C
U+30D2D (199981) 𰴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D2D
U+30D2E (199982) 𰴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D2E
U+30D2F (199983) 𰴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D2F
U+30D30 (199984) 𰴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D30
U+30D31 (199985) 𰴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D31
U+30D32 (199986) 𰴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D32
U+30D33 (199987) 𰴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D33
U+30D34 (199988) 𰴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D34
U+30D35 (199989) 𰴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D35
U+30D36 (199990) 𰴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D36
U+30D37 (199991) 𰴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D37
U+30D38 (199992) 𰴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D38
U+30D39 (199993) 𰴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D39
U+30D3A (199994) 𰴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D3A
U+30D3B (199995) 𰴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D3B
U+30D3C (199996) 𰴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D3C
U+30D3D (199997) 𰴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D3D
U+30D3E (199998) 𰴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D3E
U+30D3F (199999) 𰴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D3F
U+30D40 (200000) 𰵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D40
U+30D41 (200001) 𰵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D41
U+30D42 (200002) 𰵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D42
U+30D43 (200003) 𰵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D43
U+30D44 (200004) 𰵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D44
U+30D45 (200005) 𰵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D45
U+30D46 (200006) 𰵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D46
U+30D47 (200007) 𰵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D47
U+30D48 (200008) 𰵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D48
U+30D49 (200009) 𰵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D49
U+30D4A (200010) 𰵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D4A
U+30D4B (200011) 𰵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D4B
U+30D4C (200012) 𰵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D4C
U+30D4D (200013) 𰵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D4D
U+30D4E (200014) 𰵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D4E
U+30D4F (200015) 𰵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D4F
U+30D50 (200016) 𰵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D50
U+30D51 (200017) 𰵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D51
U+30D52 (200018) 𰵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D52
U+30D53 (200019) 𰵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D53
U+30D54 (200020) 𰵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D54
U+30D55 (200021) 𰵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D55
U+30D56 (200022) 𰵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D56
U+30D57 (200023) 𰵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D57
U+30D58 (200024) 𰵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D58
U+30D59 (200025) 𰵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D59
U+30D5A (200026) 𰵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D5A
U+30D5B (200027) 𰵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D5B
U+30D5C (200028) 𰵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D5C
U+30D5D (200029) 𰵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D5D
U+30D5E (200030) 𰵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D5E
U+30D5F (200031) 𰵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D5F
U+30D60 (200032) 𰵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D60
U+30D61 (200033) 𰵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D61
U+30D62 (200034) 𰵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D62
U+30D63 (200035) 𰵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D63
U+30D64 (200036) 𰵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D64
U+30D65 (200037) 𰵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D65
U+30D66 (200038) 𰵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D66
U+30D67 (200039) 𰵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D67
U+30D68 (200040) 𰵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D68
U+30D69 (200041) 𰵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D69
U+30D6A (200042) 𰵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D6A
U+30D6B (200043) 𰵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D6B
U+30D6C (200044) 𰵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D6C
U+30D6D (200045) 𰵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D6D
U+30D6E (200046) 𰵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D6E
U+30D6F (200047) 𰵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D6F
U+30D70 (200048) 𰵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D70
U+30D71 (200049) 𰵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D71
U+30D72 (200050) 𰵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D72
U+30D73 (200051) 𰵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D73
U+30D74 (200052) 𰵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D74
U+30D75 (200053) 𰵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D75
U+30D76 (200054) 𰵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D76
U+30D77 (200055) 𰵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D77
U+30D78 (200056) 𰵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D78
U+30D79 (200057) 𰵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D79
U+30D7A (200058) 𰵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D7A
U+30D7B (200059) 𰵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D7B
U+30D7C (200060) 𰵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D7C
U+30D7D (200061) 𰵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D7D
U+30D7E (200062) 𰵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D7E
U+30D7F (200063) 𰵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D7F
U+30D80 (200064) 𰶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D80
U+30D81 (200065) 𰶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D81
U+30D82 (200066) 𰶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D82
U+30D83 (200067) 𰶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D83
U+30D84 (200068) 𰶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D84
U+30D85 (200069) 𰶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D85
U+30D86 (200070) 𰶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D86
U+30D87 (200071) 𰶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D87
U+30D88 (200072) 𰶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D88
