ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs Extension B/28800

⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs Extension B” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+20000 ถึง U+2A6DF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+28800 ถึง U+28FFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+28800 (165888) 𨠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28800
U+28801 (165889) 𨠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28801
U+28802 (165890) 𨠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28802
U+28803 (165891) 𨠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28803
U+28804 (165892) 𨠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28804
U+28805 (165893) 𨠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28805
U+28806 (165894) 𨠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28806
U+28807 (165895) 𨠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28807
U+28808 (165896) 𨠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28808
U+28809 (165897) 𨠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28809
U+2880A (165898) 𨠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2880A
U+2880B (165899) 𨠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2880B
U+2880C (165900) 𨠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2880C
U+2880D (165901) 𨠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2880D
U+2880E (165902) 𨠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2880E
U+2880F (165903) 𨠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2880F
U+28810 (165904) 𨠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28810
U+28811 (165905) 𨠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28811
U+28812 (165906) 𨠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28812
U+28813 (165907) 𨠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28813
U+28814 (165908) 𨠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28814
U+28815 (165909) 𨠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28815
U+28816 (165910) 𨠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28816
U+28817 (165911) 𨠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28817
U+28818 (165912) 𨠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28818
U+28819 (165913) 𨠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28819
U+2881A (165914) 𨠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2881A
U+2881B (165915) 𨠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2881B
U+2881C (165916) 𨠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2881C
U+2881D (165917) 𨠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2881D
U+2881E (165918) 𨠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2881E
U+2881F (165919) 𨠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2881F
U+28820 (165920) 𨠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28820
U+28821 (165921) 𨠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28821
U+28822 (165922) 𨠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28822
U+28823 (165923) 𨠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28823
U+28824 (165924) 𨠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28824
U+28825 (165925) 𨠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28825
U+28826 (165926) 𨠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28826
U+28827 (165927) 𨠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28827
U+28828 (165928) 𨠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28828
U+28829 (165929) 𨠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28829
U+2882A (165930) 𨠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2882A
U+2882B (165931) 𨠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2882B
U+2882C (165932) 𨠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2882C
U+2882D (165933) 𨠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2882D
U+2882E (165934) 𨠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2882E
U+2882F (165935) 𨠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2882F
U+28830 (165936) 𨠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28830
U+28831 (165937) 𨠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28831
U+28832 (165938) 𨠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28832
U+28833 (165939) 𨠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28833
U+28834 (165940) 𨠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28834
U+28835 (165941) 𨠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28835
U+28836 (165942) 𨠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28836
U+28837 (165943) 𨠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28837
U+28838 (165944) 𨠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28838
U+28839 (165945) 𨠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28839
U+2883A (165946) 𨠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2883A
U+2883B (165947) 𨠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2883B
U+2883C (165948) 𨠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2883C
U+2883D (165949) 𨠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2883D
U+2883E (165950) 𨠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2883E
U+2883F (165951) 𨠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2883F
U+28840 (165952) 𨡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28840
U+28841 (165953) 𨡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28841
U+28842 (165954) 𨡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28842
U+28843 (165955) 𨡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28843
U+28844 (165956) 𨡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28844
U+28845 (165957) 𨡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28845
U+28846 (165958) 𨡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28846
U+28847 (165959) 𨡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28847
U+28848 (165960) 𨡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28848
U+28849 (165961) 𨡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28849
U+2884A (165962) 𨡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2884A
U+2884B (165963) 𨡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2884B
U+2884C (165964) 𨡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2884C
U+2884D (165965) 𨡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2884D
U+2884E (165966) 𨡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2884E
U+2884F (165967) 𨡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2884F
U+28850 (165968) 𨡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28850
U+28851 (165969) 𨡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28851
U+28852 (165970) 𨡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28852
U+28853 (165971) 𨡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28853
U+28854 (165972) 𨡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28854
U+28855 (165973) 𨡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28855
U+28856 (165974) 𨡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28856
U+28857 (165975) 𨡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28857
U+28858 (165976) 𨡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28858
U+28859 (165977) 𨡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28859
U+2885A (165978) 𨡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2885A
U+2885B (165979) 𨡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2885B
U+2885C (165980) 𨡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2885C
U+2885D (165981) 𨡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2885D
U+2885E (165982) 𨡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2885E
U+2885F (165983) 𨡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2885F
U+28860 (165984) 𨡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28860
U+28861 (165985) 𨡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28861
U+28862 (165986) 𨡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28862
U+28863 (165987) 𨡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28863
U+28864 (165988) 𨡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28864
U+28865 (165989) 𨡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28865
U+28866 (165990) 𨡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28866
U+28867 (165991) 𨡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28867
U+28868 (165992) 𨡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28868
U+28869 (165993) 𨡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28869
U+2886A (165994) 𨡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2886A
U+2886B (165995) 𨡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2886B
U+2886C (165996) 𨡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2886C
U+2886D (165997) 𨡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2886D
U+2886E (165998) 𨡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2886E
U+2886F (165999) 𨡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2886F
U+28870 (166000) 𨡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28870
U+28871 (166001) 𨡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28871
U+28872 (166002) 𨡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28872
U+28873 (166003) 𨡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28873
U+28874 (166004) 𨡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28874
U+28875 (166005) 𨡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28875
U+28876 (166006) 𨡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28876
U+28877 (166007) 𨡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28877
U+28878 (166008) 𨡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28878
U+28879 (166009) 𨡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28879
U+2887A (166010) 𨡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2887A
U+2887B (166011) 𨡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2887B
U+2887C (166012) 𨡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2887C
U+2887D (166013) 𨡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2887D
U+2887E (166014) 𨡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2887E
U+2887F (166015) 𨡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2887F
U+28880 (166016) 𨢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28880
U+28881 (166017) 𨢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28881
U+28882 (166018) 𨢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28882
U+28883 (166019) 𨢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28883
U+28884 (166020) 𨢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28884
U+28885 (166021) 𨢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28885
U+28886 (166022) 𨢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28886
U+28887 (166023) 𨢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28887
U+28888 (166024) 𨢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28888
U+28889 (166025) 𨢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28889
U+2888A (166026) 𨢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2888A
U+2888B (166027) 𨢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2888B
U+2888C (166028) 𨢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2888C
U+2888D (166029) 𨢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2888D
U+2888E (166030) 𨢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2888E
U+2888F (166031) 𨢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2888F
U+28890 (166032) 𨢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28890
U+28891 (166033) 𨢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28891
U+28892 (166034) 𨢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28892
U+28893 (166035) 𨢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28893
U+28894 (166036) 𨢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28894
U+28895 (166037) 𨢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28895
U+28896 (166038) 𨢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28896
U+28897 (166039) 𨢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28897
U+28898 (166040) 𨢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28898
U+28899 (166041) 𨢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28899
U+2889A (166042) 𨢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2889A
U+2889B (166043) 𨢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2889B
U+2889C (166044) 𨢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2889C
U+2889D (166045) 𨢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2889D
U+2889E (166046) 𨢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2889E
U+2889F (166047) 𨢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2889F
U+288A0 (166048) 𨢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288A0
U+288A1 (166049) 𨢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288A1
U+288A2 (166050) 𨢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288A2
U+288A3 (166051) 𨢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288A3
U+288A4 (166052) 𨢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288A4
U+288A5 (166053) 𨢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288A5
U+288A6 (166054) 𨢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288A6
U+288A7 (166055) 𨢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288A7
U+288A8 (166056) 𨢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288A8
U+288A9 (166057) 𨢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288A9
U+288AA (166058) 𨢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288AA
U+288AB (166059) 𨢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288AB
U+288AC (166060) 𨢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288AC
U+288AD (166061) 𨢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288AD
U+288AE (166062) 𨢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288AE
U+288AF (166063) 𨢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288AF
U+288B0 (166064) 𨢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288B0
U+288B1 (166065) 𨢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288B1
U+288B2 (166066) 𨢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288B2
U+288B3 (166067) 𨢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288B3
U+288B4 (166068) 𨢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288B4
U+288B5 (166069) 𨢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288B5
U+288B6 (166070) 𨢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288B6
U+288B7 (166071) 𨢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288B7
U+288B8 (166072) 𨢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288B8
U+288B9 (166073) 𨢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288B9
U+288BA (166074) 𨢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288BA
U+288BB (166075) 𨢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288BB
U+288BC (166076) 𨢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288BC
U+288BD (166077) 𨢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288BD
U+288BE (166078) 𨢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288BE
U+288BF (166079) 𨢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288BF
U+288C0 (166080) 𨣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288C0
U+288C1 (166081) 𨣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288C1
U+288C2 (166082) 𨣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288C2
U+288C3 (166083) 𨣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288C3
U+288C4 (166084) 𨣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288C4
U+288C5 (166085) 𨣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288C5
U+288C6 (166086) 𨣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288C6
U+288C7 (166087) 𨣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288C7
U+288C8 (166088) 𨣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288C8
U+288C9 (166089) 𨣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288C9
U+288CA (166090) 𨣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288CA
U+288CB (166091) 𨣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288CB
U+288CC (166092) 𨣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288CC
U+288CD (166093) 𨣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288CD
U+288CE (166094) 𨣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288CE
U+288CF (166095) 𨣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288CF
U+288D0 (166096) 𨣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288D0
U+288D1 (166097) 𨣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288D1
U+288D2 (166098) 𨣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288D2
U+288D3 (166099) 𨣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288D3
U+288D4 (166100) 𨣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288D4
U+288D5 (166101) 𨣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288D5
U+288D6 (166102) 𨣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288D6
U+288D7 (166103) 𨣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288D7
U+288D8 (166104) 𨣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288D8
U+288D9 (166105) 𨣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288D9
U+288DA (166106) 𨣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288DA
U+288DB (166107) 𨣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288DB
U+288DC (166108) 𨣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288DC
U+288DD (166109) 𨣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288DD
U+288DE (166110) 𨣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288DE
U+288DF (166111) 𨣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288DF
U+288E0 (166112) 𨣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288E0
U+288E1 (166113) 𨣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288E1
U+288E2 (166114) 𨣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288E2
U+288E3 (166115) 𨣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288E3
U+288E4 (166116) 𨣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288E4
U+288E5 (166117) 𨣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288E5
U+288E6 (166118) 𨣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288E6
U+288E7 (166119) 𨣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288E7
U+288E8 (166120) 𨣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288E8
U+288E9 (166121) 𨣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288E9
U+288EA (166122) 𨣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288EA
U+288EB (166123) 𨣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288EB
U+288EC (166124) 𨣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288EC
U+288ED (166125) 𨣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288ED
U+288EE (166126) 𨣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288EE
U+288EF (166127) 𨣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288EF
U+288F0 (166128) 𨣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288F0
U+288F1 (166129) 𨣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288F1
U+288F2 (166130) 𨣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288F2
U+288F3 (166131) 𨣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288F3
U+288F4 (166132) 𨣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288F4
U+288F5 (166133) 𨣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288F5
U+288F6 (166134) 𨣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288F6