U+30D89 (200073) 𰶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D89
U+30D8A (200074) 𰶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D8A
U+30D8B (200075) 𰶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D8B
U+30D8C (200076) 𰶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D8C
U+30D8D (200077) 𰶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D8D
U+30D8E (200078) 𰶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D8E
U+30D8F (200079) 𰶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D8F
U+30D90 (200080) 𰶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D90
U+30D91 (200081) 𰶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D91
U+30D92 (200082) 𰶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D92
U+30D93 (200083) 𰶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D93
U+30D94 (200084) 𰶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D94
U+30D95 (200085) 𰶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D95
U+30D96 (200086) 𰶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D96
U+30D97 (200087) 𰶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D97
U+30D98 (200088) 𰶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D98
U+30D99 (200089) 𰶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D99
U+30D9A (200090) 𰶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D9A
U+30D9B (200091) 𰶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D9B
U+30D9C (200092) 𰶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D9C
U+30D9D (200093) 𰶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D9D
U+30D9E (200094) 𰶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D9E
U+30D9F (200095) 𰶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30D9F
U+30DA0 (200096) 𰶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DA0
U+30DA1 (200097) 𰶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DA1
U+30DA2 (200098) 𰶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DA2
U+30DA3 (200099) 𰶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DA3
U+30DA4 (200100) 𰶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DA4
U+30DA5 (200101) 𰶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DA5
U+30DA6 (200102) 𰶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DA6
U+30DA7 (200103) 𰶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DA7
U+30DA8 (200104) 𰶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DA8
U+30DA9 (200105) 𰶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DA9
U+30DAA (200106) 𰶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DAA
U+30DAB (200107) 𰶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DAB
U+30DAC (200108) 𰶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DAC
U+30DAD (200109) 𰶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DAD
U+30DAE (200110) 𰶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DAE
U+30DAF (200111) 𰶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DAF
U+30DB0 (200112) 𰶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DB0
U+30DB1 (200113) 𰶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DB1
U+30DB2 (200114) 𰶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DB2
U+30DB3 (200115) 𰶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DB3
U+30DB4 (200116) 𰶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DB4
U+30DB5 (200117) 𰶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DB5
U+30DB6 (200118) 𰶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DB6
U+30DB7 (200119) 𰶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DB7
U+30DB8 (200120) 𰶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DB8
U+30DB9 (200121) 𰶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DB9
U+30DBA (200122) 𰶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DBA
U+30DBB (200123) 𰶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DBB
U+30DBC (200124) 𰶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DBC
U+30DBD (200125) 𰶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DBD
U+30DBE (200126) 𰶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DBE
U+30DBF (200127) 𰶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DBF
U+30DC0 (200128) 𰷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DC0
U+30DC1 (200129) 𰷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DC1
U+30DC2 (200130) 𰷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DC2
U+30DC3 (200131) 𰷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DC3
U+30DC4 (200132) 𰷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DC4
U+30DC5 (200133) 𰷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DC5
U+30DC6 (200134) 𰷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DC6
U+30DC7 (200135) 𰷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DC7
U+30DC8 (200136) 𰷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DC8
U+30DC9 (200137) 𰷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DC9
U+30DCA (200138) 𰷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DCA
U+30DCB (200139) 𰷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DCB
U+30DCC (200140) 𰷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DCC
U+30DCD (200141) 𰷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DCD
U+30DCE (200142) 𰷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DCE
U+30DCF (200143) 𰷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DCF
U+30DD0 (200144) 𰷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DD0
U+30DD1 (200145) 𰷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DD1
U+30DD2 (200146) 𰷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DD2
U+30DD3 (200147) 𰷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DD3
U+30DD4 (200148) 𰷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DD4
U+30DD5 (200149) 𰷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DD5
U+30DD6 (200150) 𰷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DD6
U+30DD7 (200151) 𰷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DD7
U+30DD8 (200152) 𰷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DD8
U+30DD9 (200153) 𰷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DD9
U+30DDA (200154) 𰷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DDA
U+30DDB (200155) 𰷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DDB
U+30DDC (200156) 𰷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DDC
U+30DDD (200157) 𰷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DDD
U+30DDE (200158) 𰷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DDE
U+30DDF (200159) 𰷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DDF
U+30DE0 (200160) 𰷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DE0
U+30DE1 (200161) 𰷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DE1
U+30DE2 (200162) 𰷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DE2
U+30DE3 (200163) 𰷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DE3
U+30DE4 (200164) 𰷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DE4
U+30DE5 (200165) 𰷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DE5
U+30DE6 (200166) 𰷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DE6
U+30DE7 (200167) 𰷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DE7
U+30DE8 (200168) 𰷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DE8
U+30DE9 (200169) 𰷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DE9
U+30DEA (200170) 𰷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DEA
U+30DEB (200171) 𰷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DEB
U+30DEC (200172) 𰷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DEC
U+30DED (200173) 𰷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DED
U+30DEE (200174) 𰷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DEE
U+30DEF (200175) 𰷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DEF
U+30DF0 (200176) 𰷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DF0
U+30DF1 (200177) 𰷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DF1
U+30DF2 (200178) 𰷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DF2
U+30DF3 (200179) 𰷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DF3
U+30DF4 (200180) 𰷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DF4
U+30DF5 (200181) 𰷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DF5
U+30DF6 (200182) 𰷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DF6
U+30DF7 (200183) 𰷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DF7
U+30DF8 (200184) 𰷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DF8
U+30DF9 (200185) 𰷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DF9
U+30DFA (200186) 𰷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DFA
U+30DFB (200187) 𰷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DFB
U+30DFC (200188) 𰷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DFC
U+30DFD (200189) 𰷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DFD
U+30DFE (200190) 𰷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DFE
U+30DFF (200191) 𰷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30DFF
U+30E00 (200192) 𰸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E00
U+30E01 (200193) 𰸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E01
U+30E02 (200194) 𰸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E02
U+30E03 (200195) 𰸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E03
U+30E04 (200196) 𰸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E04
U+30E05 (200197) 𰸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E05
U+30E06 (200198) 𰸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E06
U+30E07 (200199) 𰸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E07
U+30E08 (200200) 𰸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E08
U+30E09 (200201) 𰸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E09
U+30E0A (200202) 𰸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E0A
U+30E0B (200203) 𰸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E0B
U+30E0C (200204) 𰸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E0C
U+30E0D (200205) 𰸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E0D
U+30E0E (200206) 𰸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E0E
U+30E0F (200207) 𰸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E0F
U+30E10 (200208) 𰸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E10
U+30E11 (200209) 𰸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E11
U+30E12 (200210) 𰸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E12
U+30E13 (200211) 𰸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E13
U+30E14 (200212) 𰸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E14
U+30E15 (200213) 𰸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E15
U+30E16 (200214) 𰸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E16
U+30E17 (200215) 𰸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E17
U+30E18 (200216) 𰸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E18
U+30E19 (200217) 𰸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E19
U+30E1A (200218) 𰸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E1A
U+30E1B (200219) 𰸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E1B
U+30E1C (200220) 𰸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E1C
U+30E1D (200221) 𰸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E1D
U+30E1E (200222) 𰸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E1E
U+30E1F (200223) 𰸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E1F
U+30E20 (200224) 𰸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E20
U+30E21 (200225) 𰸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E21
U+30E22 (200226) 𰸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E22
U+30E23 (200227) 𰸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E23
U+30E24 (200228) 𰸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E24
U+30E25 (200229) 𰸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E25
U+30E26 (200230) 𰸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E26
U+30E27 (200231) 𰸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E27
U+30E28 (200232) 𰸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E28
U+30E29 (200233) 𰸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E29
U+30E2A (200234) 𰸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E2A
U+30E2B (200235) 𰸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E2B
U+30E2C (200236) 𰸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E2C
U+30E2D (200237) 𰸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E2D
U+30E2E (200238) 𰸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E2E
U+30E2F (200239) 𰸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E2F
U+30E30 (200240) 𰸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E30
U+30E31 (200241) 𰸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E31
U+30E32 (200242) 𰸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E32
U+30E33 (200243) 𰸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E33
U+30E34 (200244) 𰸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E34
U+30E35 (200245) 𰸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E35
U+30E36 (200246) 𰸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E36
U+30E37 (200247) 𰸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E37
U+30E38 (200248) 𰸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E38
U+30E39 (200249) 𰸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E39
U+30E3A (200250) 𰸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E3A
U+30E3B (200251) 𰸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E3B
U+30E3C (200252) 𰸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E3C
U+30E3D (200253) 𰸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E3D
U+30E3E (200254) 𰸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E3E
U+30E3F (200255) 𰸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E3F