U+288F7 (166135) 𨣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288F7
U+288F8 (166136) 𨣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288F8
U+288F9 (166137) 𨣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288F9
U+288FA (166138) 𨣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288FA
U+288FB (166139) 𨣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288FB
U+288FC (166140) 𨣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288FC
U+288FD (166141) 𨣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288FD
U+288FE (166142) 𨣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288FE
U+288FF (166143) 𨣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-288FF
U+28900 (166144) 𨤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28900
U+28901 (166145) 𨤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28901
U+28902 (166146) 𨤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28902
U+28903 (166147) 𨤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28903
U+28904 (166148) 𨤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28904
U+28905 (166149) 𨤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28905
U+28906 (166150) 𨤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28906
U+28907 (166151) 𨤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28907
U+28908 (166152) 𨤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28908
U+28909 (166153) 𨤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28909
U+2890A (166154) 𨤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2890A
U+2890B (166155) 𨤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2890B
U+2890C (166156) 𨤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2890C
U+2890D (166157) 𨤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2890D
U+2890E (166158) 𨤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2890E
U+2890F (166159) 𨤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2890F
U+28910 (166160) 𨤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28910
U+28911 (166161) 𨤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28911
U+28912 (166162) 𨤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28912
U+28913 (166163) 𨤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28913
U+28914 (166164) 𨤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28914
U+28915 (166165) 𨤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28915
U+28916 (166166) 𨤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28916
U+28917 (166167) 𨤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28917
U+28918 (166168) 𨤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28918
U+28919 (166169) 𨤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28919
U+2891A (166170) 𨤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2891A
U+2891B (166171) 𨤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2891B
U+2891C (166172) 𨤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2891C
U+2891D (166173) 𨤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2891D
U+2891E (166174) 𨤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2891E
U+2891F (166175) 𨤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2891F
U+28920 (166176) 𨤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28920
U+28921 (166177) 𨤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28921
U+28922 (166178) 𨤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28922
U+28923 (166179) 𨤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28923
U+28924 (166180) 𨤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28924
U+28925 (166181) 𨤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28925
U+28926 (166182) 𨤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28926
U+28927 (166183) 𨤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28927
U+28928 (166184) 𨤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28928
U+28929 (166185) 𨤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28929
U+2892A (166186) 𨤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2892A
U+2892B (166187) 𨤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2892B
U+2892C (166188) 𨤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2892C
U+2892D (166189) 𨤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2892D
U+2892E (166190) 𨤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2892E
U+2892F (166191) 𨤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2892F
U+28930 (166192) 𨤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28930
U+28931 (166193) 𨤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28931
U+28932 (166194) 𨤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28932
U+28933 (166195) 𨤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28933
U+28934 (166196) 𨤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28934
U+28935 (166197) 𨤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28935
U+28936 (166198) 𨤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28936
U+28937 (166199) 𨤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28937
U+28938 (166200) 𨤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28938
U+28939 (166201) 𨤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28939
U+2893A (166202) 𨤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2893A
U+2893B (166203) 𨤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2893B
U+2893C (166204) 𨤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2893C
U+2893D (166205) 𨤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2893D
U+2893E (166206) 𨤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2893E
U+2893F (166207) 𨤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2893F
U+28940 (166208) 𨥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28940
U+28941 (166209) 𨥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28941
U+28942 (166210) 𨥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28942
U+28943 (166211) 𨥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28943
U+28944 (166212) 𨥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28944
U+28945 (166213) 𨥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28945
U+28946 (166214) 𨥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28946
U+28947 (166215) 𨥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28947
U+28948 (166216) 𨥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28948
U+28949 (166217) 𨥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28949
U+2894A (166218) 𨥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2894A
U+2894B (166219) 𨥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2894B
U+2894C (166220) 𨥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2894C
U+2894D (166221) 𨥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2894D
U+2894E (166222) 𨥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2894E
U+2894F (166223) 𨥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2894F
U+28950 (166224) 𨥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28950
U+28951 (166225) 𨥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28951
U+28952 (166226) 𨥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28952
U+28953 (166227) 𨥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28953
U+28954 (166228) 𨥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28954
U+28955 (166229) 𨥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28955
U+28956 (166230) 𨥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28956
U+28957 (166231) 𨥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28957
U+28958 (166232) 𨥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28958
U+28959 (166233) 𨥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28959
U+2895A (166234) 𨥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2895A
U+2895B (166235) 𨥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2895B
U+2895C (166236) 𨥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2895C
U+2895D (166237) 𨥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2895D
U+2895E (166238) 𨥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2895E
U+2895F (166239) 𨥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2895F
U+28960 (166240) 𨥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28960
U+28961 (166241) 𨥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28961
U+28962 (166242) 𨥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28962
U+28963 (166243) 𨥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28963
U+28964 (166244) 𨥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28964
U+28965 (166245) 𨥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28965
U+28966 (166246) 𨥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28966
U+28967 (166247) 𨥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28967
U+28968 (166248) 𨥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28968
U+28969 (166249) 𨥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28969
U+2896A (166250) 𨥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2896A
U+2896B (166251) 𨥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2896B
U+2896C (166252) 𨥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2896C
U+2896D (166253) 𨥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2896D
U+2896E (166254) 𨥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2896E
U+2896F (166255) 𨥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2896F
U+28970 (166256) 𨥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28970
U+28971 (166257) 𨥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28971
U+28972 (166258) 𨥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28972
U+28973 (166259) 𨥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28973
U+28974 (166260) 𨥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28974
U+28975 (166261) 𨥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28975
U+28976 (166262) 𨥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28976
U+28977 (166263) 𨥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28977
U+28978 (166264) 𨥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28978
U+28979 (166265) 𨥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28979
U+2897A (166266) 𨥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2897A
U+2897B (166267) 𨥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2897B
U+2897C (166268) 𨥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2897C
U+2897D (166269) 𨥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2897D
U+2897E (166270) 𨥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2897E
U+2897F (166271) 𨥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2897F
U+28980 (166272) 𨦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28980
U+28981 (166273) 𨦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28981
U+28982 (166274) 𨦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28982
U+28983 (166275) 𨦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28983
U+28984 (166276) 𨦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28984
U+28985 (166277) 𨦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28985
U+28986 (166278) 𨦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28986
U+28987 (166279) 𨦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28987
U+28988 (166280) 𨦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28988
U+28989 (166281) 𨦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28989
U+2898A (166282) 𨦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2898A
U+2898B (166283) 𨦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2898B
U+2898C (166284) 𨦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2898C
U+2898D (166285) 𨦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2898D
U+2898E (166286) 𨦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2898E
U+2898F (166287) 𨦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2898F
U+28990 (166288) 𨦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28990
U+28991 (166289) 𨦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28991
U+28992 (166290) 𨦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28992
U+28993 (166291) 𨦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28993
U+28994 (166292) 𨦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28994
U+28995 (166293) 𨦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28995
U+28996 (166294) 𨦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28996
U+28997 (166295) 𨦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28997
U+28998 (166296) 𨦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28998
U+28999 (166297) 𨦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28999
U+2899A (166298) 𨦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2899A
U+2899B (166299) 𨦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2899B
U+2899C (166300) 𨦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2899C
U+2899D (166301) 𨦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2899D
U+2899E (166302) 𨦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2899E
U+2899F (166303) 𨦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2899F
U+289A0 (166304) 𨦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289A0
U+289A1 (166305) 𨦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289A1
U+289A2 (166306) 𨦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289A2
U+289A3 (166307) 𨦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289A3
U+289A4 (166308) 𨦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289A4
U+289A5 (166309) 𨦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289A5
U+289A6 (166310) 𨦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289A6
U+289A7 (166311) 𨦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289A7
U+289A8 (166312) 𨦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289A8
U+289A9 (166313) 𨦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289A9
U+289AA (166314) 𨦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289AA
U+289AB (166315) 𨦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289AB
U+289AC (166316) 𨦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289AC
U+289AD (166317) 𨦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289AD
U+289AE (166318) 𨦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289AE
U+289AF (166319) 𨦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289AF
U+289B0 (166320) 𨦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289B0
U+289B1 (166321) 𨦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289B1
U+289B2 (166322) 𨦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289B2
U+289B3 (166323) 𨦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289B3
U+289B4 (166324) 𨦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289B4
U+289B5 (166325) 𨦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289B5
U+289B6 (166326) 𨦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289B6
U+289B7 (166327) 𨦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289B7
U+289B8 (166328) 𨦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289B8
U+289B9 (166329) 𨦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289B9
U+289BA (166330) 𨦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289BA
U+289BB (166331) 𨦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289BB
U+289BC (166332) 𨦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289BC
U+289BD (166333) 𨦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289BD
U+289BE (166334) 𨦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289BE
U+289BF (166335) 𨦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289BF
U+289C0 (166336) 𨧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289C0
U+289C1 (166337) 𨧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289C1
U+289C2 (166338) 𨧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289C2
U+289C3 (166339) 𨧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289C3
U+289C4 (166340) 𨧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289C4
U+289C5 (166341) 𨧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289C5
U+289C6 (166342) 𨧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289C6
U+289C7 (166343) 𨧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289C7
U+289C8 (166344) 𨧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289C8
U+289C9 (166345) 𨧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289C9
U+289CA (166346) 𨧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289CA
U+289CB (166347) 𨧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289CB
U+289CC (166348) 𨧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289CC
U+289CD (166349) 𨧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289CD
U+289CE (166350) 𨧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289CE
U+289CF (166351) 𨧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289CF
U+289D0 (166352) 𨧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289D0
U+289D1 (166353) 𨧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289D1
U+289D2 (166354) 𨧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289D2
U+289D3 (166355) 𨧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289D3
U+289D4 (166356) 𨧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289D4
U+289D5 (166357) 𨧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289D5
U+289D6 (166358) 𨧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289D6
U+289D7 (166359) 𨧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289D7
U+289D8 (166360) 𨧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289D8
U+289D9 (166361) 𨧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289D9
U+289DA (166362) 𨧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289DA
U+289DB (166363) 𨧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289DB
U+289DC (166364) 𨧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289DC
U+289DD (166365) 𨧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289DD
U+289DE (166366) 𨧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289DE
U+289DF (166367) 𨧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289DF
U+289E0 (166368) 𨧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289E0
U+289E1 (166369) 𨧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289E1
U+289E2 (166370) 𨧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289E2
U+289E3 (166371) 𨧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289E3
U+289E4 (166372) 𨧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289E4
U+289E5 (166373) 𨧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289E5
U+289E6 (166374) 𨧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289E6
U+289E7 (166375) 𨧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289E7
U+289E8 (166376) 𨧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289E8
U+289E9 (166377) 𨧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289E9
U+289EA (166378) 𨧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289EA
U+289EB (166379) 𨧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289EB
U+289EC (166380) 𨧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289EC
U+289ED (166381) 𨧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289ED
U+289EE (166382) 𨧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289EE
U+289EF (166383) 𨧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289EF
U+289F0 (166384) 𨧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289F0
U+289F1 (166385) 𨧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289F1
U+289F2 (166386) 𨧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289F2