U+30E40 (200256) 𰹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E40
U+30E41 (200257) 𰹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E41
U+30E42 (200258) 𰹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E42
U+30E43 (200259) 𰹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E43
U+30E44 (200260) 𰹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E44
U+30E45 (200261) 𰹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E45
U+30E46 (200262) 𰹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E46
U+30E47 (200263) 𰹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E47
U+30E48 (200264) 𰹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E48
U+30E49 (200265) 𰹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E49
U+30E4A (200266) 𰹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E4A
U+30E4B (200267) 𰹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E4B
U+30E4C (200268) 𰹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E4C
U+30E4D (200269) 𰹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E4D
U+30E4E (200270) 𰹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E4E
U+30E4F (200271) 𰹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E4F
U+30E50 (200272) 𰹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E50
U+30E51 (200273) 𰹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E51
U+30E52 (200274) 𰹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E52
U+30E53 (200275) 𰹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E53
U+30E54 (200276) 𰹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E54
U+30E55 (200277) 𰹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E55
U+30E56 (200278) 𰹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E56
U+30E57 (200279) 𰹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E57
U+30E58 (200280) 𰹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E58
U+30E59 (200281) 𰹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E59
U+30E5A (200282) 𰹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E5A
U+30E5B (200283) 𰹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E5B
U+30E5C (200284) 𰹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E5C
U+30E5D (200285) 𰹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E5D
U+30E5E (200286) 𰹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E5E
U+30E5F (200287) 𰹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E5F
U+30E60 (200288) 𰹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E60
U+30E61 (200289) 𰹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E61
U+30E62 (200290) 𰹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E62
U+30E63 (200291) 𰹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E63
U+30E64 (200292) 𰹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E64
U+30E65 (200293) 𰹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E65
U+30E66 (200294) 𰹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E66
U+30E67 (200295) 𰹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E67
U+30E68 (200296) 𰹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E68
U+30E69 (200297) 𰹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E69
U+30E6A (200298) 𰹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E6A
U+30E6B (200299) 𰹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E6B
U+30E6C (200300) 𰹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E6C
U+30E6D (200301) 𰹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E6D
U+30E6E (200302) 𰹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E6E
U+30E6F (200303) 𰹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E6F
U+30E70 (200304) 𰹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E70
U+30E71 (200305) 𰹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E71
U+30E72 (200306) 𰹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E72
U+30E73 (200307) 𰹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E73
U+30E74 (200308) 𰹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E74
U+30E75 (200309) 𰹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E75
U+30E76 (200310) 𰹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E76
U+30E77 (200311) 𰹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E77
U+30E78 (200312) 𰹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E78
U+30E79 (200313) 𰹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E79
U+30E7A (200314) 𰹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E7A
U+30E7B (200315) 𰹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E7B
U+30E7C (200316) 𰹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E7C
U+30E7D (200317) 𰹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E7D
U+30E7E (200318) 𰹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E7E
U+30E7F (200319) 𰹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E7F
U+30E80 (200320) 𰺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E80
U+30E81 (200321) 𰺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E81
U+30E82 (200322) 𰺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E82
U+30E83 (200323) 𰺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E83
U+30E84 (200324) 𰺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E84
U+30E85 (200325) 𰺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E85
U+30E86 (200326) 𰺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E86
U+30E87 (200327) 𰺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E87
U+30E88 (200328) 𰺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E88
U+30E89 (200329) 𰺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E89
U+30E8A (200330) 𰺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E8A
U+30E8B (200331) 𰺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E8B
U+30E8C (200332) 𰺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E8C
U+30E8D (200333) 𰺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E8D
U+30E8E (200334) 𰺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E8E
U+30E8F (200335) 𰺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E8F
U+30E90 (200336) 𰺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E90
U+30E91 (200337) 𰺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E91
U+30E92 (200338) 𰺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E92
U+30E93 (200339) 𰺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E93
U+30E94 (200340) 𰺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E94
U+30E95 (200341) 𰺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E95
U+30E96 (200342) 𰺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E96
U+30E97 (200343) 𰺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E97
U+30E98 (200344) 𰺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E98
U+30E99 (200345) 𰺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E99
U+30E9A (200346) 𰺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E9A
U+30E9B (200347) 𰺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E9B