U+289F3 (166387) 𨧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289F3
U+289F4 (166388) 𨧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289F4
U+289F5 (166389) 𨧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289F5
U+289F6 (166390) 𨧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289F6
U+289F7 (166391) 𨧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289F7
U+289F8 (166392) 𨧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289F8
U+289F9 (166393) 𨧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289F9
U+289FA (166394) 𨧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289FA
U+289FB (166395) 𨧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289FB
U+289FC (166396) 𨧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289FC
U+289FD (166397) 𨧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289FD
U+289FE (166398) 𨧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289FE
U+289FF (166399) 𨧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-289FF
U+28A00 (166400) 𨨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A00
U+28A01 (166401) 𨨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A01
U+28A02 (166402) 𨨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A02
U+28A03 (166403) 𨨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A03
U+28A04 (166404) 𨨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A04
U+28A05 (166405) 𨨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A05
U+28A06 (166406) 𨨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A06
U+28A07 (166407) 𨨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A07
U+28A08 (166408) 𨨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A08
U+28A09 (166409) 𨨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A09
U+28A0A (166410) 𨨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A0A
U+28A0B (166411) 𨨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A0B
U+28A0C (166412) 𨨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A0C
U+28A0D (166413) 𨨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A0D
U+28A0E (166414) 𨨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A0E
U+28A0F (166415) 𨨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A0F
U+28A10 (166416) 𨨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A10
U+28A11 (166417) 𨨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A11
U+28A12 (166418) 𨨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A12
U+28A13 (166419) 𨨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A13
U+28A14 (166420) 𨨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A14
U+28A15 (166421) 𨨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A15
U+28A16 (166422) 𨨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A16
U+28A17 (166423) 𨨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A17
U+28A18 (166424) 𨨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A18
U+28A19 (166425) 𨨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A19
U+28A1A (166426) 𨨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A1A
U+28A1B (166427) 𨨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A1B
U+28A1C (166428) 𨨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A1C
U+28A1D (166429) 𨨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A1D
U+28A1E (166430) 𨨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A1E
U+28A1F (166431) 𨨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A1F
U+28A20 (166432) 𨨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A20
U+28A21 (166433) 𨨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A21
U+28A22 (166434) 𨨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A22
U+28A23 (166435) 𨨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A23
U+28A24 (166436) 𨨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A24
U+28A25 (166437) 𨨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A25
U+28A26 (166438) 𨨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A26
U+28A27 (166439) 𨨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A27
U+28A28 (166440) 𨨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A28
U+28A29 (166441) 𨨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A29
U+28A2A (166442) 𨨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A2A
U+28A2B (166443) 𨨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A2B
U+28A2C (166444) 𨨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A2C
U+28A2D (166445) 𨨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A2D
U+28A2E (166446) 𨨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A2E
U+28A2F (166447) 𨨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A2F
U+28A30 (166448) 𨨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A30
U+28A31 (166449) 𨨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A31
U+28A32 (166450) 𨨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A32
U+28A33 (166451) 𨨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A33
U+28A34 (166452) 𨨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A34
U+28A35 (166453) 𨨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A35
U+28A36 (166454) 𨨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A36
U+28A37 (166455) 𨨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A37
U+28A38 (166456) 𨨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A38
U+28A39 (166457) 𨨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A39
U+28A3A (166458) 𨨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A3A
U+28A3B (166459) 𨨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A3B
U+28A3C (166460) 𨨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A3C
U+28A3D (166461) 𨨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A3D
U+28A3E (166462) 𨨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A3E
U+28A3F (166463) 𨨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A3F
U+28A40 (166464) 𨩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A40
U+28A41 (166465) 𨩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A41
U+28A42 (166466) 𨩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A42
U+28A43 (166467) 𨩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A43
U+28A44 (166468) 𨩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A44
U+28A45 (166469) 𨩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A45
U+28A46 (166470) 𨩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A46
U+28A47 (166471) 𨩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A47
U+28A48 (166472) 𨩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A48
U+28A49 (166473) 𨩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A49
U+28A4A (166474) 𨩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A4A
U+28A4B (166475) 𨩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A4B
U+28A4C (166476) 𨩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A4C
U+28A4D (166477) 𨩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A4D
U+28A4E (166478) 𨩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A4E
U+28A4F (166479) 𨩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A4F
U+28A50 (166480) 𨩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A50
U+28A51 (166481) 𨩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A51
U+28A52 (166482) 𨩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A52
U+28A53 (166483) 𨩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A53
U+28A54 (166484) 𨩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A54
U+28A55 (166485) 𨩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A55
U+28A56 (166486) 𨩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A56
U+28A57 (166487) 𨩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A57
U+28A58 (166488) 𨩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A58
U+28A59 (166489) 𨩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A59
U+28A5A (166490) 𨩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A5A
U+28A5B (166491) 𨩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A5B
U+28A5C (166492) 𨩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A5C
U+28A5D (166493) 𨩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A5D
U+28A5E (166494) 𨩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A5E
U+28A5F (166495) 𨩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A5F
U+28A60 (166496) 𨩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A60
U+28A61 (166497) 𨩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A61
U+28A62 (166498) 𨩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A62
U+28A63 (166499) 𨩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A63
U+28A64 (166500) 𨩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A64
U+28A65 (166501) 𨩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A65
U+28A66 (166502) 𨩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A66
U+28A67 (166503) 𨩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A67
U+28A68 (166504) 𨩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A68
U+28A69 (166505) 𨩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A69
U+28A6A (166506) 𨩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A6A
U+28A6B (166507) 𨩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A6B
U+28A6C (166508) 𨩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A6C
U+28A6D (166509) 𨩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A6D
U+28A6E (166510) 𨩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A6E
U+28A6F (166511) 𨩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A6F
U+28A70 (166512) 𨩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A70
U+28A71 (166513) 𨩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A71
U+28A72 (166514) 𨩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A72
U+28A73 (166515) 𨩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A73
U+28A74 (166516) 𨩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A74
U+28A75 (166517) 𨩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A75
U+28A76 (166518) 𨩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A76
U+28A77 (166519) 𨩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A77
U+28A78 (166520) 𨩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A78
U+28A79 (166521) 𨩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A79
U+28A7A (166522) 𨩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A7A
U+28A7B (166523) 𨩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A7B
U+28A7C (166524) 𨩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A7C
U+28A7D (166525) 𨩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A7D
U+28A7E (166526) 𨩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A7E
U+28A7F (166527) 𨩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A7F
U+28A80 (166528) 𨪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A80
U+28A81 (166529) 𨪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A81
U+28A82 (166530) 𨪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A82
U+28A83 (166531) 𨪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A83
U+28A84 (166532) 𨪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A84
U+28A85 (166533) 𨪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A85
U+28A86 (166534) 𨪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A86
U+28A87 (166535) 𨪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A87
U+28A88 (166536) 𨪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A88
U+28A89 (166537) 𨪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A89
U+28A8A (166538) 𨪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A8A
U+28A8B (166539) 𨪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A8B
U+28A8C (166540) 𨪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A8C
U+28A8D (166541) 𨪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A8D
U+28A8E (166542) 𨪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A8E
U+28A8F (166543) 𨪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A8F
U+28A90 (166544) 𨪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A90
U+28A91 (166545) 𨪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A91
U+28A92 (166546) 𨪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A92
U+28A93 (166547) 𨪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A93
U+28A94 (166548) 𨪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A94
U+28A95 (166549) 𨪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A95
U+28A96 (166550) 𨪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A96
U+28A97 (166551) 𨪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A97
U+28A98 (166552) 𨪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A98
U+28A99 (166553) 𨪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A99
U+28A9A (166554) 𨪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A9A
U+28A9B (166555) 𨪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A9B
U+28A9C (166556) 𨪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A9C
U+28A9D (166557) 𨪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A9D
U+28A9E (166558) 𨪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A9E
U+28A9F (166559) 𨪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28A9F
U+28AA0 (166560) 𨪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AA0
U+28AA1 (166561) 𨪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AA1
U+28AA2 (166562) 𨪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AA2
U+28AA3 (166563) 𨪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AA3
U+28AA4 (166564) 𨪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AA4
U+28AA5 (166565) 𨪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AA5
U+28AA6 (166566) 𨪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AA6
U+28AA7 (166567) 𨪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AA7
U+28AA8 (166568) 𨪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AA8
U+28AA9 (166569) 𨪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AA9
U+28AAA (166570) 𨪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AAA
U+28AAB (166571) 𨪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AAB
U+28AAC (166572) 𨪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AAC
U+28AAD (166573) 𨪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AAD
U+28AAE (166574) 𨪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AAE
U+28AAF (166575) 𨪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AAF
U+28AB0 (166576) 𨪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AB0
U+28AB1 (166577) 𨪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AB1
U+28AB2 (166578) 𨪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AB2
U+28AB3 (166579) 𨪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AB3
U+28AB4 (166580) 𨪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AB4
U+28AB5 (166581) 𨪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AB5
U+28AB6 (166582) 𨪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AB6
U+28AB7 (166583) 𨪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AB7
U+28AB8 (166584) 𨪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AB8
U+28AB9 (166585) 𨪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AB9
U+28ABA (166586) 𨪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ABA
U+28ABB (166587) 𨪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ABB
U+28ABC (166588) 𨪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ABC
U+28ABD (166589) 𨪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ABD
U+28ABE (166590) 𨪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ABE
U+28ABF (166591) 𨪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ABF
U+28AC0 (166592) 𨫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AC0
U+28AC1 (166593) 𨫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AC1
U+28AC2 (166594) 𨫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AC2
U+28AC3 (166595) 𨫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AC3
U+28AC4 (166596) 𨫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AC4
U+28AC5 (166597) 𨫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AC5
U+28AC6 (166598) 𨫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AC6
U+28AC7 (166599) 𨫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AC7
U+28AC8 (166600) 𨫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AC8
U+28AC9 (166601) 𨫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AC9
U+28ACA (166602) 𨫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ACA
U+28ACB (166603) 𨫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ACB
U+28ACC (166604) 𨫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ACC
U+28ACD (166605) 𨫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ACD
U+28ACE (166606) 𨫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ACE
U+28ACF (166607) 𨫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ACF
U+28AD0 (166608) 𨫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AD0
U+28AD1 (166609) 𨫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AD1
U+28AD2 (166610) 𨫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AD2
U+28AD3 (166611) 𨫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AD3
U+28AD4 (166612) 𨫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AD4
U+28AD5 (166613) 𨫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AD5
U+28AD6 (166614) 𨫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AD6
U+28AD7 (166615) 𨫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AD7
U+28AD8 (166616) 𨫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AD8
U+28AD9 (166617) 𨫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AD9
U+28ADA (166618) 𨫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ADA
U+28ADB (166619) 𨫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ADB
U+28ADC (166620) 𨫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ADC
U+28ADD (166621) 𨫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ADD
U+28ADE (166622) 𨫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ADE
U+28ADF (166623) 𨫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ADF
U+28AE0 (166624) 𨫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AE0
U+28AE1 (166625) 𨫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AE1
U+28AE2 (166626) 𨫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AE2
U+28AE3 (166627) 𨫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AE3
U+28AE4 (166628) 𨫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AE4
U+28AE5 (166629) 𨫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AE5
U+28AE6 (166630) 𨫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AE6
U+28AE7 (166631) 𨫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AE7
U+28AE8 (166632) 𨫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AE8
U+28AE9 (166633) 𨫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AE9
U+28AEA (166634) 𨫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AEA
U+28AEB (166635) 𨫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AEB
U+28AEC (166636) 𨫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AEC
U+28AED (166637) 𨫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AED
U+28AEE (166638) 𨫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AEE
U+28AEF (166639) 𨫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AEF
U+28AF0 (166640) 𨫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AF0
U+28AF1 (166641) 𨫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AF1
U+28AF2 (166642) 𨫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AF2
U+28AF3 (166643) 𨫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AF3
U+28AF4 (166644) 𨫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AF4
U+28AF5 (166645) 𨫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AF5
U+28AF6 (166646) 𨫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AF6
U+28AF7 (166647) 𨫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AF7
U+28AF8 (166648) 𨫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AF8
U+28AF9 (166649) 𨫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AF9
U+28AFA (166650) 𨫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AFA
U+28AFB (166651) 𨫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AFB
U+28AFC (166652) 𨫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AFC
U+28AFD (166653) 𨫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AFD
U+28AFE (166654) 𨫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AFE
U+28AFF (166655) 𨫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28AFF
U+28B00 (166656) 𨬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B00
U+28B01 (166657) 𨬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B01
U+28B02 (166658) 𨬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B02
U+28B03 (166659) 𨬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B03
U+28B04 (166660) 𨬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B04
U+28B05 (166661) 𨬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B05
U+28B06 (166662) 𨬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B06
U+28B07 (166663) 𨬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B07
U+28B08 (166664) 𨬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B08
U+28B09 (166665) 𨬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B09
U+28B0A (166666) 𨬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B0A
U+28B0B (166667) 𨬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B0B
U+28B0C (166668) 𨬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B0C
U+28B0D (166669) 𨬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B0D
U+28B0E (166670) 𨬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B0E
U+28B0F (166671) 𨬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B0F
U+28B10 (166672) 𨬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B10
U+28B11 (166673) 𨬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B11
U+28B12 (166674) 𨬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B12
U+28B13 (166675) 𨬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B13
U+28B14 (166676) 𨬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B14
U+28B15 (166677) 𨬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B15
U+28B16 (166678) 𨬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B16
U+28B17 (166679) 𨬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B17
U+28B18 (166680) 𨬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B18
U+28B19 (166681) 𨬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B19
U+28B1A (166682) 𨬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B1A
U+28B1B (166683) 𨬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B1B
U+28B1C (166684) 𨬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B1C
U+28B1D (166685) 𨬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B1D
U+28B1E (166686) 𨬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B1E
U+28B1F (166687) 𨬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B1F
U+28B20 (166688) 𨬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B20
U+28B21 (166689) 𨬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B21
U+28B22 (166690) 𨬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B22
U+28B23 (166691) 𨬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B23
U+28B24 (166692) 𨬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B24
U+28B25 (166693) 𨬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B25
U+28B26 (166694) 𨬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B26
U+28B27 (166695) 𨬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B27
U+28B28 (166696) 𨬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B28
U+28B29 (166697) 𨬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B29
U+28B2A (166698) 𨬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B2A
U+28B2B (166699) 𨬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B2B
U+28B2C (166700) 𨬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B2C
U+28B2D (166701) 𨬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B2D
U+28B2E (166702) 𨬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B2E
U+28B2F (166703) 𨬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B2F
U+28B30 (166704) 𨬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B30
U+28B31 (166705) 𨬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B31
U+28B32 (166706) 𨬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B32
U+28B33 (166707) 𨬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B33
U+28B34 (166708) 𨬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B34
U+28B35 (166709) 𨬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B35
U+28B36 (166710) 𨬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B36
U+28B37 (166711) 𨬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B37
U+28B38 (166712) 𨬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B38
U+28B39 (166713) 𨬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B39
U+28B3A (166714) 𨬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B3A
U+28B3B (166715) 𨬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B3B
U+28B3C (166716) 𨬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B3C
U+28B3D (166717) 𨬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B3D
U+28B3E (166718) 𨬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B3E
U+28B3F (166719) 𨬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B3F
U+28B40 (166720) 𨭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B40
U+28B41 (166721) 𨭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B41
U+28B42 (166722) 𨭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B42
U+28B43 (166723) 𨭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B43
U+28B44 (166724) 𨭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B44
U+28B45 (166725) 𨭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B45
U+28B46 (166726) 𨭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B46
U+28B47 (166727) 𨭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B47
U+28B48 (166728) 𨭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B48
U+28B49 (166729) 𨭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B49
U+28B4A (166730) 𨭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B4A
U+28B4B (166731) 𨭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B4B
U+28B4C (166732) 𨭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B4C
U+28B4D (166733) 𨭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B4D
U+28B4E (166734) 𨭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B4E
U+28B4F (166735) 𨭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B4F
U+28B50 (166736) 𨭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B50
U+28B51 (166737) 𨭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B51
U+28B52 (166738) 𨭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B52
U+28B53 (166739) 𨭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B53
U+28B54 (166740) 𨭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B54
U+28B55 (166741) 𨭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B55
U+28B56 (166742) 𨭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B56
U+28B57 (166743) 𨭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B57
U+28B58 (166744) 𨭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B58
U+28B59 (166745) 𨭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B59
U+28B5A (166746) 𨭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B5A
U+28B5B (166747) 𨭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B5B
U+28B5C (166748) 𨭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B5C
U+28B5D (166749) 𨭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B5D
U+28B5E (166750) 𨭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B5E
U+28B5F (166751) 𨭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B5F
U+28B60 (166752) 𨭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B60
U+28B61 (166753) 𨭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B61
U+28B62 (166754) 𨭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B62
U+28B63 (166755) 𨭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B63
U+28B64 (166756) 𨭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B64
U+28B65 (166757) 𨭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B65
U+28B66 (166758) 𨭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B66
U+28B67 (166759) 𨭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B67
U+28B68 (166760) 𨭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B68
U+28B69 (166761) 𨭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B69
U+28B6A (166762) 𨭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B6A
U+28B6B (166763) 𨭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B6B
U+28B6C (166764) 𨭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B6C
U+28B6D (166765) 𨭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B6D
U+28B6E (166766) 𨭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B6E
U+28B6F (166767) 𨭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B6F
U+28B70 (166768) 𨭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B70
U+28B71 (166769) 𨭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B71
U+28B72 (166770) 𨭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B72
U+28B73 (166771) 𨭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B73
U+28B74 (166772) 𨭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B74
U+28B75 (166773) 𨭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B75
U+28B76 (166774) 𨭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B76
U+28B77 (166775) 𨭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B77
U+28B78 (166776) 𨭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B78
U+28B79 (166777) 𨭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B79
U+28B7A (166778) 𨭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B7A
U+28B7B (166779) 𨭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B7B
U+28B7C (166780) 𨭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B7C
U+28B7D (166781) 𨭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B7D
U+28B7E (166782) 𨭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B7E
U+28B7F (166783) 𨭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B7F
U+28B80 (166784) 𨮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B80
U+28B81 (166785) 𨮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B81
U+28B82 (166786) 𨮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B82
U+28B83 (166787) 𨮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B83
U+28B84 (166788) 𨮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B84
U+28B85 (166789) 𨮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B85
U+28B86 (166790) 𨮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B86
U+28B87 (166791) 𨮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B87
U+28B88 (166792) 𨮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B88
U+28B89 (166793) 𨮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B89
U+28B8A (166794) 𨮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B8A
U+28B8B (166795) 𨮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B8B
U+28B8C (166796) 𨮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B8C
U+28B8D (166797) 𨮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B8D
U+28B8E (166798) 𨮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B8E
U+28B8F (166799) 𨮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B8F
U+28B90 (166800) 𨮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B90
U+28B91 (166801) 𨮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B91
U+28B92 (166802) 𨮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B92
U+28B93 (166803) 𨮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B93
U+28B94 (166804) 𨮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B94
U+28B95 (166805) 𨮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B95
U+28B96 (166806) 𨮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B96
U+28B97 (166807) 𨮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B97
U+28B98 (166808) 𨮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B98
U+28B99 (166809) 𨮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B99
U+28B9A (166810) 𨮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B9A
U+28B9B (166811) 𨮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B9B
U+28B9C (166812) 𨮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B9C
U+28B9D (166813) 𨮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B9D
U+28B9E (166814) 𨮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B9E
U+28B9F (166815) 𨮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28B9F
U+28BA0 (166816) 𨮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BA0
U+28BA1 (166817) 𨮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BA1
U+28BA2 (166818) 𨮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BA2
U+28BA3 (166819) 𨮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BA3
U+28BA4 (166820) 𨮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BA4
U+28BA5 (166821) 𨮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BA5
U+28BA6 (166822) 𨮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BA6
U+28BA7 (166823) 𨮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BA7
U+28BA8 (166824) 𨮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BA8
U+28BA9 (166825) 𨮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BA9
U+28BAA (166826) 𨮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BAA
U+28BAB (166827) 𨮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BAB
U+28BAC (166828) 𨮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BAC
U+28BAD (166829) 𨮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BAD
U+28BAE (166830) 𨮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BAE
U+28BAF (166831) 𨮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BAF
U+28BB0 (166832) 𨮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BB0
U+28BB1 (166833) 𨮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BB1
U+28BB2 (166834) 𨮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BB2
U+28BB3 (166835) 𨮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BB3
U+28BB4 (166836) 𨮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BB4
U+28BB5 (166837) 𨮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BB5
U+28BB6 (166838) 𨮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BB6
U+28BB7 (166839) 𨮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BB7
U+28BB8 (166840) 𨮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BB8
U+28BB9 (166841) 𨮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BB9
U+28BBA (166842) 𨮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BBA
U+28BBB (166843) 𨮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BBB
U+28BBC (166844) 𨮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BBC
U+28BBD (166845) 𨮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BBD
U+28BBE (166846) 𨮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BBE
U+28BBF (166847) 𨮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BBF
U+28BC0 (166848) 𨯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BC0
U+28BC1 (166849) 𨯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BC1
U+28BC2 (166850) 𨯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BC2
U+28BC3 (166851) 𨯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BC3
U+28BC4 (166852) 𨯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BC4
U+28BC5 (166853) 𨯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BC5
U+28BC6 (166854) 𨯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BC6
U+28BC7 (166855) 𨯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BC7
U+28BC8 (166856) 𨯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BC8
U+28BC9 (166857) 𨯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BC9
U+28BCA (166858) 𨯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BCA
U+28BCB (166859) 𨯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BCB
U+28BCC (166860) 𨯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BCC
U+28BCD (166861) 𨯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BCD
U+28BCE (166862) 𨯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BCE
U+28BCF (166863) 𨯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BCF
U+28BD0 (166864) 𨯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BD0
U+28BD1 (166865) 𨯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BD1
U+28BD2 (166866) 𨯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BD2
U+28BD3 (166867) 𨯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BD3
U+28BD4 (166868) 𨯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BD4
U+28BD5 (166869) 𨯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BD5
U+28BD6 (166870) 𨯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BD6
U+28BD7 (166871) 𨯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BD7
U+28BD8 (166872) 𨯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BD8
U+28BD9 (166873) 𨯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BD9
U+28BDA (166874) 𨯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BDA
U+28BDB (166875) 𨯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BDB
U+28BDC (166876) 𨯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BDC
U+28BDD (166877) 𨯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BDD
U+28BDE (166878) 𨯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BDE
U+28BDF (166879) 𨯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BDF
U+28BE0 (166880) 𨯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BE0
U+28BE1 (166881) 𨯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BE1
U+28BE2 (166882) 𨯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BE2
U+28BE3 (166883) 𨯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BE3
U+28BE4 (166884) 𨯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BE4
U+28BE5 (166885) 𨯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BE5
U+28BE6 (166886) 𨯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BE6
U+28BE7 (166887) 𨯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BE7
U+28BE8 (166888) 𨯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BE8
U+28BE9 (166889) 𨯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BE9
U+28BEA (166890) 𨯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BEA
U+28BEB (166891) 𨯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BEB
U+28BEC (166892) 𨯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BEC
U+28BED (166893) 𨯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BED
U+28BEE (166894) 𨯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BEE
U+28BEF (166895) 𨯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BEF
U+28BF0 (166896) 𨯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BF0
U+28BF1 (166897) 𨯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BF1
U+28BF2 (166898) 𨯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BF2
U+28BF3 (166899) 𨯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BF3
U+28BF4 (166900) 𨯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BF4
U+28BF5 (166901) 𨯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BF5
U+28BF6 (166902) 𨯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BF6