U+30E9C (200348) 𰺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E9C
U+30E9D (200349) 𰺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E9D
U+30E9E (200350) 𰺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E9E
U+30E9F (200351) 𰺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30E9F
U+30EA0 (200352) 𰺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EA0
U+30EA1 (200353) 𰺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EA1
U+30EA2 (200354) 𰺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EA2
U+30EA3 (200355) 𰺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EA3
U+30EA4 (200356) 𰺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EA4
U+30EA5 (200357) 𰺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EA5
U+30EA6 (200358) 𰺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EA6
U+30EA7 (200359) 𰺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EA7
U+30EA8 (200360) 𰺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EA8
U+30EA9 (200361) 𰺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EA9
U+30EAA (200362) 𰺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EAA
U+30EAB (200363) 𰺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EAB
U+30EAC (200364) 𰺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EAC
U+30EAD (200365) 𰺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EAD
U+30EAE (200366) 𰺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EAE
U+30EAF (200367) 𰺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EAF
U+30EB0 (200368) 𰺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EB0
U+30EB1 (200369) 𰺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EB1
U+30EB2 (200370) 𰺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EB2
U+30EB3 (200371) 𰺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EB3
U+30EB4 (200372) 𰺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EB4
U+30EB5 (200373) 𰺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EB5
U+30EB6 (200374) 𰺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EB6
U+30EB7 (200375) 𰺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EB7
U+30EB8 (200376) 𰺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EB8
U+30EB9 (200377) 𰺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EB9
U+30EBA (200378) 𰺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EBA
U+30EBB (200379) 𰺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EBB
U+30EBC (200380) 𰺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EBC
U+30EBD (200381) 𰺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EBD
U+30EBE (200382) 𰺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EBE
U+30EBF (200383) 𰺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EBF
U+30EC0 (200384) 𰻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EC0
U+30EC1 (200385) 𰻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EC1
U+30EC2 (200386) 𰻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EC2
U+30EC3 (200387) 𰻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EC3
U+30EC4 (200388) 𰻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EC4
U+30EC5 (200389) 𰻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EC5
U+30EC6 (200390) 𰻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EC6
U+30EC7 (200391) 𰻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EC7
U+30EC8 (200392) 𰻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EC8
U+30EC9 (200393) 𰻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EC9
U+30ECA (200394) 𰻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ECA
U+30ECB (200395) 𰻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ECB
U+30ECC (200396) 𰻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ECC
U+30ECD (200397) 𰻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ECD
U+30ECE (200398) 𰻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ECE
U+30ECF (200399) 𰻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ECF
U+30ED0 (200400) 𰻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ED0
U+30ED1 (200401) 𰻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ED1
U+30ED2 (200402) 𰻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ED2
U+30ED3 (200403) 𰻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ED3
U+30ED4 (200404) 𰻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ED4
U+30ED5 (200405) 𰻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ED5
U+30ED6 (200406) 𰻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ED6
U+30ED7 (200407) 𰻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ED7
U+30ED8 (200408) 𰻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ED8
U+30ED9 (200409) 𰻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30ED9
U+30EDA (200410) 𰻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EDA
U+30EDB (200411) 𰻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EDB
U+30EDC (200412) 𰻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EDC
U+30EDD (200413) 𰻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EDD
U+30EDE (200414) 𰻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EDE
U+30EDF (200415) 𰻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EDF
U+30EE0 (200416) 𰻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EE0
U+30EE1 (200417) 𰻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EE1
U+30EE2 (200418) 𰻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EE2
U+30EE3 (200419) 𰻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EE3
U+30EE4 (200420) 𰻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EE4
U+30EE5 (200421) 𰻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EE5
U+30EE6 (200422) 𰻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EE6
U+30EE7 (200423) 𰻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EE7
U+30EE8 (200424) 𰻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EE8
U+30EE9 (200425) 𰻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EE9
U+30EEA (200426) 𰻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EEA
U+30EEB (200427) 𰻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EEB
U+30EEC (200428) 𰻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EEC
U+30EED (200429) 𰻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EED
U+30EEE (200430) 𰻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EEE
U+30EEF (200431) 𰻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EEF
U+30EF0 (200432) 𰻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EF0
U+30EF1 (200433) 𰻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EF1
U+30EF2 (200434) 𰻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EF2
U+30EF3 (200435) 𰻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EF3
U+30EF4 (200436) 𰻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EF4
U+30EF5 (200437) 𰻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EF5
U+30EF6 (200438) 𰻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EF6
U+30EF7 (200439) 𰻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EF7