U+28BF7 (166903) 𨯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BF7
U+28BF8 (166904) 𨯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BF8
U+28BF9 (166905) 𨯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BF9
U+28BFA (166906) 𨯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BFA
U+28BFB (166907) 𨯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BFB
U+28BFC (166908) 𨯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BFC
U+28BFD (166909) 𨯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BFD
U+28BFE (166910) 𨯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BFE
U+28BFF (166911) 𨯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28BFF
U+28C00 (166912) 𨰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C00
U+28C01 (166913) 𨰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C01
U+28C02 (166914) 𨰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C02
U+28C03 (166915) 𨰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C03
U+28C04 (166916) 𨰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C04
U+28C05 (166917) 𨰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C05
U+28C06 (166918) 𨰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C06
U+28C07 (166919) 𨰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C07
U+28C08 (166920) 𨰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C08
U+28C09 (166921) 𨰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C09
U+28C0A (166922) 𨰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C0A
U+28C0B (166923) 𨰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C0B
U+28C0C (166924) 𨰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C0C
U+28C0D (166925) 𨰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C0D
U+28C0E (166926) 𨰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C0E
U+28C0F (166927) 𨰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C0F
U+28C10 (166928) 𨰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C10
U+28C11 (166929) 𨰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C11
U+28C12 (166930) 𨰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C12
U+28C13 (166931) 𨰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C13
U+28C14 (166932) 𨰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C14
U+28C15 (166933) 𨰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C15
U+28C16 (166934) 𨰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C16
U+28C17 (166935) 𨰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C17
U+28C18 (166936) 𨰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C18
U+28C19 (166937) 𨰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C19
U+28C1A (166938) 𨰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C1A
U+28C1B (166939) 𨰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C1B
U+28C1C (166940) 𨰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C1C
U+28C1D (166941) 𨰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C1D
U+28C1E (166942) 𨰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C1E
U+28C1F (166943) 𨰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C1F
U+28C20 (166944) 𨰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C20
U+28C21 (166945) 𨰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C21
U+28C22 (166946) 𨰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C22
U+28C23 (166947) 𨰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C23
U+28C24 (166948) 𨰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C24
U+28C25 (166949) 𨰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C25
U+28C26 (166950) 𨰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C26
U+28C27 (166951) 𨰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C27
U+28C28 (166952) 𨰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C28
U+28C29 (166953) 𨰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C29
U+28C2A (166954) 𨰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C2A
U+28C2B (166955) 𨰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C2B
U+28C2C (166956) 𨰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C2C
U+28C2D (166957) 𨰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C2D
U+28C2E (166958) 𨰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C2E
U+28C2F (166959) 𨰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C2F
U+28C30 (166960) 𨰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C30
U+28C31 (166961) 𨰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C31
U+28C32 (166962) 𨰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C32
U+28C33 (166963) 𨰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C33
U+28C34 (166964) 𨰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C34
U+28C35 (166965) 𨰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C35
U+28C36 (166966) 𨰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C36
U+28C37 (166967) 𨰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C37
U+28C38 (166968) 𨰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C38
U+28C39 (166969) 𨰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C39
U+28C3A (166970) 𨰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C3A
U+28C3B (166971) 𨰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C3B
U+28C3C (166972) 𨰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C3C
U+28C3D (166973) 𨰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C3D
U+28C3E (166974) 𨰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C3E
U+28C3F (166975) 𨰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C3F
U+28C40 (166976) 𨱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C40
U+28C41 (166977) 𨱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C41
U+28C42 (166978) 𨱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C42
U+28C43 (166979) 𨱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C43
U+28C44 (166980) 𨱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C44
U+28C45 (166981) 𨱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C45
U+28C46 (166982) 𨱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C46
U+28C47 (166983) 𨱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C47
U+28C48 (166984) 𨱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C48
U+28C49 (166985) 𨱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C49
U+28C4A (166986) 𨱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C4A
U+28C4B (166987) 𨱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C4B
U+28C4C (166988) 𨱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C4C
U+28C4D (166989) 𨱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C4D
U+28C4E (166990) 𨱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C4E
U+28C4F (166991) 𨱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C4F
U+28C50 (166992) 𨱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C50
U+28C51 (166993) 𨱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C51
U+28C52 (166994) 𨱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C52
U+28C53 (166995) 𨱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C53
U+28C54 (166996) 𨱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C54
U+28C55 (166997) 𨱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C55
U+28C56 (166998) 𨱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C56
U+28C57 (166999) 𨱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C57
U+28C58 (167000) 𨱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C58
U+28C59 (167001) 𨱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C59
U+28C5A (167002) 𨱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C5A
U+28C5B (167003) 𨱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C5B
U+28C5C (167004) 𨱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C5C
U+28C5D (167005) 𨱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C5D
U+28C5E (167006) 𨱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C5E
U+28C5F (167007) 𨱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C5F
U+28C60 (167008) 𨱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C60
U+28C61 (167009) 𨱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C61
U+28C62 (167010) 𨱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C62
U+28C63 (167011) 𨱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C63
U+28C64 (167012) 𨱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C64
U+28C65 (167013) 𨱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C65
U+28C66 (167014) 𨱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C66
U+28C67 (167015) 𨱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C67
U+28C68 (167016) 𨱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C68
U+28C69 (167017) 𨱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C69
U+28C6A (167018) 𨱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C6A
U+28C6B (167019) 𨱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C6B
U+28C6C (167020) 𨱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C6C
U+28C6D (167021) 𨱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C6D
U+28C6E (167022) 𨱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C6E
U+28C6F (167023) 𨱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C6F
U+28C70 (167024) 𨱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C70
U+28C71 (167025) 𨱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C71
U+28C72 (167026) 𨱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C72
U+28C73 (167027) 𨱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C73
U+28C74 (167028) 𨱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C74
U+28C75 (167029) 𨱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C75
U+28C76 (167030) 𨱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C76
U+28C77 (167031) 𨱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C77
U+28C78 (167032) 𨱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C78
U+28C79 (167033) 𨱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C79
U+28C7A (167034) 𨱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C7A
U+28C7B (167035) 𨱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C7B
U+28C7C (167036) 𨱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C7C
U+28C7D (167037) 𨱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C7D
U+28C7E (167038) 𨱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C7E
U+28C7F (167039) 𨱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C7F
U+28C80 (167040) 𨲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C80
U+28C81 (167041) 𨲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C81
U+28C82 (167042) 𨲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C82
U+28C83 (167043) 𨲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C83
U+28C84 (167044) 𨲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C84
U+28C85 (167045) 𨲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C85
U+28C86 (167046) 𨲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C86
U+28C87 (167047) 𨲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C87
U+28C88 (167048) 𨲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C88
U+28C89 (167049) 𨲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C89
U+28C8A (167050) 𨲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C8A
U+28C8B (167051) 𨲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C8B
U+28C8C (167052) 𨲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C8C
U+28C8D (167053) 𨲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C8D
U+28C8E (167054) 𨲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C8E
U+28C8F (167055) 𨲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C8F
U+28C90 (167056) 𨲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C90
U+28C91 (167057) 𨲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C91
U+28C92 (167058) 𨲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C92
U+28C93 (167059) 𨲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C93
U+28C94 (167060) 𨲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C94
U+28C95 (167061) 𨲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C95
U+28C96 (167062) 𨲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C96
U+28C97 (167063) 𨲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C97
U+28C98 (167064) 𨲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C98
U+28C99 (167065) 𨲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C99
U+28C9A (167066) 𨲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C9A
U+28C9B (167067) 𨲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C9B
U+28C9C (167068) 𨲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C9C
U+28C9D (167069) 𨲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C9D
U+28C9E (167070) 𨲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C9E
U+28C9F (167071) 𨲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28C9F
U+28CA0 (167072) 𨲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CA0
U+28CA1 (167073) 𨲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CA1
U+28CA2 (167074) 𨲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CA2
U+28CA3 (167075) 𨲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CA3
U+28CA4 (167076) 𨲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CA4
U+28CA5 (167077) 𨲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CA5
U+28CA6 (167078) 𨲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CA6
U+28CA7 (167079) 𨲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CA7
U+28CA8 (167080) 𨲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CA8
U+28CA9 (167081) 𨲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CA9
U+28CAA (167082) 𨲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CAA
U+28CAB (167083) 𨲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CAB
U+28CAC (167084) 𨲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CAC
U+28CAD (167085) 𨲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CAD
U+28CAE (167086) 𨲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CAE
U+28CAF (167087) 𨲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CAF
U+28CB0 (167088) 𨲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CB0
U+28CB1 (167089) 𨲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CB1
U+28CB2 (167090) 𨲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CB2
U+28CB3 (167091) 𨲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CB3
U+28CB4 (167092) 𨲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CB4
U+28CB5 (167093) 𨲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CB5
U+28CB6 (167094) 𨲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CB6
U+28CB7 (167095) 𨲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CB7
U+28CB8 (167096) 𨲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CB8
U+28CB9 (167097) 𨲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CB9
U+28CBA (167098) 𨲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CBA
U+28CBB (167099) 𨲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CBB
U+28CBC (167100) 𨲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CBC
U+28CBD (167101) 𨲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CBD
U+28CBE (167102) 𨲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CBE
U+28CBF (167103) 𨲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CBF
U+28CC0 (167104) 𨳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CC0
U+28CC1 (167105) 𨳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CC1
U+28CC2 (167106) 𨳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CC2
U+28CC3 (167107) 𨳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CC3
U+28CC4 (167108) 𨳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CC4
U+28CC5 (167109) 𨳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CC5
U+28CC6 (167110) 𨳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CC6
U+28CC7 (167111) 𨳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CC7
U+28CC8 (167112) 𨳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CC8
U+28CC9 (167113) 𨳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CC9
U+28CCA (167114) 𨳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CCA
U+28CCB (167115) 𨳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CCB
U+28CCC (167116) 𨳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CCC
U+28CCD (167117) 𨳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CCD
U+28CCE (167118) 𨳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CCE
U+28CCF (167119) 𨳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CCF
U+28CD0 (167120) 𨳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CD0
U+28CD1 (167121) 𨳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CD1
U+28CD2 (167122) 𨳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CD2
U+28CD3 (167123) 𨳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CD3
U+28CD4 (167124) 𨳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CD4
U+28CD5 (167125) 𨳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CD5
U+28CD6 (167126) 𨳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CD6
U+28CD7 (167127) 𨳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CD7
U+28CD8 (167128) 𨳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CD8
U+28CD9 (167129) 𨳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CD9
U+28CDA (167130) 𨳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CDA
U+28CDB (167131) 𨳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CDB
U+28CDC (167132) 𨳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CDC
U+28CDD (167133) 𨳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CDD
U+28CDE (167134) 𨳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CDE
U+28CDF (167135) 𨳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CDF
U+28CE0 (167136) 𨳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CE0
U+28CE1 (167137) 𨳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CE1
U+28CE2 (167138) 𨳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CE2
U+28CE3 (167139) 𨳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CE3
U+28CE4 (167140) 𨳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CE4
U+28CE5 (167141) 𨳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CE5
U+28CE6 (167142) 𨳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CE6
U+28CE7 (167143) 𨳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CE7
U+28CE8 (167144) 𨳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CE8
U+28CE9 (167145) 𨳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CE9
U+28CEA (167146) 𨳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CEA
U+28CEB (167147) 𨳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CEB
U+28CEC (167148) 𨳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CEC
U+28CED (167149) 𨳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CED
U+28CEE (167150) 𨳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CEE
U+28CEF (167151) 𨳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CEF
U+28CF0 (167152) 𨳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CF0
U+28CF1 (167153) 𨳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CF1
U+28CF2 (167154) 𨳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CF2
U+28CF3 (167155) 𨳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CF3
U+28CF4 (167156) 𨳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CF4
U+28CF5 (167157) 𨳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CF5
U+28CF6 (167158) 𨳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CF6
U+28CF7 (167159) 𨳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CF7
U+28CF8 (167160) 𨳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CF8