U+30EF8 (200440) 𰻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EF8
U+30EF9 (200441) 𰻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EF9
U+30EFA (200442) 𰻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EFA
U+30EFB (200443) 𰻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EFB
U+30EFC (200444) 𰻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EFC
U+30EFD (200445) 𰻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EFD
U+30EFE (200446) 𰻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EFE
U+30EFF (200447) 𰻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30EFF
U+30F00 (200448) 𰼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F00
U+30F01 (200449) 𰼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F01
U+30F02 (200450) 𰼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F02
U+30F03 (200451) 𰼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F03
U+30F04 (200452) 𰼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F04
U+30F05 (200453) 𰼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F05
U+30F06 (200454) 𰼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F06
U+30F07 (200455) 𰼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F07
U+30F08 (200456) 𰼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F08
U+30F09 (200457) 𰼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F09
U+30F0A (200458) 𰼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F0A
U+30F0B (200459) 𰼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F0B
U+30F0C (200460) 𰼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F0C
U+30F0D (200461) 𰼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F0D
U+30F0E (200462) 𰼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F0E
U+30F0F (200463) 𰼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F0F
U+30F10 (200464) 𰼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F10
U+30F11 (200465) 𰼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F11
U+30F12 (200466) 𰼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F12
U+30F13 (200467) 𰼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F13
U+30F14 (200468) 𰼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F14
U+30F15 (200469) 𰼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F15
U+30F16 (200470) 𰼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F16
U+30F17 (200471) 𰼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F17
U+30F18 (200472) 𰼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F18
U+30F19 (200473) 𰼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F19
U+30F1A (200474) 𰼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F1A
U+30F1B (200475) 𰼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F1B
U+30F1C (200476) 𰼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F1C
U+30F1D (200477) 𰼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F1D
U+30F1E (200478) 𰼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F1E
U+30F1F (200479) 𰼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F1F
U+30F20 (200480) 𰼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F20
U+30F21 (200481) 𰼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F21
U+30F22 (200482) 𰼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F22
U+30F23 (200483) 𰼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F23
U+30F24 (200484) 𰼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F24
U+30F25 (200485) 𰼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F25
U+30F26 (200486) 𰼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F26
U+30F27 (200487) 𰼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F27
U+30F28 (200488) 𰼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F28
U+30F29 (200489) 𰼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F29
U+30F2A (200490) 𰼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F2A
U+30F2B (200491) 𰼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F2B
U+30F2C (200492) 𰼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F2C
U+30F2D (200493) 𰼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F2D
U+30F2E (200494) 𰼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F2E
U+30F2F (200495) 𰼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F2F
U+30F30 (200496) 𰼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F30
U+30F31 (200497) 𰼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F31
U+30F32 (200498) 𰼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F32
U+30F33 (200499) 𰼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F33
U+30F34 (200500) 𰼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F34
U+30F35 (200501) 𰼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F35
U+30F36 (200502) 𰼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F36
U+30F37 (200503) 𰼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F37
U+30F38 (200504) 𰼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F38
U+30F39 (200505) 𰼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F39
U+30F3A (200506) 𰼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F3A
U+30F3B (200507) 𰼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F3B
U+30F3C (200508) 𰼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F3C
U+30F3D (200509) 𰼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F3D
U+30F3E (200510) 𰼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F3E
U+30F3F (200511) 𰼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F3F
U+30F40 (200512) 𰽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F40
U+30F41 (200513) 𰽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F41
U+30F42 (200514) 𰽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F42
U+30F43 (200515) 𰽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F43
U+30F44 (200516) 𰽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F44
U+30F45 (200517) 𰽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F45
U+30F46 (200518) 𰽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F46
U+30F47 (200519) 𰽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F47
U+30F48 (200520) 𰽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F48
U+30F49 (200521) 𰽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F49
U+30F4A (200522) 𰽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F4A
U+30F4B (200523) 𰽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F4B
U+30F4C (200524) 𰽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F4C
U+30F4D (200525) 𰽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F4D
U+30F4E (200526) 𰽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F4E
U+30F4F (200527) 𰽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F4F
U+30F50 (200528) 𰽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F50
U+30F51 (200529) 𰽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F51
U+30F52 (200530) 𰽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F52
U+30F53 (200531) 𰽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F53