U+28CF9 (167161) 𨳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CF9
U+28CFA (167162) 𨳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CFA
U+28CFB (167163) 𨳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CFB
U+28CFC (167164) 𨳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CFC
U+28CFD (167165) 𨳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CFD
U+28CFE (167166) 𨳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CFE
U+28CFF (167167) 𨳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28CFF
U+28D00 (167168) 𨴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D00
U+28D01 (167169) 𨴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D01
U+28D02 (167170) 𨴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D02
U+28D03 (167171) 𨴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D03
U+28D04 (167172) 𨴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D04
U+28D05 (167173) 𨴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D05
U+28D06 (167174) 𨴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D06
U+28D07 (167175) 𨴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D07
U+28D08 (167176) 𨴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D08
U+28D09 (167177) 𨴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D09
U+28D0A (167178) 𨴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D0A
U+28D0B (167179) 𨴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D0B
U+28D0C (167180) 𨴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D0C
U+28D0D (167181) 𨴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D0D
U+28D0E (167182) 𨴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D0E
U+28D0F (167183) 𨴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D0F
U+28D10 (167184) 𨴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D10
U+28D11 (167185) 𨴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D11
U+28D12 (167186) 𨴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D12
U+28D13 (167187) 𨴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D13
U+28D14 (167188) 𨴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D14
U+28D15 (167189) 𨴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D15
U+28D16 (167190) 𨴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D16
U+28D17 (167191) 𨴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D17
U+28D18 (167192) 𨴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D18
U+28D19 (167193) 𨴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D19
U+28D1A (167194) 𨴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D1A
U+28D1B (167195) 𨴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D1B
U+28D1C (167196) 𨴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D1C
U+28D1D (167197) 𨴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D1D
U+28D1E (167198) 𨴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D1E
U+28D1F (167199) 𨴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D1F
U+28D20 (167200) 𨴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D20
U+28D21 (167201) 𨴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D21
U+28D22 (167202) 𨴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D22
U+28D23 (167203) 𨴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D23
U+28D24 (167204) 𨴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D24
U+28D25 (167205) 𨴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D25
U+28D26 (167206) 𨴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D26
U+28D27 (167207) 𨴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D27
U+28D28 (167208) 𨴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D28
U+28D29 (167209) 𨴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D29
U+28D2A (167210) 𨴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D2A
U+28D2B (167211) 𨴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D2B
U+28D2C (167212) 𨴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D2C
U+28D2D (167213) 𨴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D2D
U+28D2E (167214) 𨴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D2E
U+28D2F (167215) 𨴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D2F
U+28D30 (167216) 𨴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D30
U+28D31 (167217) 𨴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D31
U+28D32 (167218) 𨴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D32
U+28D33 (167219) 𨴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D33
U+28D34 (167220) 𨴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D34
U+28D35 (167221) 𨴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D35
U+28D36 (167222) 𨴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D36
U+28D37 (167223) 𨴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D37
U+28D38 (167224) 𨴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D38
U+28D39 (167225) 𨴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D39
U+28D3A (167226) 𨴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D3A
U+28D3B (167227) 𨴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D3B
U+28D3C (167228) 𨴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D3C
U+28D3D (167229) 𨴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D3D
U+28D3E (167230) 𨴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D3E
U+28D3F (167231) 𨴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D3F
U+28D40 (167232) 𨵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D40
U+28D41 (167233) 𨵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D41
U+28D42 (167234) 𨵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D42
U+28D43 (167235) 𨵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D43
U+28D44 (167236) 𨵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D44
U+28D45 (167237) 𨵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D45
U+28D46 (167238) 𨵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D46
U+28D47 (167239) 𨵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D47
U+28D48 (167240) 𨵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D48
U+28D49 (167241) 𨵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D49
U+28D4A (167242) 𨵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D4A
U+28D4B (167243) 𨵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D4B
U+28D4C (167244) 𨵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D4C
U+28D4D (167245) 𨵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D4D
U+28D4E (167246) 𨵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D4E
U+28D4F (167247) 𨵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D4F
U+28D50 (167248) 𨵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D50
U+28D51 (167249) 𨵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D51
U+28D52 (167250) 𨵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D52
U+28D53 (167251) 𨵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D53
U+28D54 (167252) 𨵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D54
U+28D55 (167253) 𨵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D55
U+28D56 (167254) 𨵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D56
U+28D57 (167255) 𨵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D57
U+28D58 (167256) 𨵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D58
U+28D59 (167257) 𨵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D59
U+28D5A (167258) 𨵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D5A
U+28D5B (167259) 𨵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D5B
U+28D5C (167260) 𨵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D5C
U+28D5D (167261) 𨵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D5D
U+28D5E (167262) 𨵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D5E
U+28D5F (167263) 𨵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D5F
U+28D60 (167264) 𨵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D60
U+28D61 (167265) 𨵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D61
U+28D62 (167266) 𨵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D62
U+28D63 (167267) 𨵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D63
U+28D64 (167268) 𨵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D64
U+28D65 (167269) 𨵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D65
U+28D66 (167270) 𨵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D66
U+28D67 (167271) 𨵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D67
U+28D68 (167272) 𨵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D68
U+28D69 (167273) 𨵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D69
U+28D6A (167274) 𨵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D6A
U+28D6B (167275) 𨵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D6B
U+28D6C (167276) 𨵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D6C
U+28D6D (167277) 𨵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D6D
U+28D6E (167278) 𨵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D6E
U+28D6F (167279) 𨵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D6F
U+28D70 (167280) 𨵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D70
U+28D71 (167281) 𨵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D71
U+28D72 (167282) 𨵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D72
U+28D73 (167283) 𨵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D73
U+28D74 (167284) 𨵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D74
U+28D75 (167285) 𨵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D75
U+28D76 (167286) 𨵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D76
U+28D77 (167287) 𨵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D77
U+28D78 (167288) 𨵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D78
U+28D79 (167289) 𨵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D79
U+28D7A (167290) 𨵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D7A
U+28D7B (167291) 𨵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D7B
U+28D7C (167292) 𨵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D7C
U+28D7D (167293) 𨵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D7D
U+28D7E (167294) 𨵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D7E
U+28D7F (167295) 𨵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D7F
U+28D80 (167296) 𨶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D80
U+28D81 (167297) 𨶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D81
U+28D82 (167298) 𨶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D82
U+28D83 (167299) 𨶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D83
U+28D84 (167300) 𨶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D84
U+28D85 (167301) 𨶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D85
U+28D86 (167302) 𨶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D86
U+28D87 (167303) 𨶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D87
U+28D88 (167304) 𨶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D88
U+28D89 (167305) 𨶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D89
U+28D8A (167306) 𨶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D8A
U+28D8B (167307) 𨶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D8B
U+28D8C (167308) 𨶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D8C
U+28D8D (167309) 𨶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D8D
U+28D8E (167310) 𨶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D8E
U+28D8F (167311) 𨶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D8F
U+28D90 (167312) 𨶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D90
U+28D91 (167313) 𨶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D91
U+28D92 (167314) 𨶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D92
U+28D93 (167315) 𨶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D93
U+28D94 (167316) 𨶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D94
U+28D95 (167317) 𨶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D95
U+28D96 (167318) 𨶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D96
U+28D97 (167319) 𨶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D97
U+28D98 (167320) 𨶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D98
U+28D99 (167321) 𨶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D99
U+28D9A (167322) 𨶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D9A
U+28D9B (167323) 𨶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D9B
U+28D9C (167324) 𨶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D9C
U+28D9D (167325) 𨶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D9D
U+28D9E (167326) 𨶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D9E
U+28D9F (167327) 𨶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28D9F
U+28DA0 (167328) 𨶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DA0
U+28DA1 (167329) 𨶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DA1
U+28DA2 (167330) 𨶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DA2
U+28DA3 (167331) 𨶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DA3
U+28DA4 (167332) 𨶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DA4
U+28DA5 (167333) 𨶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DA5
U+28DA6 (167334) 𨶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DA6
U+28DA7 (167335) 𨶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DA7
U+28DA8 (167336) 𨶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DA8
U+28DA9 (167337) 𨶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DA9
U+28DAA (167338) 𨶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DAA
U+28DAB (167339) 𨶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DAB
U+28DAC (167340) 𨶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DAC
U+28DAD (167341) 𨶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DAD
U+28DAE (167342) 𨶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DAE
U+28DAF (167343) 𨶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DAF
U+28DB0 (167344) 𨶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DB0
U+28DB1 (167345) 𨶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DB1
U+28DB2 (167346) 𨶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DB2
U+28DB3 (167347) 𨶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DB3
U+28DB4 (167348) 𨶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DB4
U+28DB5 (167349) 𨶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DB5
U+28DB6 (167350) 𨶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DB6
U+28DB7 (167351) 𨶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DB7
U+28DB8 (167352) 𨶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DB8
U+28DB9 (167353) 𨶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DB9
U+28DBA (167354) 𨶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DBA
U+28DBB (167355) 𨶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DBB
U+28DBC (167356) 𨶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DBC
U+28DBD (167357) 𨶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DBD
U+28DBE (167358) 𨶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DBE
U+28DBF (167359) 𨶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DBF
U+28DC0 (167360) 𨷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DC0
U+28DC1 (167361) 𨷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DC1
U+28DC2 (167362) 𨷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DC2
U+28DC3 (167363) 𨷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DC3
U+28DC4 (167364) 𨷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DC4
U+28DC5 (167365) 𨷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DC5
U+28DC6 (167366) 𨷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DC6
U+28DC7 (167367) 𨷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DC7
U+28DC8 (167368) 𨷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DC8
U+28DC9 (167369) 𨷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DC9
U+28DCA (167370) 𨷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DCA
U+28DCB (167371) 𨷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DCB
U+28DCC (167372) 𨷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DCC
U+28DCD (167373) 𨷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DCD
U+28DCE (167374) 𨷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DCE
U+28DCF (167375) 𨷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DCF
U+28DD0 (167376) 𨷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DD0
U+28DD1 (167377) 𨷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DD1
U+28DD2 (167378) 𨷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DD2
U+28DD3 (167379) 𨷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DD3
U+28DD4 (167380) 𨷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DD4
U+28DD5 (167381) 𨷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DD5
U+28DD6 (167382) 𨷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DD6
U+28DD7 (167383) 𨷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DD7
U+28DD8 (167384) 𨷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DD8
U+28DD9 (167385) 𨷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DD9
U+28DDA (167386) 𨷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DDA
U+28DDB (167387) 𨷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DDB
U+28DDC (167388) 𨷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DDC
U+28DDD (167389) 𨷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DDD
U+28DDE (167390) 𨷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DDE
U+28DDF (167391) 𨷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DDF
U+28DE0 (167392) 𨷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DE0
U+28DE1 (167393) 𨷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DE1
U+28DE2 (167394) 𨷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DE2
U+28DE3 (167395) 𨷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DE3
U+28DE4 (167396) 𨷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DE4
U+28DE5 (167397) 𨷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DE5
U+28DE6 (167398) 𨷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DE6
U+28DE7 (167399) 𨷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DE7
U+28DE8 (167400) 𨷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DE8
U+28DE9 (167401) 𨷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DE9
U+28DEA (167402) 𨷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DEA
U+28DEB (167403) 𨷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DEB
U+28DEC (167404) 𨷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DEC
U+28DED (167405) 𨷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DED
U+28DEE (167406) 𨷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DEE
U+28DEF (167407) 𨷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DEF
U+28DF0 (167408) 𨷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DF0
U+28DF1 (167409) 𨷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DF1
U+28DF2 (167410) 𨷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DF2
U+28DF3 (167411) 𨷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DF3
U+28DF4 (167412) 𨷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DF4
U+28DF5 (167413) 𨷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DF5
U+28DF6 (167414) 𨷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DF6
U+28DF7 (167415) 𨷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DF7
U+28DF8 (167416) 𨷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DF8
U+28DF9 (167417) 𨷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DF9
U+28DFA (167418) 𨷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DFA
U+28DFB (167419) 𨷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DFB
U+28DFC (167420) 𨷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DFC
U+28DFD (167421) 𨷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DFD
U+28DFE (167422) 𨷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DFE
U+28DFF (167423) 𨷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28DFF
U+28E00 (167424) 𨸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E00
U+28E01 (167425) 𨸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E01
U+28E02 (167426) 𨸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E02
U+28E03 (167427) 𨸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E03
U+28E04 (167428) 𨸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E04
U+28E05 (167429) 𨸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E05
U+28E06 (167430) 𨸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E06
U+28E07 (167431) 𨸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E07
U+28E08 (167432) 𨸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E08
U+28E09 (167433) 𨸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E09
U+28E0A (167434) 𨸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E0A
U+28E0B (167435) 𨸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E0B
U+28E0C (167436) 𨸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E0C
U+28E0D (167437) 𨸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E0D
U+28E0E (167438) 𨸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E0E
U+28E0F (167439) 𨸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E0F
U+28E10 (167440) 𨸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E10
U+28E11 (167441) 𨸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E11
U+28E12 (167442) 𨸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E12
U+28E13 (167443) 𨸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E13
U+28E14 (167444) 𨸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E14
U+28E15 (167445) 𨸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E15
U+28E16 (167446) 𨸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E16
U+28E17 (167447) 𨸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E17
U+28E18 (167448) 𨸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E18
U+28E19 (167449) 𨸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E19
U+28E1A (167450) 𨸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E1A
U+28E1B (167451) 𨸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E1B
U+28E1C (167452) 𨸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E1C
U+28E1D (167453) 𨸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E1D
U+28E1E (167454) 𨸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E1E
U+28E1F (167455) 𨸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E1F
U+28E20 (167456) 𨸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E20
U+28E21 (167457) 𨸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E21
U+28E22 (167458) 𨸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E22
U+28E23 (167459) 𨸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E23
U+28E24 (167460) 𨸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E24
U+28E25 (167461) 𨸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E25
U+28E26 (167462) 𨸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E26
U+28E27 (167463) 𨸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E27
U+28E28 (167464) 𨸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E28
U+28E29 (167465) 𨸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E29
U+28E2A (167466) 𨸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E2A
U+28E2B (167467) 𨸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E2B
U+28E2C (167468) 𨸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E2C
U+28E2D (167469) 𨸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E2D
U+28E2E (167470) 𨸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E2E
U+28E2F (167471) 𨸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E2F
U+28E30 (167472) 𨸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E30
U+28E31 (167473) 𨸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E31
U+28E32 (167474) 𨸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E32
U+28E33 (167475) 𨸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E33
U+28E34 (167476) 𨸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E34
U+28E35 (167477) 𨸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E35
U+28E36 (167478) 𨸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E36
U+28E37 (167479) 𨸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E37
U+28E38 (167480) 𨸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E38
U+28E39 (167481) 𨸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E39
U+28E3A (167482) 𨸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E3A
U+28E3B (167483) 𨸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E3B
U+28E3C (167484) 𨸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E3C
U+28E3D (167485) 𨸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E3D
U+28E3E (167486) 𨸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E3E
U+28E3F (167487) 𨸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E3F
U+28E40 (167488) 𨹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E40
U+28E41 (167489) 𨹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E41
U+28E42 (167490) 𨹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E42
U+28E43 (167491) 𨹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E43
U+28E44 (167492) 𨹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E44
U+28E45 (167493) 𨹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E45
U+28E46 (167494) 𨹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E46
U+28E47 (167495) 𨹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E47
U+28E48 (167496) 𨹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E48
U+28E49 (167497) 𨹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E49
U+28E4A (167498) 𨹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E4A
U+28E4B (167499) 𨹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E4B
U+28E4C (167500) 𨹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E4C
U+28E4D (167501) 𨹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E4D
U+28E4E (167502) 𨹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E4E
U+28E4F (167503) 𨹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E4F
U+28E50 (167504) 𨹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E50
U+28E51 (167505) 𨹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E51
U+28E52 (167506) 𨹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E52
U+28E53 (167507) 𨹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E53
U+28E54 (167508) 𨹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E54
U+28E55 (167509) 𨹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E55
U+28E56 (167510) 𨹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E56
U+28E57 (167511) 𨹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E57
U+28E58 (167512) 𨹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E58
U+28E59 (167513) 𨹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E59
U+28E5A (167514) 𨹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E5A
U+28E5B (167515) 𨹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E5B
U+28E5C (167516) 𨹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E5C
U+28E5D (167517) 𨹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E5D
U+28E5E (167518) 𨹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E5E
U+28E5F (167519) 𨹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E5F
U+28E60 (167520) 𨹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E60
U+28E61 (167521) 𨹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E61
U+28E62 (167522) 𨹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E62
U+28E63 (167523) 𨹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E63
U+28E64 (167524) 𨹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E64
U+28E65 (167525) 𨹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E65
U+28E66 (167526) 𨹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E66
U+28E67 (167527) 𨹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E67
U+28E68 (167528) 𨹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E68
U+28E69 (167529) 𨹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E69
U+28E6A (167530) 𨹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E6A
U+28E6B (167531) 𨹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E6B
U+28E6C (167532) 𨹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E6C
U+28E6D (167533) 𨹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E6D
U+28E6E (167534) 𨹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E6E
U+28E6F (167535) 𨹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E6F
U+28E70 (167536) 𨹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E70
U+28E71 (167537) 𨹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E71
U+28E72 (167538) 𨹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E72
U+28E73 (167539) 𨹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E73
U+28E74 (167540) 𨹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E74
U+28E75 (167541) 𨹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E75
U+28E76 (167542) 𨹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E76
U+28E77 (167543) 𨹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E77
U+28E78 (167544) 𨹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E78
U+28E79 (167545) 𨹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E79
U+28E7A (167546) 𨹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E7A
U+28E7B (167547) 𨹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E7B
U+28E7C (167548) 𨹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E7C
U+28E7D (167549) 𨹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E7D
U+28E7E (167550) 𨹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E7E
U+28E7F (167551) 𨹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E7F
U+28E80 (167552) 𨺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E80
U+28E81 (167553) 𨺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E81
U+28E82 (167554) 𨺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E82
U+28E83 (167555) 𨺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E83
U+28E84 (167556) 𨺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E84
U+28E85 (167557) 𨺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E85
U+28E86 (167558) 𨺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E86
U+28E87 (167559) 𨺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E87
U+28E88 (167560) 𨺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E88
U+28E89 (167561) 𨺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E89
U+28E8A (167562) 𨺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E8A
U+28E8B (167563) 𨺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E8B
U+28E8C (167564) 𨺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E8C
U+28E8D (167565) 𨺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E8D
U+28E8E (167566) 𨺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E8E
U+28E8F (167567) 𨺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E8F
U+28E90 (167568) 𨺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E90
U+28E91 (167569) 𨺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E91
U+28E92 (167570) 𨺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E92
U+28E93 (167571) 𨺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E93
U+28E94 (167572) 𨺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E94
U+28E95 (167573) 𨺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E95
U+28E96 (167574) 𨺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E96
U+28E97 (167575) 𨺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E97
U+28E98 (167576) 𨺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E98
U+28E99 (167577) 𨺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E99
U+28E9A (167578) 𨺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E9A
U+28E9B (167579) 𨺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E9B
U+28E9C (167580) 𨺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E9C
U+28E9D (167581) 𨺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E9D
U+28E9E (167582) 𨺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E9E
U+28E9F (167583) 𨺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28E9F
U+28EA0 (167584) 𨺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EA0
U+28EA1 (167585) 𨺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EA1
U+28EA2 (167586) 𨺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EA2
U+28EA3 (167587) 𨺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EA3
U+28EA4 (167588) 𨺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EA4
U+28EA5 (167589) 𨺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EA5
U+28EA6 (167590) 𨺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EA6
U+28EA7 (167591) 𨺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EA7
U+28EA8 (167592) 𨺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EA8
U+28EA9 (167593) 𨺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EA9
U+28EAA (167594) 𨺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EAA
U+28EAB (167595) 𨺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EAB
U+28EAC (167596) 𨺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EAC
U+28EAD (167597) 𨺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EAD
U+28EAE (167598) 𨺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EAE
U+28EAF (167599) 𨺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EAF
U+28EB0 (167600) 𨺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EB0
U+28EB1 (167601) 𨺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EB1
U+28EB2 (167602) 𨺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EB2
U+28EB3 (167603) 𨺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EB3
U+28EB4 (167604) 𨺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EB4
U+28EB5 (167605) 𨺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EB5
U+28EB6 (167606) 𨺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EB6
U+28EB7 (167607) 𨺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EB7
U+28EB8 (167608) 𨺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EB8
U+28EB9 (167609) 𨺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EB9
U+28EBA (167610) 𨺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EBA
U+28EBB (167611) 𨺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EBB
U+28EBC (167612) 𨺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EBC
U+28EBD (167613) 𨺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EBD
U+28EBE (167614) 𨺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EBE
U+28EBF (167615) 𨺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EBF
U+28EC0 (167616) 𨻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EC0
U+28EC1 (167617) 𨻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EC1
U+28EC2 (167618) 𨻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EC2
U+28EC3 (167619) 𨻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EC3
U+28EC4 (167620) 𨻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EC4
U+28EC5 (167621) 𨻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EC5
U+28EC6 (167622) 𨻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EC6
U+28EC7 (167623) 𨻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EC7
U+28EC8 (167624) 𨻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EC8
U+28EC9 (167625) 𨻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EC9
U+28ECA (167626) 𨻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ECA
U+28ECB (167627) 𨻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ECB
U+28ECC (167628) 𨻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ECC
U+28ECD (167629) 𨻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ECD
U+28ECE (167630) 𨻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ECE
U+28ECF (167631) 𨻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ECF
U+28ED0 (167632) 𨻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ED0
U+28ED1 (167633) 𨻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ED1
U+28ED2 (167634) 𨻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ED2
U+28ED3 (167635) 𨻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ED3
U+28ED4 (167636) 𨻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ED4
U+28ED5 (167637) 𨻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ED5
U+28ED6 (167638) 𨻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ED6
U+28ED7 (167639) 𨻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ED7
U+28ED8 (167640) 𨻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ED8
U+28ED9 (167641) 𨻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28ED9
U+28EDA (167642) 𨻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EDA
U+28EDB (167643) 𨻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EDB
U+28EDC (167644) 𨻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EDC
U+28EDD (167645) 𨻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EDD
U+28EDE (167646) 𨻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EDE
U+28EDF (167647) 𨻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EDF
U+28EE0 (167648) 𨻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EE0
U+28EE1 (167649) 𨻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EE1
U+28EE2 (167650) 𨻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EE2
U+28EE3 (167651) 𨻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EE3
U+28EE4 (167652) 𨻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EE4
U+28EE5 (167653) 𨻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EE5
U+28EE6 (167654) 𨻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EE6
U+28EE7 (167655) 𨻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EE7
U+28EE8 (167656) 𨻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EE8
U+28EE9 (167657) 𨻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EE9
U+28EEA (167658) 𨻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EEA
U+28EEB (167659) 𨻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EEB
U+28EEC (167660) 𨻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EEC
U+28EED (167661) 𨻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EED
U+28EEE (167662) 𨻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EEE
U+28EEF (167663) 𨻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EEF
U+28EF0 (167664) 𨻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EF0
U+28EF1 (167665) 𨻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EF1
U+28EF2 (167666) 𨻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EF2
U+28EF3 (167667) 𨻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EF3
U+28EF4 (167668) 𨻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EF4
U+28EF5 (167669) 𨻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EF5
U+28EF6 (167670) 𨻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EF6
U+28EF7 (167671) 𨻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EF7
U+28EF8 (167672) 𨻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EF8
U+28EF9 (167673) 𨻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EF9
U+28EFA (167674) 𨻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EFA
U+28EFB (167675) 𨻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EFB
U+28EFC (167676) 𨻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EFC
U+28EFD (167677) 𨻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EFD