U+30F54 (200532) 𰽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F54
U+30F55 (200533) 𰽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F55
U+30F56 (200534) 𰽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F56
U+30F57 (200535) 𰽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F57
U+30F58 (200536) 𰽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F58
U+30F59 (200537) 𰽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F59
U+30F5A (200538) 𰽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F5A
U+30F5B (200539) 𰽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F5B
U+30F5C (200540) 𰽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F5C
U+30F5D (200541) 𰽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F5D
U+30F5E (200542) 𰽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F5E
U+30F5F (200543) 𰽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F5F
U+30F60 (200544) 𰽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F60
U+30F61 (200545) 𰽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F61
U+30F62 (200546) 𰽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F62
U+30F63 (200547) 𰽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F63
U+30F64 (200548) 𰽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F64
U+30F65 (200549) 𰽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F65
U+30F66 (200550) 𰽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F66
U+30F67 (200551) 𰽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F67
U+30F68 (200552) 𰽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F68
U+30F69 (200553) 𰽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F69
U+30F6A (200554) 𰽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F6A
U+30F6B (200555) 𰽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F6B
U+30F6C (200556) 𰽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F6C
U+30F6D (200557) 𰽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F6D
U+30F6E (200558) 𰽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F6E
U+30F6F (200559) 𰽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F6F
U+30F70 (200560) 𰽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F70
U+30F71 (200561) 𰽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F71
U+30F72 (200562) 𰽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F72
U+30F73 (200563) 𰽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F73
U+30F74 (200564) 𰽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F74
U+30F75 (200565) 𰽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F75
U+30F76 (200566) 𰽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F76
U+30F77 (200567) 𰽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F77
U+30F78 (200568) 𰽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F78
U+30F79 (200569) 𰽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F79
U+30F7A (200570) 𰽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F7A
U+30F7B (200571) 𰽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F7B
U+30F7C (200572) 𰽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F7C
U+30F7D (200573) 𰽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F7D
U+30F7E (200574) 𰽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F7E
U+30F7F (200575) 𰽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F7F
U+30F80 (200576) 𰾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F80
U+30F81 (200577) 𰾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F81
U+30F82 (200578) 𰾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F82
U+30F83 (200579) 𰾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F83
U+30F84 (200580) 𰾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F84
U+30F85 (200581) 𰾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F85
U+30F86 (200582) 𰾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F86
U+30F87 (200583) 𰾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F87
U+30F88 (200584) 𰾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F88
U+30F89 (200585) 𰾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F89
U+30F8A (200586) 𰾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F8A
U+30F8B (200587) 𰾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F8B
U+30F8C (200588) 𰾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F8C
U+30F8D (200589) 𰾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F8D
U+30F8E (200590) 𰾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F8E
U+30F8F (200591) 𰾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F8F
U+30F90 (200592) 𰾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F90
U+30F91 (200593) 𰾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F91
U+30F92 (200594) 𰾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F92
U+30F93 (200595) 𰾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F93
U+30F94 (200596) 𰾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F94
U+30F95 (200597) 𰾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F95
U+30F96 (200598) 𰾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F96
U+30F97 (200599) 𰾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F97
U+30F98 (200600) 𰾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F98
U+30F99 (200601) 𰾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F99
U+30F9A (200602) 𰾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F9A
U+30F9B (200603) 𰾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F9B
U+30F9C (200604) 𰾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F9C
U+30F9D (200605) 𰾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F9D
U+30F9E (200606) 𰾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F9E
U+30F9F (200607) 𰾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30F9F
U+30FA0 (200608) 𰾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FA0
U+30FA1 (200609) 𰾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FA1
U+30FA2 (200610) 𰾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FA2
U+30FA3 (200611) 𰾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FA3
U+30FA4 (200612) 𰾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FA4
U+30FA5 (200613) 𰾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FA5
U+30FA6 (200614) 𰾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FA6
U+30FA7 (200615) 𰾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FA7
U+30FA8 (200616) 𰾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FA8
U+30FA9 (200617) 𰾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FA9
U+30FAA (200618) 𰾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FAA
U+30FAB (200619) 𰾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FAB
U+30FAC (200620) 𰾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FAC
U+30FAD (200621) 𰾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FAD
U+30FAE (200622) 𰾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-30FAE
U+30FAF (200623)