U+28EFE (167678) 𨻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EFE
U+28EFF (167679) 𨻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28EFF
U+28F00 (167680) 𨼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F00
U+28F01 (167681) 𨼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F01
U+28F02 (167682) 𨼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F02
U+28F03 (167683) 𨼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F03
U+28F04 (167684) 𨼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F04
U+28F05 (167685) 𨼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F05
U+28F06 (167686) 𨼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F06
U+28F07 (167687) 𨼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F07
U+28F08 (167688) 𨼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F08
U+28F09 (167689) 𨼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F09
U+28F0A (167690) 𨼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F0A
U+28F0B (167691) 𨼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F0B
U+28F0C (167692) 𨼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F0C
U+28F0D (167693) 𨼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F0D
U+28F0E (167694) 𨼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F0E
U+28F0F (167695) 𨼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F0F
U+28F10 (167696) 𨼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F10
U+28F11 (167697) 𨼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F11
U+28F12 (167698) 𨼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F12
U+28F13 (167699) 𨼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F13
U+28F14 (167700) 𨼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F14
U+28F15 (167701) 𨼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F15
U+28F16 (167702) 𨼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F16
U+28F17 (167703) 𨼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F17
U+28F18 (167704) 𨼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F18
U+28F19 (167705) 𨼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F19
U+28F1A (167706) 𨼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F1A
U+28F1B (167707) 𨼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F1B
U+28F1C (167708) 𨼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F1C
U+28F1D (167709) 𨼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F1D
U+28F1E (167710) 𨼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F1E
U+28F1F (167711) 𨼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F1F
U+28F20 (167712) 𨼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F20
U+28F21 (167713) 𨼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F21
U+28F22 (167714) 𨼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F22
U+28F23 (167715) 𨼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F23
U+28F24 (167716) 𨼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F24
U+28F25 (167717) 𨼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F25
U+28F26 (167718) 𨼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F26
U+28F27 (167719) 𨼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F27
U+28F28 (167720) 𨼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F28
U+28F29 (167721) 𨼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F29
U+28F2A (167722) 𨼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F2A
U+28F2B (167723) 𨼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F2B
U+28F2C (167724) 𨼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F2C
U+28F2D (167725) 𨼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F2D
U+28F2E (167726) 𨼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F2E
U+28F2F (167727) 𨼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F2F
U+28F30 (167728) 𨼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F30
U+28F31 (167729) 𨼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F31
U+28F32 (167730) 𨼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F32
U+28F33 (167731) 𨼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F33
U+28F34 (167732) 𨼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F34
U+28F35 (167733) 𨼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F35
U+28F36 (167734) 𨼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F36
U+28F37 (167735) 𨼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F37
U+28F38 (167736) 𨼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F38
U+28F39 (167737) 𨼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F39
U+28F3A (167738) 𨼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F3A
U+28F3B (167739) 𨼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F3B
U+28F3C (167740) 𨼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F3C
U+28F3D (167741) 𨼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F3D
U+28F3E (167742) 𨼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F3E
U+28F3F (167743) 𨼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F3F
U+28F40 (167744) 𨽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F40
U+28F41 (167745) 𨽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F41
U+28F42 (167746) 𨽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F42
U+28F43 (167747) 𨽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F43
U+28F44 (167748) 𨽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F44
U+28F45 (167749) 𨽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F45
U+28F46 (167750) 𨽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F46
U+28F47 (167751) 𨽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F47
U+28F48 (167752) 𨽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F48
U+28F49 (167753) 𨽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F49
U+28F4A (167754) 𨽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F4A
U+28F4B (167755) 𨽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F4B
U+28F4C (167756) 𨽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F4C
U+28F4D (167757) 𨽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F4D
U+28F4E (167758) 𨽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F4E
U+28F4F (167759) 𨽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F4F
U+28F50 (167760) 𨽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F50
U+28F51 (167761) 𨽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F51
U+28F52 (167762) 𨽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F52
U+28F53 (167763) 𨽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F53
U+28F54 (167764) 𨽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F54
U+28F55 (167765) 𨽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F55
U+28F56 (167766) 𨽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F56
U+28F57 (167767) 𨽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F57
U+28F58 (167768) 𨽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F58
U+28F59 (167769) 𨽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F59
U+28F5A (167770) 𨽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F5A
U+28F5B (167771) 𨽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F5B
U+28F5C (167772) 𨽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F5C
U+28F5D (167773) 𨽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F5D
U+28F5E (167774) 𨽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F5E
U+28F5F (167775) 𨽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F5F
U+28F60 (167776) 𨽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F60
U+28F61 (167777) 𨽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F61
U+28F62 (167778) 𨽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F62
U+28F63 (167779) 𨽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F63
U+28F64 (167780) 𨽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F64
U+28F65 (167781) 𨽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F65
U+28F66 (167782) 𨽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F66
U+28F67 (167783) 𨽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F67
U+28F68 (167784) 𨽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F68
U+28F69 (167785) 𨽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F69
U+28F6A (167786) 𨽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F6A
U+28F6B (167787) 𨽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F6B
U+28F6C (167788) 𨽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F6C
U+28F6D (167789) 𨽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F6D
U+28F6E (167790) 𨽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F6E
U+28F6F (167791) 𨽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F6F
U+28F70 (167792) 𨽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F70
U+28F71 (167793) 𨽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F71
U+28F72 (167794) 𨽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F72
U+28F73 (167795) 𨽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F73
U+28F74 (167796) 𨽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F74
U+28F75 (167797) 𨽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F75
U+28F76 (167798) 𨽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F76
U+28F77 (167799) 𨽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F77
U+28F78 (167800) 𨽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F78
U+28F79 (167801) 𨽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F79
U+28F7A (167802) 𨽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F7A
U+28F7B (167803) 𨽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F7B
U+28F7C (167804) 𨽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F7C
U+28F7D (167805) 𨽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F7D
U+28F7E (167806) 𨽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F7E
U+28F7F (167807) 𨽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F7F
U+28F80 (167808) 𨾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F80
U+28F81 (167809) 𨾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F81
U+28F82 (167810) 𨾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F82
U+28F83 (167811) 𨾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F83
U+28F84 (167812) 𨾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F84
U+28F85 (167813) 𨾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F85
U+28F86 (167814) 𨾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F86
U+28F87 (167815) 𨾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F87
U+28F88 (167816) 𨾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F88
U+28F89 (167817) 𨾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F89
U+28F8A (167818) 𨾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F8A
U+28F8B (167819) 𨾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F8B
U+28F8C (167820) 𨾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F8C
U+28F8D (167821) 𨾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F8D
U+28F8E (167822) 𨾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F8E
U+28F8F (167823) 𨾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F8F
U+28F90 (167824) 𨾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F90
U+28F91 (167825) 𨾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F91
U+28F92 (167826) 𨾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F92
U+28F93 (167827) 𨾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F93
U+28F94 (167828) 𨾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F94
U+28F95 (167829) 𨾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F95
U+28F96 (167830) 𨾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F96
U+28F97 (167831) 𨾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F97
U+28F98 (167832) 𨾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F98
U+28F99 (167833) 𨾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F99
U+28F9A (167834) 𨾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F9A
U+28F9B (167835) 𨾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F9B
U+28F9C (167836) 𨾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F9C
U+28F9D (167837) 𨾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F9D
U+28F9E (167838) 𨾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F9E
U+28F9F (167839) 𨾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28F9F
U+28FA0 (167840) 𨾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FA0
U+28FA1 (167841) 𨾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FA1
U+28FA2 (167842) 𨾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FA2
U+28FA3 (167843) 𨾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FA3
U+28FA4 (167844) 𨾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FA4
U+28FA5 (167845) 𨾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FA5
U+28FA6 (167846) 𨾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FA6
U+28FA7 (167847) 𨾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FA7
U+28FA8 (167848) 𨾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FA8
U+28FA9 (167849) 𨾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FA9
U+28FAA (167850) 𨾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FAA
U+28FAB (167851) 𨾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FAB
U+28FAC (167852) 𨾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FAC
U+28FAD (167853) 𨾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FAD
U+28FAE (167854) 𨾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FAE
U+28FAF (167855) 𨾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FAF
U+28FB0 (167856) 𨾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FB0
U+28FB1 (167857) 𨾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FB1
U+28FB2 (167858) 𨾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FB2
U+28FB3 (167859) 𨾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FB3
U+28FB4 (167860) 𨾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FB4
U+28FB5 (167861) 𨾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FB5
U+28FB6 (167862) 𨾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FB6
U+28FB7 (167863) 𨾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FB7
U+28FB8 (167864) 𨾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FB8
U+28FB9 (167865) 𨾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FB9
U+28FBA (167866) 𨾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FBA
U+28FBB (167867) 𨾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FBB
U+28FBC (167868) 𨾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FBC
U+28FBD (167869) 𨾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FBD
U+28FBE (167870) 𨾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FBE
U+28FBF (167871) 𨾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FBF
U+28FC0 (167872) 𨿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FC0
U+28FC1 (167873) 𨿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FC1
U+28FC2 (167874) 𨿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FC2
U+28FC3 (167875) 𨿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FC3
U+28FC4 (167876) 𨿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FC4
U+28FC5 (167877) 𨿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FC5
U+28FC6 (167878) 𨿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FC6
U+28FC7 (167879) 𨿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FC7
U+28FC8 (167880) 𨿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FC8
U+28FC9 (167881) 𨿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FC9
U+28FCA (167882) 𨿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FCA
U+28FCB (167883) 𨿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FCB
U+28FCC (167884) 𨿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FCC
U+28FCD (167885) 𨿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FCD
U+28FCE (167886) 𨿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FCE
U+28FCF (167887) 𨿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FCF
U+28FD0 (167888) 𨿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FD0
U+28FD1 (167889) 𨿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FD1
U+28FD2 (167890) 𨿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FD2
U+28FD3 (167891) 𨿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FD3
U+28FD4 (167892) 𨿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FD4
U+28FD5 (167893) 𨿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FD5
U+28FD6 (167894) 𨿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FD6
U+28FD7 (167895) 𨿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FD7
U+28FD8 (167896) 𨿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FD8
U+28FD9 (167897) 𨿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FD9
U+28FDA (167898) 𨿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FDA
U+28FDB (167899) 𨿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FDB
U+28FDC (167900) 𨿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FDC
U+28FDD (167901) 𨿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FDD
U+28FDE (167902) 𨿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FDE
U+28FDF (167903) 𨿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FDF
U+28FE0 (167904) 𨿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FE0
U+28FE1 (167905) 𨿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FE1
U+28FE2 (167906) 𨿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FE2
U+28FE3 (167907) 𨿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FE3
U+28FE4 (167908) 𨿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FE4
U+28FE5 (167909) 𨿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FE5
U+28FE6 (167910) 𨿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FE6
U+28FE7 (167911) 𨿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FE7
U+28FE8 (167912) 𨿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FE8
U+28FE9 (167913) 𨿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FE9
U+28FEA (167914) 𨿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FEA
U+28FEB (167915) 𨿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FEB
U+28FEC (167916) 𨿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FEC
U+28FED (167917) 𨿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FED
U+28FEE (167918) 𨿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FEE
U+28FEF (167919) 𨿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FEF
U+28FF0 (167920) 𨿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FF0
U+28FF1 (167921) 𨿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FF1
U+28FF2 (167922) 𨿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FF2
U+28FF3 (167923) 𨿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FF3
U+28FF4 (167924) 𨿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FF4
U+28FF5 (167925) 𨿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FF5
U+28FF6 (167926) 𨿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FF6
U+28FF7 (167927) 𨿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FF7
U+28FF8 (167928) 𨿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FF8
U+28FF9 (167929) 𨿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FF9
U+28FFA (167930) 𨿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FFA
U+28FFB (167931) 𨿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FFB
U+28FFC (167932) 𨿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FFC
U+28FFD (167933) 𨿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FFD
U+28FFE (167934) 𨿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FFE
U+28FFF (167935) 𨿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-28FFF